Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Utbrudd av ebola

Ebolavirus-sykdom, eller bare ebola, er en alvorlig sykdom med høy dødelighet.

Status for utbrudd av ebola i Vest-Afrika per 15.01.2016

Utbruddet i Vest-Afrika ble erklært over av WHO den 14 januar 2016. Det hadde da gått 42 dager uten nye tilfeller i de tre landene. Den 15 januar ble det imidlertid kjent at Sierra-Leone har et nytt bekreftet tilfelle. Det er forventet at man fremover vil få flere slike tilfeller, ettersom en liten andel av de overlevende fortsatt kan være bærere av ebolavirus uten å være syke. Det ser ut til at viruset kan overleve i sæd hos noen få menn i opptil ett år og kan i sjeldne tilfeller smitte ved seksuell kontakt.

WHO rapporterer at vi til nå har sett rundt ti episoder med slike oppblussinger, og at det sannsynligvis kommer flere slike mindre utbrudd i området i tiden framover. Det er viktig å opprettholde intensivert overvåkning i landene. Hvert eventuelle nye tilfelle vil bli tett fulgt opp med smitteoppsporing og andre tiltak som ringvaksinering for å unngå videre smittespredning.

Ebolautbruddet i Vest-Afrika ble varslet av helsemyndighetene i Guinea i mars 2014. Utbruddet spredte seg etter kort tid til nabolandene Sierra Leone og Liberia, og alle de tre landene har vært hardt rammet. Den internasjonale innsatsen for å stoppe utbruddet kom sent i gang, men har vært massiv. Lokale helsemyndigheter i utbruddslandene, Verdens helseorganisasjon, og flere hjelpeorganisasjoner samt FN har bidratt i arbeidet med å stoppe utbruddet.

Totalantallet rapporterte syke er per 15 januar 2016 om lag 28 600 tilfeller, mens totalantallet som er rapportert døde av ebola er cirka 11 300. Mange av de ebolaoverlevende opplever problemer med stigmatisering i lokalsamfunnet. Det er også rapportert om senvirkninger hos noen av de overlevende, som leddplager, synsproblemer og hodepine. Det er også rapportert om noen få personer som har blitt syke igjen noen måneder etter gjennomgått ebolavirus-sykdom.

Mange hjelpearbeidere har i løpet av utbruddsperioden blitt smittet i Vest-Afrika. En norsk feltarbeider som jobbet for Leger Uten Grenser i Sierra Leone ble smittet med ebola og fraktet hjem til Norge for behandling i oktober 2014. De fleste internasjonale helsearbeidere som ble fraktet til sine hjemland for behandling ble friske, inklusive den norske feltarbeideren.

Det foregår nå en rekke evalueringer av det internasjonale samfunnets respons på ebolautbruddet. Å styrke alle lands evne til å kunne oppdage og håndtere utbrudd, i henhold til det Internasjonale helsereglementet (IHR), er et tema i mange av disse gjennomgangene. Det er internasjonalt mange initiativ for å styrke helseberedskapen i andre land, blant annet det amerikanske initiativet Global Health Security Agenda, og det norske prosjektet Global helseberedskap.

Aktuelle nettsider

Utfyllende og oppdatert informasjon om ebolasituasjonen fra internasjonale samarbeidspartnere og nettverk: