Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Kort om hepatitt - virus som gir leverbetennelse

Virale hepatitter er en samlebetegnelse på sykdommer forårsaket av ulike virus. Flere virus kan angripe leveren og gi like symptomer, men virusene har svært ulike egenskaper. Smittemåte og klinisk forløp er også forskjellig.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

De vanligste typene av hepatitt forårsaket av virus er:

  • Hepatitt A
  • Hepatitt B
  • Hepatitt C
  • Hepatitt E

Hepatitt D-viruset er et ukomplett RNA-virus som forekommer kun hos hepatitt B-smittede. Smitteoverføring skjer sammen med hepatitt B-viruset eller hos personer som allerede er kroniske bærere av hepatitt B.

Smitteveier

Hepatitt B og hepatitt C smitter hovedsakelig gjennom blodsmitte ved deling av urene sprøyter og sprøyteutstyr, men også seksuell smitte forekommer særlig ved hepatitt B. Hepatitt A og hepatitt E smitter hovedsakelig gjennom næringsmidler.

Symptomer

De fleste som smittes med hepatitt A, B eller C får ingen eller få symptom, men alle typer virushepatitt kan gi symptomer i form av influensalignende plager, slapphet, kvalme, oppkast og gulsott. Kliniske tegn på akutt infeksjon er forstørret lever og milt, forhøyde leverenzymer (transaminaser), avfarget avføring og mørk urin.

Diagnostikk

Diagnostikk er viktig for å avklare hvilken hepatitt-type som foreligger og kan for enkelte virushepatitter vise om en person er smittet nylig, er immun pga. vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon, eller er kronisk bærer av viruset. Diagnostikk av hepatittinfeksjoner forgår ved påvisning av antigen (virus) og antistoff. Måling av antistofftyper kan benyttes til å skille mellom akutt og gjennomgått infeksjon for noen av de virale hepatittene. Genteknologiske metoder benyttes i hovedsak for å avklare tilstedeværelse og mengde av virus. Likedan benyttes slike metoder til å karakterisere virusegenskaper som er av betydning for sykdomsutvikling og behandling samt til overvåking for å oppdage utbrudd. Generelt vil analyser som påviser virus og ikke bare antistoffer være viktig i den første tiden etter smitte, før antistoff kan påvises.

Nasjonal strategi mot virushepatitter

Folkehelseinstituttet har fått tildelt oppgaven fra Helse- og omsorgsdepartementet med å utarbeide et utkast til en nasjonal strategi mot virushepatitter. Et utkast vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av 2015. Strategiarbeidet er bredt forankret med representanter fra helseforvaltning, helsevesen og brukerorganisasjoner.

Verdens hepatittdag markeres hvert år 28.juli.

Spørsmål og svar om hepatitt B og C