Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Artikkel

Råd for forebygging av legionellasmitte i hjemmet

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere.

Dusj.jpg

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere.


Legionella smitter ved innånding av fine, svevende vanndråper (aerosoler) som er forurenset med bakteriene. Den smitter ikke fra menneske til menneske. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten. Mest utsatt er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar på grunn av annen sykdom.

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Også andre innretninger som danner aerosoler (bitte små vanndråper) kan være smittekilder.

I Norge kjenner vi til at utbrudd av legionærsykdom har vært forårsaket av utslipp av aerosoler fra kjøletårn, gassvaskeanlegg, dusjer og boblebad. Det skyldes at vekstforholdene for legionellabakterier kan være gunstige i slike anlegg.

Bakteriene vokser særlig ved 20 - 50 grader

Legionellabakterier lever i innsjøer og i andre fuktige miljøer i naturen, men i så små mengder at de ikke kan gi sykdom. Antallet legionellabakterier kan øke kraftig inne i vannrør og i andre fuktige innretninger når temperaturen i vannet er mellom 20 og 50 grader, og det er stillestående eller saktestrømmende.

Når våte flater kjennes glatte og slimete, tyder det på at bakterier og andre mikroorganismer har dannet en hinne (biofilm). Dette gir forhold hvor legionellabakteriene kan trives.

I boblebad dannes det aerosoler, og legionellabakterier kan spres med disse aerosolene hvis man ikke er grundig nok med rengjøring/desinfeksjon av alle vannfylte rør.

Aerosoldannende innretninger kan være smittekilder for legionella

Legionellabakterier kan også formere seg i andre aerosoldannende innretninger hvis disse blir stående med lunkent vann. Eksempler er luftfuktere, utstyr for hagevanning, høytrykkspylere, innendørs fontener som danner vannsprut, og sprayflasker for dusjing av planter etc. Under uheldige omstendigheter kan derfor mennesker bli utsatt for aerosol med legionellabakterier når slikt utstyr brukes.

Andre mulige smittekilder er:

 • Hagevanningsutstyr
 • Høyttrykkspyler
 • Innendørs fontene
 • Dusjeflaske for planter o.l.
 • Luftfukter der vannet forstøves ved romtemperatur

Dette kan du gjøre for å minimalisere risikoen

Faren for å bli smittet av legionellabakterier er liten. Ønsker du å redusere faren ytterligere, er dette tiltak du bør vurdere.

 • Temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 °C. Ved temperaturer over 70 °C vil legionellabakteriene dø raskt.
 • Gjennomspyling av dusjen med 70 °C vann i 5 minutter 4 ganger i året, og regelmessig gjennomspyling med varmt vann på 60 °C, for eksempel etter dusjing, gir god sikkerhet mot legionellabakterier.
 • Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 °C.
 • Dusjslanger og -hoder kan, i tillegg til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. To korker til 10 liter vann er tilstrekkelig styrke. Sørg for at hele dusjslangen/-hodet blir fylt med denne blandingen, og la det stå i 30 minutter. Klorrester og løsnet slam spyles ut før utstyret monteres og tas i bruk på nytt. Dusjeflasker for planter kan også desinfiseres på denne måten.
 • Boblebad uten filter bør tømmes for vann etter hver bruk, slik at rørene blir tørre. I tillegg bør anlegget klorbehandles minst én gang per måned: tilsett 0,5 desiliter husholdningsklor per 100 liter vann og la klorvannet sirkulere gjennom alle vannfylte rør i én time. Boblebad med filteranlegg bør følge samme rutiner som boblebad ved offentlige anlegg.
 • Luftfuktere som lager vanntåke uten temperaturheving, bør rengjøres ofte, gjerne en gang i uken. Desinfiser med klor på samme måte som beskrevet for dusjer, og skyll godt. Tøm og rengjør alltid beholderen når den ikke brukes. Luftfuktere som fordamper vannet ved høy temperatur, og fuktere der vannet fordamper fra et filter, er ikke smittefarlige.
 • Høytrykksspylere bør tømmes helt etter bruk. De bør lagres så kjølig som mulig, men pass på at ikke frostsprengning ødelegger dem. Etter lang tids lagring, er det lurt å la utspylingen av det første vannet skje neddykket i en bøtte med vann, slik at eventuelle bakterier spyles ut uten at det dannes aerosoler.

Hva må boligselskapene gjøre?

Boligselskap skal følge kravene i internkontrollforskriften for helse- miljø og sikkerhet. For forebygging av legionellasmitte innebærer dette at det skal gjennomføres tiltak og etableres rutiner, som sikrer at:

 • Varmtvannet til beboerne har tilstrekkelig høy temperatur ved normal drift, og at anlegget er tilstrekkelig dimensjonert til å foreta sjokkoppvarming.
 • Regelmessig sjokkoppvarming planlegges og varsles slik at behandlingen kan bli effektiv i alle boenheter. Det er viktig å ta forholdsregler slik at skolding pga. den høye temperaturen unngås.
 • Blindledninger fjernes og vannledningene om nødvendig isoleres slik at varmtvannet holdes varmt, og kaldtvannet kaldt.

Folkehelseinstituttets legionellaveileder bør legges til grunn ved planlegging av forebyggende tiltak.