Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til kommunehelsetjenesten og til driftsansvarlige for større anlegg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd til kommunehelsetjenesten og til driftsansvarlige for større anlegg

Artikkel

Råd til kommunehelsetjenesten og til driftsansvarlige for større anlegg

Boblebad, kjøletårn, dusjer, luftkondisjoneringsanlegg og innendørsfontener kan spre legionella. Her finner du praktiske råd for forebygging av legionellasmitte.

offentlig dusj
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Boblebad, kjøletårn, dusjer, luftkondisjoneringsanlegg og innendørsfontener kan spre legionella. Her finner du praktiske råd for forebygging av legionellasmitte.


Legionellabakterier finnes i små mengder i naturen, men de blir først smittefarlige når de får formere seg i lunkent vann i dusjanlegg og andre tekniske installasjoner. Bakteriene smitter ved at små vanndråper (aerosoler) som er infisert med legionellabakterier pustes ned i lungene.

Smittekilder

Kjøletårn og boblebad har forårsaket flest utbrudd, men dusjer i hjemmene er sannsynligvis den viktigste årsaken til enkelttilfeller av sykdom som skyldes legionella. Andre eksempler på mulige smittekilder er luftkondisjoneringsanlegg og innendørs fontener. Slike anlegg finnes både i private hjem, på hoteller, i offentlige anlegg og på arbeidsplasser.

Råd til driftsansvarlige for større anlegg og kommunehelsetjenesten

Smitterisikoen bør først og fremst reduseres ved hjelp av tiltak som hindrer vekst og spredning av legionellabakterier. I tillegg, bør man kontinuerlig vurdere behovet for vannbehandling eller andre tiltak for å holde legionellaveksten under kontroll. Se Legionellaveilederen som gir råd om framgangsmåte og valg av tiltak for å tilfredsstille regelverket om forebygging av legionellasmitte. Veilederen er skrevet for eiere og driftsansvarlige for innretninger som kan spre legionellasmitte og for kommunehelsetjenesten som fører tilsyn.

Viktige legionellaforebyggende tiltak er å:

  • Unngå vanntemperaturer mellom 20 og 50 °C
  • Sørge for god sirkulasjon i ledninger inkludert gjennomspyling av sjeldent brukte  tappepunkt
  • Legge til rette for effektiv rengjøring og desinfeksjon

Mer komplekse installasjoner, og spesielt installasjoner som kan smitte mange mennesker eller mennesker i risikogruppene, vil kreve mer omfattende tiltak. 

Dusjanlegg i skoler og idrettshaller

NB! Dusjanlegg i skoler, idrettshaller eller andre bygg som har stått ubrukt for eksempel i sommerferien, bør rengjøres og desinfiseres før dusjanlegget tas i bruk igjen. 

I Folkehelseinstituttet sin Legionellaveileder er det listet opp noen tiltak som det kan vere formålstjenlig å følge opp før elevene tar dusjene i bruk:

  1. Varmebehandling: Sjokkbehandling (gjennomspyling) med varmt vann (minimum 70 ºC) i minst fem minutter. Under behandlingen er det viktig å sjekke at vanntemperaturen når eller går over 70 ºC på alle punkter i anlegget, også blindledninger. Etter at temperaturen på vannet i tappekrana har nådd 70 ºC, kan vannstrømmen gjennom krana strupes ned, men ikke mer enn at vannet fremdeles har tilstrekkelig høy temperatur når det kommer ut.
  2. Rengjøring og desinfeksjon: Dusjhodet bør demonteres, rengjøres og deretter desinfiseres. Der det er mulig, bør også dusjslangene behandles på samme måte. Desinfeksjonen kan bestå i at en legger dusjhoder og dusjslanger i en bøtte med vann tilsatt to skrukorker Klorin. La det ligge i 30 minutter. Pass på at blandingen fyller hele ledningen/dusjhodet. Skyll så av klorvatnet fra ledninger/dusjhoder før de blir monterte på plass igjen.

Det er mye annet den ansvarlege for varmtvannsanlegget også må passe på gjennom hele skoleåret. Se vannrapport 123 for råd og veiledning.