Hopp til innhold

Artikkel

Utvikling av koronavaksine

Publisert Oppdatert

En rekke bioteknologiselskaper, globale vaksineprodusenter og andre organisasjoner er i gang med å utvikle vaksiner mot koronasykdom. Når en vaksine er klar og markedsføringstillatelse er gitt, vil det bli nødvendig å prioritere å vaksinere enkelte grupper fremfor andre, fordi det sannsynligvis vil være mangel på vaksine i lengre tid.

Vaksine colurbox5428757.jpg

En rekke bioteknologiselskaper, globale vaksineprodusenter og andre organisasjoner er i gang med å utvikle vaksiner mot koronasykdom. Når en vaksine er klar og markedsføringstillatelse er gitt, vil det bli nødvendig å prioritere å vaksinere enkelte grupper fremfor andre, fordi det sannsynligvis vil være mangel på vaksine i lengre tid.


Vaksinekandidater må gjennomgå omfattende testing som tar tid  

WHO følger utvikling av vaksiner mot covid-19 sykdom nøye og samarbeider med internasjonale legemiddelmyndigheter, inkludert det europeiske legemiddelkontoret (EMA) som Norge er tilknyttet, for å styre valg, prioritering og utvelgelse av kandidater globalt. De vaksinene som blir prioritert for full utvikling må gjennom en rekke undersøkelser, inkludert dyreforsøk og kliniske utprøvinger på mennesker. Først tester man sikkerhet hos ganske få mennesker (fase 1), deretter tester man sikkerhet og effekt i gradvis større grupper (fase 2 og 3). Europeiske og norske legemiddelmyndigheter vurderer og godkjenner videre utvikling mellom hver fase, og beslutter om aktuelle vaksinekandidater kan godkjennes for bruk i befolkningen. Det kan ta flere år å utvikle en ny vaksine. Tiden kan kortes ned dersom man gjør noen av utviklingsstudiene parallelt. EMA forkorter flere prosedyrer for å legge til rette for raskt utvikling.

Flere vaksinekandidater er basert på nye måter å lage vaksiner på 

Noen av vaksinene som er under utvikling bruker vaksinemodeller som hittil ikke er godkjent for bruk i vaksine til mennesker. Utviklingen kan gå fort i startfasen, men det kan dukke opp nye utfordringer underveis som kan forsinke utviklingen. 

Sikkerhet og effekt av vaksine må dokumenteres 

Dokumentasjon av sikkerhet og effekt av en ny vaksinekandidat gjennom utprøving på mennesker er svært viktig spesielt for en vaksine som er tenkt brukt til hele befolkningen. Nytten av å vaksinere seg skal være mye større enn mulig risiko for bivirkninger. Ved noen infeksjoner kan antistoffer etter vaksinasjon bidra til å forverre sykdommen dersom en vaksinert blir utsatt for smitte. Dette er noe som man ønsker å følge nøye med på under utprøving av de aktuelle vaksinekandidatene. Det er avgjørende å kunne vise at denne risikoen ikke er til stede ved de vaksinene som velges til full utvikling. 

Behov for prioritering av vaksine

Å bygge tilstrekkelig produksjonskapasitet er krevende og viktig. For vaksiner basert på helt nye modeller vil dette være ekstra krevende, men selv for vaksiner som bruker kjente prinsipper vil det kreve tid å bygge opp kapasitet til å produsere tilstrekkelig mengder vaksine. Nasjonale myndigheter og private aktører har i flere land gått sammen om å dele finansiell risiko og bygge ut tilstrekkelig produksjonskapasitet. 

På grunn av begrenset tilgang, vil det sannsynligvis bli en streng prioritering av vaksinen i starten. Det er en pågående prosess med å definere hvilke grupper som skal anbefales og  prioriteres, og det er ikke enda konkludert med hensyn til dette. Sannsynligvis vil helsepersonell og definerte risikogrupper omfattes, men det avhenger blant annet av hvilke egenskaper vaksinen har og hvilken dokumentasjon som foreligger. Det kan også bli lagt vekt på flere forhold, blant annet epidemiologiske forhold og hvilke geografiske områder som trenger vaksinen mest på det aktuelle tidspunkt vaksine er tilgjengelig.

Norge får tilgang til å kjøpe vaksinedoser til den norske befolkningen basert på de avtaler EU kommisjonen forhandler frem med vaksineprodusenter. Norge jobber samtidig for rettferdig fordeling av tilgjengelige vaksinedoser også til lav- og mellom-inntekts land.

Mer informasjon

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden