Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Revidert nasjonal strategi mot hepatitter

Publisert Oppdatert

Colourbox.com
Colourbox.com

Regjeringen har lansert en revidert strategiplan mot hepatitter med mål om å redusere antall personer som blir smittet med hepatitt C med 90 prosent innen 2023.


I tillegg ønsker de å hindre at noen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C.

Tiltak blant personer som tar stoff med sprøyter

Hepatitt C-smitte forekommer i dag i all hovedsak blant personer som tar stoff med sprøyter. For å få til en god samhandling, vil Helse- og omsorgsdepartementet i strategiplanen prioritere følgende tiltak:

  • Helsedirektoratet skal lage en implementeringsplan for hvordan målene i den reviderte strategien skal nås. Dette inkluderer tiltak for forebygging, behandling og overvåkning. Implementeringsplanen ble publisert 5.4.2019 Hepatitt C- nasjonale faglige råd
  • De regionale helseforetakene skal invitere kommunene i sin region til et felles samarbeid for å sikre at flest mulig personer som injiserer stoff med sprøyter, og/eller er smittet med hepatitt C, testes for smitte og tilbys behandling.
  • Folkehelseinstituttet skal styrke kunnskap om forekomst av hepatitt B og C i befolkningen, og spesielt blant personer som injiserer stoff med sprøyter, og vurdere effekten av de igangsatte tiltakene.
  • Kommunene skal sørge for enkel tilgang til komplett brukerutstyr.
  • Helse- og omsorgsdepartementet vil endre sprøyteromsforskriften slik at det fremover vil være tillatt også å tilby opplæring i å røyke heroin på sprøyterom og ikke bare injisere. Dette vil også kunne bidra til å begrense smittespredningen av hepatitt B og C.
  • Helsedirektoratet skal, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kommunene og helseforetakene, vurdere nye tiltak for å avdekke udiagnostiserte hepatitt C- smittede personer i andre settinger enn i rusmiljøer (for eksempel i forbindelse med legevaktbesøk, svangerskapskontroll osv).

‒ For Folkehelseinstituttet innebærer den nye strategien blant annet oppdrag om å styrke overvåking av hepatitt B og C for å kunne følge utviklingen av hepatitter og påvise at antall nysmittede, syke og døde går ned. Ulike metoder må tas i bruk i denne overvåkingen, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet.

Flere behandles mot hepatitt C

Antallet som blir behandlet for sin hepatitt C har økt betraktelig etter at staten forhandlet seg fram til rabatter på legemidler mot sykdommen. Regionale helseforetak har i perioden 2014 til juni 2018 behandlet om lag 5000 pasienter med hepatitt C. Tall fra Akershus Universitetssykehus tyder på at de som har fått behandling i hovedsak har vært personer som er smittet gjennom rusmiddelbruk, men som ikke lenger tar stoff med sprøyte, og personer som er smittet før de migrerte til Norge. De som fortsatt tar stoff med sprøyte, nyttiggjør seg i mindre grad av behandlingstilbudet. Behandlingstiden er vanligvis 12 uker og etter behandling blir cirka . 95 prosent av de behandlede kvitt hepatitt C-viruset.

Det antas at 400-500 personer smittes årlig med hepatitt C i Norge.

Den reviderte planen er et supplement til den første strategiplanen mot virale hepatitter som kom i juni 2016. Situasjonsbildet for hepatitt A, B, D og E er i liten grad endret siden 2016, og den reviderte planen inneholder derfor ingen endrete strategier på disse områdene. Som en oppfølging av strategiplanen fra 2016 er hepatitt B innført i barnevaksinasjonsprogrammet, og alle gravide ble fra juni 2018 tilbudt testing for hepatitt B-virus.