Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forekomst og spredning av MERS-CoV»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forekomst og spredning av MERS-CoV

Artikkel

Forekomst og spredning av MERS-CoV

MERS har siden 2012 blitt påvist i flere land i Midtøsten med høyest forekomst i Saudi-Arabia. Kameler/dromedarer antas å være smittekilden.

Illustrajon av statistikk på en Ipad
Illustrasjonsfoto:Colourbox.com

MERS har siden 2012 blitt påvist i flere land i Midtøsten med høyest forekomst i Saudi-Arabia. Kameler/dromedarer antas å være smittekilden.


Det er siden 2012 blitt registrert over 2200 laboratoriebekreftede tilfeller av MERS, hvorav ca. 30-40 % har dødd. Mange av tilfellene er blitt rapportert fra Saudi-Arabia. Det er hittil ikke påvist MERS i Norge.

På temasidene til Verdens helseorganisasjon om MERS-CoV finnes oppdaterte tall om forekomst og spredning av MERS-viruset. Nye tilfeller og utbrudd oppdateres jevnlig på nettsidene til Verdens helseorganisasjon: Disease Outbreak News - WHO.

Alders- og kjønnsfordeling

Det er en overvekt av menn blant dem som har fått påvist MERS-viruset. Smitte ses i alle aldersgrupper, men forekomsten er høyest blant middelaldrende personer. Svært mange av dem som får diagnosen har grunnsykdommer, og de aller fleste har blitt innlagt i sykehus. Det er også rapportert om flere asymptomatiske og milde tilfeller som er oppdaget under smitteoppsporing. Om disse tallene representerer den reelle distribusjonen er usikkert.

Smittested

Hittil har alle tilfellene av MERS-CoV vært knyttet direkte eller indirekte til land i Midtøsten, spesielt på den arabiske halvøy:

 • Saudi-Arabia
 • De Forente Arabiske Emiratene
 • Qatar
 • Jordan
 • Oman
 • Kuwait
 • Jemen
 • Libanon
 • Iran
 • Egypt
 • Bahrain

Viruset er også blitt påvist i Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Hellas, Nederland, Østerrike), Afrika (Tunisia, Algerie), Asia (Sør-Korea, Kina, Malaysia, Filippinene, Tyrkia, Thailand) og Amerika (USA). Dette har vært personer som har vært på reise eller som har vært i kontakt med noen som har vært på reise til landene nevnt ovenfor. I noen tilfeller har disse også forårsaket utbrudd på helseinstitusjoner hvor de er blitt behandlet.

Internasjonal overvåking

Norske helsemyndigheter følger situasjonen, og fagmiljøene i Norge er i tett dialog med det europeiske og internasjonale nettverket for smittevern.