Hopp til innhold

Artikkel

Utvikling av covid-19 vaksine

Publisert

WHO regner med at produksjonen av vaksine for utstrakt bruk tidligst kan starte høsten 2021. Utviklingen tar lang tid fordi potensielle vaksiner må testes på dyr og mennesker for å ivareta sikkerhet og ønsket effekt. Når en vaksine er klar og markedsføringstillatelse er gitt, vil det bli nødvendig å prioritere å vaksinere enkelte grupper fremfor andre, fordi etterspørselen vil være større enn tilbudet.

Vaksine colurbox5428757.jpg

WHO regner med at produksjonen av vaksine for utstrakt bruk tidligst kan starte høsten 2021. Utviklingen tar lang tid fordi potensielle vaksiner må testes på dyr og mennesker for å ivareta sikkerhet og ønsket effekt. Når en vaksine er klar og markedsføringstillatelse er gitt, vil det bli nødvendig å prioritere å vaksinere enkelte grupper fremfor andre, fordi etterspørselen vil være større enn tilbudet.


Nye vaksinekandidater må gjennomgå omfattende testing som tar tid  

En rekke bioteknologiselskaper, globale vaksineprodusenter og andre organisasjoner som CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) og BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) er i gang med å utvikle vaksiner mot covid-19 sykdom. Det er et bredt spekter av vaksinekandidater som bygger på ulike måter å lage vaksiner på (vaksinemodeller).  

WHO følger dette arbeidet nøye og samarbeider med internasjonale legemiddelmyndigheter for å styre valg, prioritering og utvelgelse av kandidater globalt. De vaksinene som blir prioritert for full utvikling må gjennom en rekke undersøkelser, inkludert dyreforsøk og kliniske utprøvinger på mennesker. Først tester man sikkerhet hos ganske få mennesker (fase 1), deretter tester man sikkerhet og effekt i gradvis større grupper (fase 2 og 3). Europeiske og norske legemiddelmyndigheter vurderer og godkjenner videre utvikling mellom hver fase, og beslutter om aktuelle vaksinekandidater kan godkjennes for bruk i befolkningen. Vi regner med at dette tidligst vil kunne skje høsten 2021. 

Flere vaksinekandidater er basert på nye måter å lage vaksiner på 

Noen av vaksinene som er under utvikling bruker vaksinemodeller som hittil ikke er godkjent for bruk i vaksine til mennesker. Utviklingen kan gå fort i startfasen, men det kan dukke opp nye utfordringer underveis som kan forsinke utviklingen. 

Sikkerhet og effekt av vaksine må dokumenteres 

Dokumentasjon av sikkerhet og effekt av en ny vaksinekandidat gjennom utprøving på mennesker er svært viktig spesielt for en vaksine som er tenkt brukt til hele befolkningen. Nytten av å vaksinere seg skal være mye større enn mulig risiko for bivirkninger. Ved noen infeksjoner kan antistoffer etter vaksinasjon bidra til å forverre sykdommen dersom en vaksinert blir utsatt for smitte. Dette er noe som man ønsker å følge nøye med på under utprøving av de aktuelle vaksinekandidatene. Det er avgjørende å kunne vise at denne risikoen ikke er til stede ved de vaksinene som velges til full utvikling. 

Behov for prioritering av vaksine - etterspørselen vil være større enn tilbudet 

Å bygge tilstrekkelig produksjonskapasitet er krevende og viktig. For vaksiner basert på helt nye modeller vil dette være ekstra krevende, men selv for vaksiner som bruker kjente prinsipper vil det kreve tid å bygge opp kapasitet til å produsere tilstrekkelig mengder vaksine. Nasjonale myndigheter og private aktører har i flere land gått sammen om å dele finansiell risiko og bygge ut tilstrekkelig produksjonskapasitet. 

WHO regner foreløpig med at produksjon av vaksine til utstrakt bruk tidligst kan starte om 12–18 måneder, det vil si høsten 2021. Den første tiden etter dette vil vaksinen måtte prioriteres meget strengt. Prioriterte grupper vil sannsynligvis være helsepersonell og definerte risikogrupper, men det vil også bli lagt vekt på hvilken fase utbruddet er i og hvilke geografiske områder som trenger vaksinen mest på det aktuelle tidspunkt. 

Norge forhandler om å delta i innkjøpssamarbeid innen EU for å sikre muligheten for kjøp av vaksinedoser til den norske befolkningen. Norge jobber samtidig for rettferdig fordeling av tilgjengelige vaksinedoser også til lav- og mellom-inntekts land. 

Innhold på denne siden