Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om ebola»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om ebola

Artikkel

Om ebola

Hvordan smitter ebola, hvordan kan du beskytte deg, hva er risikoen ved reise og hvilken beredskap har vi?

CDC, Frederick Murphy
CDC, Frederick Murphy

Hvordan smitter ebola, hvordan kan du beskytte deg, hva er risikoen ved reise og hvilken beredskap har vi?


Innhold på denne siden

Hva er ebola?

Ebola er en alvorlig, ofte dødelig infeksjon forårsaket av et virus. Ebola smitter gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker fra en smittet person. Disse kroppsvæskene omfatter blod, urin, avføring og oppkast. 

Ebola-utbruddet i Vest-Afrika i 2014 er det største til nå, og rammet tusenvis av mennesker. Sjansen for å bli smittet i Norge er ytterst minimal. 

Hvordan smitter det?

Under et utbrudd smitter ebola-viruset fra person til person gjennom direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker. Det betyr at i utbruddslandene er det særlig husstandsmedlemmer til de syke, samt personer som steller de døde som blir smittet. I tillegg er helsepersonell som behandler de syke uten tilstrekkelige smitteverntiltak utsatte for smitte. Ebolavirus smitter ikke i inkubasjonstiden, det vil si i tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer. Smittefaren øker utover i sykdomsforløpet og er størst i blødningsstadiet på grunn av økt mulighet for å komme i kontakt med blod og andre kroppsvæsker fra den syke.

Ebolavirus spres ikke gjennom luften (for eksempel når noen hoster eller nyser) eller gjennom uformell kontakt (for eksempel å være i samme bygning som noen med ebola eller å passere dem på gata).

Symptomene utvikles innen 21 dager etter at viruset kommer inn i kroppen. Hvis noen som har vært i nærheten av syk person ikke har utviklet symptomer i løpet av denne tiden, har de ikke blitt smittet.

Hva er forskjellen på "luftsmitte" og "dråpesmitte"?

Her er det tre ulike begreper som er viktige å skille fordi dette ofte blandes og skaper forvirring.

  • Aerosoler er alle former for små finfordelte partikler i fast form eller væske, som er svevende i en gass (for eksempel luft). Hoste, nysing, pusting, brekninger, snakking er eksempler på aktiviteter som danner aerosoler i ulike størrelser.
  • Dråper som er større enn 5-10 mikrometer faller til bakken eller fester seg til andre overflater i løpet av sekunder og vil ikke nå lenger enn maks en meter. Når virus eller bakterier kan smitte via slike større dråper, snakker vi om dråpesmitte.
  • Mindre dråper kan opptre i luften i lengre perioder og vil raskt fordampe med det resultat at innholdet i dråpene blir værende i fri tilstand i luften. Disse kalles "dråpekjerner" og kan holde seg svevende i luften i timer. Dersom virus eller bakterier kan smitte andre gjennom dråpekjerner, snakker vi om luftsmitte.

Aktiviteter som oppkast og hoste generer både dråper og dråpekjerner. Ut ifra dagens kunnskap er det ingen grunn til å mistenke at ebola smitter mennesker via luftsmitte. Årsaken er ikke fullt ut forstått, men det kan blant annet skyldes at viruset ikke tåler å tørke inn og/eller andre forhold det møter i friluft. Det er derimot sannsynlig at smitte kan forekomme ved dråpesmitte, hvor man får dråper av kroppsvæske fra ebolasyk person—spesielt blod eller oppkast—inn på slimhinner gjennom øyne, nese eller munn.

Smitte kan altså sannsynligvis skje via dråpesmitte som forekommer nær en syk pasient (maks 1 meter). Men det er ingen tegn til at ebola kan smitte via luftsmitte, altså via dråpekjerner. Den desidert vanligste årsaken til smitte er likevel direkte kontakt med kroppsvæskene til en syk person.

Hva er symptomene på ebolavirussykdom?

Symptomer på ebolavirussykdom er sterk hodepine, høy feber, slapphet, muskelsmerter, oppkast, diaré og utslett. Etter 5-7 dager kan det oppstå indre og ytre blødninger. Dødeligheten ved ebolavirus-sykdom synes å ligge på 50-60 prosent. Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er vanligvis 2-21 dager.

Finnes det noen behandling dersom man blir smittet med ebolaviruset?

Det finnes ingen godkjent spesifikk behandling mot ebolavirus-sykdom. Behandlingen består i god pleie og behandling av symptomer i sykehus. I forbindelse med det pågående utbruddet i Vest-Afrika har Verdens helseorganisasjon uttalt at det kan aksepteres bruk av enkelte ikke-godkjente legemidler som har vist lovende resultater i laboratorie- og dyreforsøk.

Er det mulig for helsearbeidere å verne seg hundre prosent mot smitte?

Hundre prosent garanti for at smitte ikke skjer til behandlere kan vi ikke gi for noen smittsomme sykdommer. Ebola smitter ved kontakt med en syk person eller dennes kroppsvæsker. Fordi ebola er en så alvorlig sykdom, anbefaler vi å følge rutiner som om smitten også skulle kunne skje via luft. På sykehus i Norge som kan ta imot ebolapasienter, har man etablert meget strenge sikkerhetsopplegg.

Et kritisk punkt i kontakt med ebolasyke pasienter kan være når man tar av seg beskyttelsesutstyret. Det er viktig at dette skjer på en slik måte at man ikke kommer i kontakt med virus som måtte finnes på draktene. Av- og påkledning av beskyttelsesdraktene skal være innøvd hos personellet på norske sykehusavdelinger som kan tenkes å ta imot ebolapasienter. Høysmitteisolatet på Ullevål, som har behandlet en pasient med ebola, har rutiner, lokaler og utstyr som ivaretar de ansattes sikkerhet på best mulig måte.

Beskytter gjennomgått ebolasykdom mot ny infeksjon av ebola?

Studier gjort under tidligere ebolautbrudd tyder på at de fleste overlevende etter en ebolainfeksjon danner antistoffer og cellulær immunitet mot ebolaviruset. Det er kun få og forholdsvis små studier som har sett på dette. De fleste studier støtter teorien om beskyttende immunitet etter gjennomgått infeksjon, men enkeltdata både fra humane og nonhumane studier viser motstridende resultater.

Det er sannsynlig at overlevende har en viss beskyttelse mot ny ebolasykdom, spesielt mot den samme ebolastammen, men det er foreløpig usikkert i hvilken grad og hvor lenge denne beskyttelsen varer, og om alle som gjennomgår infeksjonen danner slik beskyttende immunitet. Det anbefales derfor at personer som har gjennomgått ebolainfeksjon bruker det samme beskyttelsesutstyr og følger de samme rutiner som andre under arbeide, eller annen kontakt med ebolasyke personer.

Hvordan oppstår et utbrudd av ebola?

Ebola-viruset finnes i en rekke ville dyrearter i Afrika. Utbrudd kan oppstå når et menneske blir smittet av et dyr. Deretter kan smitten overføres fra person til person gjennom direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker fra en som er syk. Smittefaren er størst når den syke har blødninger. Det første utbruddet av ebola var i 1976. Siden den gang har det vært mange mindre utbrudd i Afrika.

Hvordan skader ebolaviruset kroppen?

Immuncellene er de som infiseres først, men etterhvert angriper viruset også andre celler i kroppen. Leveren er det organet hvor celleskaden er mest utbredt, men også milt, lunger og nyrer blir skadet. Åreveggen til de tynne blodkarene (kapillærene) skades, noe som gir lekkasje av plasma og blødninger. Etter hvert kan dette føre til at kroppen går i sjokktilstand.

Forløpet ved ebolasykdom avhenger av mange faktorer, blant annet immunforsvar, smittevei, smittedose og arvelige faktorer hos den smittede. Ved alvorlig forløp utvikles det multiorgansvikt og sjokk.

Kan ebola spres ved flyreiser?

Ebola smitter ikke via luftsmitte og det er derfor ingen risiko for å bli smittet gjennom luftanlegget dersom man sitter i samme fly som en ebolasmittet. Dersom en ebolasmittet har reist med fly vil helsemyndighetene likevel følge opp passasjerer som har sittet i nærheten av den smittede. Grunnen til dette er at medpassasjerer som har sittet nær den syke kan ha blitt utsatt for kontakt med kroppsvæsker fra den smittede.  

Må jeg ta spesielle forholdsregler når jeg kommer hjem fra et land med ebolautbrudd?

Hvis du er frisk og ikke har tegn til sykdom, trenger du ikke ta noen forholdsregler. Det er ikke mulig å ta blodprøver av friske personer for å se om man har vært i kontakt med viruset.

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk etter hjemkomst fra et land med ebolautbrudd?

Hvis du kommer fra et område med ebolautbrudd og utvikler symptomer etter ankomst til Norge, skal du ringe 113 og ikke oppsøke lege eller sykehus på egen hånd. Informerer om hvor du har vært på reise.

Jeg venter besøk av noen som bor i et land som har ebolautbrudd. Må jeg ta spesielle forholdsregler?

Hvis de er friske og ikke har tegn til sykdom, trenger du ikke ta noen forholdsregler. Det er ikke grunnlag for å fraråde å ta imot gjester eller andre personer fra områder med utbrudd. Det er heller ikke grunn for å teste eller isolere personer som kommer fra disse områdene, så lenge de ikke har vært i kontakt med en som er ebolasyk. Dersom du har besøk av en person fra et av landene med ebolautbrudd og personen utvikler symptomer etter ankomst til Norge, skal du ringe 113 og ikke oppsøke lege eller sykehus på egen hånd.

Hvordan er beredskapen i Norge dersom det skulle komme et ebolatilfelle i Norge?

Dersom et ebolatilfelle blir påvist i Norge hos en som har oppholdt seg i et utbruddsområde, vil personen bli raskt fulgt opp. Det er liten risiko for at sykdommen vil spre seg videre her i landet. Norge har en god beredskap for å håndtere en slik situasjon.

Jeg skal reise til et land som har ebolautbrudd. Hvordan kan jeg beskytte meg mot sykdommen?

Ved utbrudd av ebolavirus er det svært liten risiko for smitte til turister eller andre som oppholder seg i landet uten å være i nær kontakt med syke.

Personer som oppholder seg i et område med ebolavirusutbrudd bør unngå:  

  • kontakt med syke personer 
  • deltakelse i begravelsesritualer som inkluderer direkte kontakt med den døde dersom det er mistenkt/bekreftet at den døde hadde ebola
  • nær kontakt med ville dyr, både levende og døde (inkludert aper, antiloper, gnagere og flaggermus) 
  • huler og andre typiske tilholdssted for flaggermus 
  • inntak av såkalt bushmeat, det vil si kjøtt fra ville dyr som er drept ved jakt 

God håndhygiene er som alltid viktig for å unngå smitte.  

Er det farlig å gå på toalettet hvor en ebolasyk har vært?

Det vil være en viss smitterisiko dersom det er synlig avføring, urin, blod eller annen kroppsvæske fra den ebolasyke personen inne på doen og man får dette inn i seg via slimhinner eller sår i huden.

Kan ebola smitte ved at en ebolapasient for eksempel har tatt på en gjenstand?

Det er svært lite sannsynlig så lenge man ikke får synlig kroppsvæske som blod eller oppkast fra en ebolasyk person inn i munn, nese, øyne eller sår i huden. Det er vist i laboratoriestudier at ebola kan overleve i noen timer på overflater i romtemperatur, men det er aldri påvist smittsomt ebolavirus på overflater utenfor et laboratorium.

 

Historikk

30.09.2022: Faglig gjennomgått og oppdatert.