Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Ungdom meningokokkvaksinasjon.
Ungdom meningokokkvaksinasjon.

Selv om antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav, er ungdom i alderen 16–19 år en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av denne sykdommen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Forekomst blant ungdom

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

Forekomsten av invasiv meningokokksykdom blant 16-19 åringer har gradvis gått ned siden 2010. De siste fem årene har det årlig vært meldt mellom to og ni tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen.  Så langt i 2017 er det meldt om tre tilfeller.

Vaksine til ungdom

Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. I tillegg er vaksine mot meningokokk serogruppe B (Bexsero eller Trumenba) tilgjengelig. For å være beskyttet mot alle de vanligste gruppene av meningokokkbakterien som har sirkulert i Norge de senere årene (C, W, Y og B) må man vaksinere seg med begge vaksinetypene.

De siste årene har serogruppe C og Y stått for de fleste sykdomstilfellene blant ungdommer. Tidligere har serogruppe B vært den hyppigst forekommende serogruppen blant ungdommer. I de siste to årene har det ikke vært tilfeller forårsaket av serogruppe B hos ungdommer 16-19 år.  

Forekomsten av meningokokksykdom forårsaket av serogrupper inkludert i ACWY-konjugatvaksinen er høyere enn forekomsten av sykdom forårsaket av meningokokk B hos ungdommer 16-19 år. Med dagens epidemiologi vil ACWY-konjugatvaksinen gi bredest dekning. Denne situasjonen kan endres, og endringene i forekomsten av de ulike serogruppene kan være vanskelig å forutsi. Folkehelseinstituttet følger nøye med på utviklingen, og ved betydelige endringer vil anbefalingene om vaksinasjon kunne endres. Oppdatert informasjon vil komme dersom dette skulle bli aktuelt.

Det varierer hvilket produkt som til enhver tid er tilgjengelig, se oversikt over tilgjengelige preparater:

Vaksinér i god tid

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Beskyttelsen varer i ca. 5 år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 2 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Vaksinen må, på lik linje med andre vaksiner som ikke tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet, betales av den enkelte og kan settes av fastlege, på vaksinasjonsklinikk, eller via skolehelsetjenesten i kommuner som tilbyr dette. Menveo eller Nimenrix koster ca kr 400 per dose mens Bexsero og Trumenba koster ca kr 850 per dose inkludert MVA og legemiddelavgift. I tillegg kan det komme et gebyr på å få satt vaksinen.

Meningokokkvaksine til ungdom som skal studere i USA

Mange amerikanske universiteter krever at studentene er vaksinert mot meningokokksykdom (gruppe A, C, W og Y). Kun Menveo er godkjent i USA og enkelte amerikanske universiteter godkjenner ikke vaksinasjon med Nimenrix. For å gjøre det enklere for norske ungdommer å få Nimenrix-vaksinasjon godkjent i USA kan man henvise til vedlagte notat fra amerikanske myndigheter vedrørende bruk av vaksinen. Mer informasjon:

Andre forebyggende tiltak

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan også reduseres ved å følge disse rådene:

  • Forebygg dråpesmitte, blant annet ved å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
  • Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din. Unngå aktiv og passiv røyking.
  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger hvile.
  • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
  • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.

Relaterte saker