Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Senfølger ("long covid")»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Senfølger ("long covid")

Artikkel

Senfølger etter covid-19

De fleste som gjennomgår covid-19 blir friske, men noen får langvarige plager. Alvorlig syke med intensivbehandling har økt risiko for å få senfølger etter covid-19 (såkalt «long covid»).

Illustrasjon koronavirus

De fleste som gjennomgår covid-19 blir friske, men noen får langvarige plager. Alvorlig syke med intensivbehandling har økt risiko for å få senfølger etter covid-19 (såkalt «long covid»).


Innhold på denne siden

Hva er senfølger etter covid-19?

For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom, men noen får vedvarende plager utover den akutte fasen. Slike langvarige symptomer er tidligere rapportert etter en rekke andre infeksjoner, og det er derfor ikke overraskende at en del personer opplever senfølger etter covid-19. Fra før vet vi at pasienter som blir behandlet for alvorlig lungesvikt på intensivavdeling – uavhengig av årsak – kan slite med langvarig funksjonsnedsettelse etter utskrivelse fra sykehuset.

Vanlige symptomer

Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, er de vanligst rapporterte symptomene 6-12 måneder etter sykdommen:

  • nedsatt hukommelse
  • endret smak- og/eller luktesans
  • utmattelse/trøtthet
  • nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)
  • tung pust

For mer informasjon om senfølger:

Personer med covid-19 som ble innlagt i sykehus (og særlig de som fikk intensivbehandling) har hyppigere og flere symptomer etter 6-12 måneder enn personer som ikke har vært innlagt. De ser også ut til å ha høyere risiko for nye sykehusinnleggelser. De vanligste symptomene er utmattelse/ trøtthet, tung pust, angst og søvnproblemer, men også muskelsvakhet, hodepine, smerte, svimmelhet, depresjon og langvarig hoste.

Det er fortsatt usikkert hvor lenge symptomene vedvarer hos personer som har hatt milde til moderate sykdomsforløp. En norsk studie av ikke-sykehusinnlagte i hurtigoversikten fant at personer som hadde hatt covid-19, rapporterte høyere forekomst av hjerne/nervesystem- og luftveisplager enn ikke-smittede personer 12 måneder etter sykdommen. Forskjellen var størst for endret lukt og smak (covid-19 17 % mot ikke-smittet 0,3 %), nedsatt hukommelse (18 % mot 4 %), tung pust (11 % mot 1%) og utmattelse (17 % mot 4 %)

Risikofaktorer for senfølger etter covid-19

Kvinner er mer utsatt for langvarige symptomer enn menn, uavhengig av om de har vært innlagt på sykehus eller ikke.

Personer som har hatt mer alvorlig forløp av akutt covid-19 med behov for sykehusinnleggelse og intensivbehandling, flere symptomer ved diagnosetidspunktet og som har underliggende sykdommer, har økt risiko for å ha vedvarende symptomer 6-12 måneder etter gjennomgått covid.

Hurtigoversikten inkluderte kun én studie av senfølger etter covid-19 blant barn og unge, og denne inkluderte barn og unge som var sykehusinnlagt i Moskva.

Kunnskap om senfølger

Det er behov for flere større studier med gode kontrollgrupper for å få sikrere kunnskap om senfølger. På den måten kan man undersøke hvordan langvarige symptomer etter covid-19 eventuelt skiller seg fra symptomer som ikke-smittede personer også kan oppleve, for eksempel som følge av tiltakene under pandemien.

Studiene i hurtigoversikten gjaldt kun uvaksinerte personer. Det er behov for studier som undersøker forekomst av senfølger etter covid-19 blant vaksinerte sammenliknet med uvaksinerte, og risikoen for senfølger etter smitte med omikronvarianten.

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte høsten 2020 begrepet og diagnosen «Post COVID-19 condition». Samtidig fikk vi også diagnosekoden U09 i ICD 10 «Postinfeksiøs tilstand etter covid-19» til bruk i sykehus. Norske helsemyndigheter, inkludert Folkehelseinstituttet bruker nå begrepet «senfølger etter covid-19».

Behandling/rehabilitering

Eventuell behandling eller rehabilitering avhenger av hvilke symptomer eller plager man har.

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp kontakter fastlege dersom de etter fire uker har symptomer som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter. Fastlegen vil da vurdere om det er behov for rehabilitering.

Pasienter med alvorlige sykdomsforløp og lengre opphold på intensivavdeling har ofte et stort rehabiliteringsbehov. Pasienter som har langvarige plager etter milde til moderate sykdomsforløp bør også få adekvate behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Historikk

28.01.2022: Teksten er oppdatert iht. ny kunnskapsoppsummering 18.1.2022 om senfølger etter covid-19. Generell språkvask. Informasjon om diagnostisk kode i sykehus.

16.08.2021: Språkvask. Ny tekst om barn/langvarige symptomer og «long covid».

12.08.2021: Teksten er oppdatert iht. ny kunnskapsoppsummering 11.8.2021 om langvarige symptomer etter covid-19. Generell språkvask.

22.06.2021: Opprettet artikkel