Hopp til innhold

Artikkel

Om sykdommen legionellose

Publisert Oppdatert

Legionærsykdom er en sykdom forårsaket av legionellabakterier, som infiserer lungene. Smittekilder er aerosoldannende innretninger, blant annet kjøletårn, boblebad og dusjer. Det registreres årlig 20-30 sporadiske tilfeller av legionærsykdom i Norge, og vi har hatt to større utbrudd.

Legionærsykdom er en sykdom forårsaket av legionellabakterier, som infiserer lungene. Smittekilder er aerosoldannende innretninger, blant annet kjøletårn, boblebad og dusjer. Det registreres årlig 20-30 sporadiske tilfeller av legionærsykdom i Norge, og vi har hatt to større utbrudd.


Legionellose

Legionellose forårsakes av legionellabakterier som pustes inn, og kan manifestere seg som to ulike sykdomsbilder:

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig pneumoni (lungebetennelse) med høy dødelighet. Beskrevet første gang under et utbrudd i 1976 ved et møte for krigsveteraner i USA. Inkubasjonstiden er 2-10 dager, vanligvis 5-6 dager. Sykdommen behandles med antibiotika.
  • Pontiacfeber som gir et mildt influensaliknende sykdomsbilde uten pneumoni og som vanligvis ikke trenger behandling. Beskrevet første gang under et utbrudd i byen Pontiac i 1968. Inkubasjonstiden er fra noen timer til 6 dager, vanligvis 3 dager.

Mange som blir smittet med legionellabakterier, utvikler milde eller ingen symptomer. Vanligvis er nedsatt motstandskraft nødvendig for å bli alvorlig syk. Kjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er høy alder, røyking, alkoholisme, kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt. Sykdommen forekommer heldigvis sjelden, men er hyppigere hos menn enn hos kvinner.

Ikke alle arter er sykdomsframkallende

Det er over 55 forskjellige legionellaarter og enda flere underarter. Ikke alle er sykdomsframkallende, men minst 20 arter har vært knyttet til sykdom hos mennesker. Legionella pneumophila serogruppe 1 har forårsaket flest sykdomstilfeller.

Mer informasjon om forebygging, forekomst, diagnostikk og behandling