Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om ebola»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om ebola

Artikkel

Om ebola

Hvordan smitter ebola, hvordan kan du beskytte deg, hva er risikoen ved reise og hvilken beredskap har vi?

CDC, Frederick Murphy
CDC, Frederick Murphy

Hvordan smitter ebola, hvordan kan du beskytte deg, hva er risikoen ved reise og hvilken beredskap har vi?


Innhold på denne siden

Hva er ebola?

Ebola er en alvorlig, ofte dødelig infeksjon forårsaket av et virus. Ebola smitter gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker fra en smittet person. Disse kroppsvæskene omfatter blod, urin, avføring og oppkast. 

Ebola-utbruddet i 2014 er det største til nå, og det rammet tusenvis av mennesker, hovedsakelig i Vest-Afrika. Sjansen for å bli smittet i Norge er ytterst minimal. 

Hvordan smitter det?

Ebola spres ikke gjennom luften (for eksempel når noen hoster eller nyser) eller gjennom uformell kontakt (for eksempel å være i samme bygning som noen med ebola eller å passere dem på gata).

Ebola-symptomene utvikles innen 21 dager etter at viruset kommer inn i kroppen.

Hvis noen som har vært i nærheten av syk person ikke har utviklet symptomer i løpet av denne tiden, har de ikke blitt smittet.

Hva er forskjellen på "luftsmitte" og "dråpesmitte"?

Her er det tre ulike begreper som er viktige å skille fordi dette ofte blandes og skaper forvirring.

  • Aerosoler er alle former for små finfordelte partikler i fast form eller væske, som er svevende i en gass (for eksempel luft). Hoste, nysing, pusting, brekninger, snakking er eksempler på aktiviteter som danner aerosoler i ulike størrelser.
  • Dråper som er større enn 5-10 mikrometer faller til bakken eller fester seg til andre overflater i løpet av sekunder og vil ikke nå lenger enn maks en meter. Når virus eller bakterier kan smitte via slike større dråper, snakker vi om dråpesmitte.
  • Mindre dråper kan opptre i luften i lengre perioder og vil raskt fordampe med det resultat at innholdet i dråpene blir værende i fri tilstand i luften. Disse kalles "dråpekjerner" og kan holde seg svevende i luften i timer. Dersom virus eller bakterier kan smitte andre gjennom dråpekjerner, snakker vi om luftsmitte.

Aktiviteter som oppkast og hoste generer både dråper og dråpekjerner. Ut ifra dagens kunnskap er det ingen grunn til å mistenke at ebola smitter mennesker via luftsmitte. Årsaken er ikke fullt ut forstått, men det kan blant annet skyldes at viruset ikke tåler å tørke inn og/eller andre forhold det møter i friluft. Det er derimot sannsynlig at smitte kan forekomme ved dråpesmitte, hvor man får dråper av kroppsvæske fra ebolasyk person—spesielt blod eller oppkast—inn på slimhinner gjennom øyne, nese eller munn. Smitte kan altså sannsynligvis skje via dråpesmitte som forekommer nær en syk pasient (maks 1 meter). Men det er ingen tegn til at ebola kan smitte via luftsmitte, altså via dråpekjerner. Den desidert vanligste årsaken til smitte er likevel direkte kontakt med kroppsvæskene til en syk person.

Beskytter gjennomgått ebolasykdom mot ny infeksjon av ebola?

Studier gjort under tidligere ebolautbrudd tyder på at de fleste overlevende etter en ebolainfeksjon danner antistoffer og cellulær immunitet mot ebolaviruset. Det er kun få og forholdsvis små studier som har sett på dette. De fleste studier støtter teorien om beskyttende immunitet etter gjennomgått infeksjon, men enkeltdata både fra humane og nonhumane studier viser motstridende resultater.

Det er sannsynlig at overlevende har en viss beskyttelse mot ny ebolasykdom, spesielt mot den samme ebolastammen, men det er foreløpig usikkert i hvilken grad og hvor lenge denne beskyttelsen varer, og om alle som gjennomgår infeksjonen danner slik beskyttende immunitet. Det anbefales derfor at personer som har gjennomgått ebolainfeksjon bruker det samme beskyttelsesutstyr og følger de samme rutiner som andre under arbeide, eller annen kontakt med ebolasyke personer.

Eksisterer det en enkel måte å finne ut om personer som kommer til Norge har ebola?

Nei, bekreftet diagnose får man først når pasienten har utviklet symptomer og man kan ta en blodprøve. I blodprøven måler man virus. På grunn av særlig krav til sikkerhet og kompetanse i håndteringen av disse prøvene er det bare noen få laboratorier som i dag utfører disse prøvene. Derfor bruker man ved utreise fra landene i Vest-Afrika og i de landene som har innført ankomst-screening andre måter å undersøke dette på. Man blir spurt om man har hatt kontakt med ebolasyke personer, om man har symptomer på sykdommen og kroppstemperaturen måles. Symptomer som feber og muskelsmerter er vanlig også ved mange andre sykdommer, for eksempel influensa. Det er mest sannsynlig at personer med slike symptomer har andre sykdommer enn ebola.

Kan det bli aktuelt å starte med screening i fremtiden?

Med den kunnskapen vi har om ebola i dag, er sannsynligheten for å avdekke sykdomstilfeller med denne metoden minimal. Folkehelseinstituttet vil vurdere tiltaket på nytt dersom sannsynligheten for å avdekke tilfeller med ebolasykdom på denne måten forandrer seg.

Hvorfor har noen land startet med screening ved ankomst til landet når ikke Norge har det?

USA, Storbritannia, Frankrike, Canada og Tsjekkia er noen av lendene som har innført screening ved ankomst. Deres begrunnelser for dette varierer noe, og det kan være andre faktorer enn de rent medisinske, som spiller inn. Noen av disse landene har enten direkte flyforbindelse med landene i Vest-Afrika hvor epidemien pågår eller de har tettere kontakt med landene og mer reisevirksomhet. Norge har ikke et så tett forhold til utbruddslandene. Helsemyndighetene vil derfor basere rådene på den situasjonen Norge er i og de generelle anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hvorfor kan ikke Norge undersøke (screene) alle som kommer til landet for ebola?

Symptomene på ebola tidlig i forløpet ligner på vanlige sykdommer som influensa og andre infeksjoner med blant annet feber og muskelsmerter. Det screeningverktøyet som brukes er å undersøke om den reisende har feber eller andre symptomer som ses ved ebolasykdom. Dette er grove screeningverktøy, og vil ha lav treffsikkerhet. En test i form av blodprøve er først aktuelt når sykdommen er utviklet og gir symptomer.

WHO anbefaler at land med pågående ebola-utbrudd foretar en undersøkelse av alle som reiser ut av landet (exit-screening). Personer med feber eller som har hatt kontakt med ebolasyke personer får ikke reise før smittestatus er avklart. For å kunne avdekke en som er smittet med ebola ved en undersøkelse ved ankomst til Norge, må denne personen utvikle symptomer på ebola i løpet av den relativt korte tiden reisen varer. En smittet person kan altså utvikle symptomer på selve reisen, men kan like gjerne utvikle sykdom i tiden etter hjemkomst. Det er bare når man har symptomer at man kan smitte andre. Det kan gå fra 2 til 21 dager fra man er smittet til man utvikler symptomer. Vi må derfor ha høy beredskap på å fange opp personer som utvikler sykdom i Norge og forebygge videre smitte. Helsemyndighetene har blant annet laget plakater og annet informasjonsmateriell beregnet på reisende fra de tre utbruddslandene som kommer til Norge med tog, buss, båt og fly.

Hva er sjansen for at viruset muterer slik at det smitter via luft?

Denne sjansen er svært liten. For at et virus skal endre egenskap så drastisk som å endre smittemåte må det skje en rekke mutasjoner på de "riktige" stedene i viruset. Virus har ikke for vane å forandre smittemåte selv om det muterer millioner av ganger. Et eksempel er hiv som nå har smittet millioner av mennesker og mutert milliarder av ganger, men fortsatt har den samme smittemåten som da det først ble oppdaget.

Er det farlig å gå på toalettet hvor en ebolasyk har vært?

Det vil være en viss smitterisiko dersom det er synlig avføring, urin, blod eller annen kroppsvæske fra den ebolasyke personen inne på doen og man får dette inn i seg via slimhinner eller sår i huden.

Kan ebola smitte ved at en ebolapasient for eksempel har tatt på en gjenstand?

Det er svært lite sannsynlig så lenge man ikke får synlig kroppsvæske som blod eller oppkast fra en ebolasyk person inn i munn, nese, øyne eller sår i huden. Det er vist i laboratoriestudier at ebola kan overleve i noen timer på overflater i romtemperatur, men det er aldri påvist smittsomt ebolavirus på overflater utenfor et laboratorium.

Kan ebola spres ved flyreiser?

Ebola smitter ikke via luftsmitte og det er derfor ingen risiko for å bli smittet gjennom luftanlegget dersom man sitter i samme fly som en ebolasmittet. Dersom en ebolasmittet har reist med fly vil helsemyndighetene likevel følge opp passasjerer som har sittet i nærheten av den smittede. Grunnen til dette er at medpassasjerer som har sittet nær den syke kan ha blitt utsatt for kontakt med kroppsvæsker fra den smittede.  

Helsepersonell er blitt ebolasmittet: Hva kan ha skjedd?

Det er forståelig at mange blir bekymret når de hører at helsepersonell også i Europa og USA har blitt smittet av ebola ved pleie av pasienter.

Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) går nå grundig igjennom hva som har skjedd på sykehuset i USA der to helsearbeidere som pleiet en ebolapasient, ble syke. Resultatene av disse undersøkelsene blir viktige fordi de kan lære oss mer om hvordan vi kan unngå slike situasjoner fremover.

Uhell kan dessverre skje til tross for at man har gode rutiner på plass. For å forebygge slike uhell er det viktig både å ha gode rutiner og godt trent personell når man skal pleie ebolapasienter. Selv om man nå har sett enkelttilfeller av smitte i USA og Spania er likevel risikoen meget lav for at man i disse landene skal få en større spredning. Mulige smittekontakter blir også nøye fulgt opp og om nødvendig isolert.

Er det mulig for helsearbeidere å verne seg hundre prosent mot smitte?

Hittil kjenner vi ett tilfelle i Europa og to tilfeller i USA der sykehusansatte som har behandlet pasienter med ebola, selv har blitt smittet med viruset.

Hundre prosent garanti for at smitte ikke skjer til behandlere kan vi ikke gi for noen smittsomme sykdommer. Ebola smitter ved kontakt med en syk person eller dennes kroppsvæsker. Fordi ebola er en så alvorlig sykdom, anbefaler vi å følge rutiner som om smitten også skulle kunne skje via luft. På sykehus i Norge som kan ta imot ebolapasienter, har man etablert meget strenge sikkerhetsopplegg.

Et kritisk punkt i kontakt med ebolasyke pasienter kan være når man tar av seg beskyttelsesutstyret. Det er viktig at dette skjer på en slik måte at man ikke kommer i kontakt med virus som måtte finnes på draktene. Av- og påkledning av beskyttelsesdraktene skal være innøvd hos personellet på norske sykehusavdelinger som kan tenkes å ta imot ebolapasienter. Høysmitteisolatet på Ullevål, som har behandlet en pasient med ebola, har rutiner, lokaler og utstyr som ivaretar de ansattes sikkerhet på best mulig måte.

Hvorfor er det lite sannsynlig at ebola spres i Norge?

Ebola spres ikke på samme måte som influensa eller andre luftveisinfeksjoner. For å smittes av ebola må man ha hatt direkte kontakt med kroppsvæsker til mennesker som allerede er smittet og har symptomer, eller ha hatt kontakt med gjenstander som er forurenset med biologisk materiale som inneholder viruset. Sannsynligheten for å bli smittet er derfor svært lav.

Det norske helsesystemet er godt forberedt på tilfeller hvor smittet person transporteres til Norge for behandling. Helsepersonellet benytter moderne beskyttelsesutstyr og er trent til å følge vedtatte smittevernrutiner. Det er derfor særdeles lite sannsynlig at viruset kan spres videre i Norge.

Ansatte på fly er opplært til å reagere raskt hvis en passasjer utvikler symptomer på ebolasmitte under en flyreise til Norge fra utbruddsområder. De vil eventuelt innføre tiltak for å minimere sjansen for at andre passasjerer smittes, og samtidig varsle norske helsemyndigheter. Det finnes ingen dokumenterte tilfeller hvor noen har blitt smittet av å være på samme fly som en smittebærer.

Kan ebolaviruset spres via kloakk og avløpsvann?

Selv om ebolavirus skulle komme ut i avløpssystemet, er det likevel meget lav risiko for at viruset skal kunne smitte over til mennesker, inklusiv de som arbeider med kloakk. Personer som i sitt arbeid kan komme i direkte kontakt med kloakk, skal bruke beskyttelsesutstyr for å verne seg mot mulig smitte fra sykdomsfremkallende mikroorganismer som kan finnes i kloakken.

Hvordan skader ebolaviruset kroppen?

Immuncellene er de som infiseres først, men etterhvert angriper viruset også andre celler i kroppen. Leveren er det organet hvor celleskaden er mest utbredt, men også milt, lunger og nyrer blir skadet. Åreveggen til de tynne blodkarene (kapillærene) skades, noe som gir lekkasje av plasma og blødninger. Etter hvert kan dette føre til at kroppen går i sjokktilstand.

Forløpet ved ebolasykdom avhenger av mange faktorer, blant annet immunforsvar, smittevei, smittedose og arvelige faktorer hos den smittede. Ved alvorlig forløp utvikles det multiorgansvikt og sjokk.

Hvordan smitter ebola?

Under et utbrudd smitter ebola-viruset fra person til person gjennom direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker. Det betyr at i utbruddslandene er det særlig husstandsmedlemmer til de syke, samt personer som steller de døde som blir smittet. I tillegg er helsepersonell som behandler de syke uten tilstrekkelige smitteverntiltak utsatte for smitte.

Ebolavirussykdom smitter ikke i inkubasjonstiden, det vil si i tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer. Smittefaren øker utover i sykdomsforløpet og er størst i blødningsstadiet på grunn av økt mulighet for å komme i kontakt med blod og andre kroppsvæsker fra den syke.

Hvordan oppstår et utbrudd av ebola?

Ebola-viruset finnes i en rekke ville dyrearter i Afrika. Utbrudd kan oppstå når et menneske blir smittet av et dyr. Deretter kan smitten overføres fra person til person gjennom direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker fra en som er syk. Smittefaren er størst når den syke har blødninger. Det første utbruddet av ebola var i 1976. Siden den gang har det vært mange mindre utbrudd i Afrika

Hva er symptomene på smitte med ebolavirus?

Symptomer på ebolavirussykdom er sterk hodepine, høy feber, slapphet, muskelsmerter, oppkast, diaré og utslett. Etter 5-7 dager kan det oppstå indre og ytre blødninger. Dødeligheten ved ebolavirus-sykdom ved det pågående utbruddet i Vest-Afrika synes å ligge på 50-60 prosent. Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er vanligvis 2-21 dager.

Finnes det noen behandling dersom man blir smittet med ebolaviruset?

Det finnes ingen godkjent spesifikk behandling mot ebolavirus-sykdom. Behandlingen består i god pleie og behandling av symptomer i sykehus. I forbindelse med det pågående utbruddet i Vest-Afrika har Verdens helseorganisasjon uttalt at det kan aksepteres bruk av enkelte ikke-godkjente legemidler som har vist lovende resultater i laboratorie- og dyreforsøk.

Må jeg ta spesielle forholdsregler når jeg kommer hjem fra et land med ebolautbrudd?

Hvis du er frisk og ikke har tegn til sykdom, trenger du ikke ta noen forholdsregler. Det er ikke mulig å ta blodprøver av friske personer for å se om man har vært i kontakt med viruset.

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk etter hjemkomst fra et land med ebolautbrudd?

Hvis du kommer fra et av landene med ebolautbrudd og utvikler symptomer etter ankomst til Norge, skal du ringe 113 og ikke oppsøke lege eller sykehus på egen hånd.  Informerer om hvor du har vært på reise.

Jeg venter besøk av noen som bor i ett av de landene som har ebolautbrudd. Må jeg ta spesielle forholdsregler?

Hvis de er friske og ikke har tegn til sykdom, trenger du ikke ta noen forholdsregler. Det er ikke grunnlag for å fraråde å ta imot gjester eller andre personer fra områder med utbrudd. Det er heller ikke grunn for å teste eller isolere personer som kommer fra disse områdene, så lenge de ikke har vært i kontakt med en som er ebolasyk. Dersom du har besøk av en person fra et av landene med ebolautbrudd og personen utvikler symptomer etter ankomst til Norge, skal du ringe 113 og ikke oppsøke lege eller sykehus på egen hånd.

Hvordan er beredskapen i Norge dersom det skulle komme et ebolatilfelle i Norge?

Dersom et ebolatilfelle blir påvist i Norge hos en som har oppholdt seg i et utbruddsområde, vil personen bli raskt fulgt opp. Det er liten risiko for at sykdommen vil spre seg videre her i landet. Norge har en god beredskap for å håndtere en slik situasjon.

Jeg skal reise til ett av landene med ebolautbrudd som hjelpearbeider. Hvordan kan jeg beskytte meg mot sykdommen?

Folkehelseinstituttet fraråder at mindre og uorganiserte grupper reiser til områder rammet av ebolavirussykdom for å gi bistand. Kontakt med syke og personer som har dødd av denne sykdommen krever tilgang til adekvat beskyttelsesutstyr og profesjonell kunnskap om hvordan utstyret brukes. Erfaringer fra tidligere kriser og katastrofer er at mangelfullt organisert bistandsarbeid fra frivillige vil innebære en økt belastning lokalt.

Hjelpearbeidere som kan tenkes å komme i kontakt med syke personer som kan ha ebola, må beskytte seg ved bruk av beskyttelsesklær, hansker og lignende Det er nødvendig med svært strenge beskyttelsestiltak. Verdens helseorganisasjon har utarbeidet egne retningslinjer for dette. Tiltak er nødvendig for alle som kommer i nærkontakt med syke, ikke bare helsepersonell.

Jeg skal reise til ett av de landene som har ebolautbrudd. Hvordan kan jeg beskytte meg mot sykdommen?

Råd for reiser til områder med ebola-utbrudd

Er det farlig å reise til et land som har utbrudd av ebola?

Ved utbrudd av ebolavirus er det svært liten risiko for smitte til turister eller andre som oppholder seg i landet uten å være i nær kontakt med syke.

Råd for reiser til områder med ebola-utbrudd