Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til helsepersonell om MERS-CoV»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd til helsepersonell om MERS-CoV

Artikkel

Råd til helsepersonell om MERS-CoV

Her finner du råd til helsepersonell ved mistenkt smitte og bekreftet MERS-CoV-sykdom. MERS-Cov har forårsaket flere utbrudd på sykehus både i Midtøsten, Sør-Korea og Europa. Basale smitteverntiltak og rask testing ved mistanke om smitte er viktig for å hindre videre smitte.

sykehus
Colourbox.com

Her finner du råd til helsepersonell ved mistenkt smitte og bekreftet MERS-CoV-sykdom. MERS-Cov har forårsaket flere utbrudd på sykehus både i Midtøsten, Sør-Korea og Europa. Basale smitteverntiltak og rask testing ved mistanke om smitte er viktig for å hindre videre smitte.


Når skal man mistenke MERS coronavirus?

Infeksjon med MERS-CoV medfører i de aller fleste tilfellene feber og hoste, og en del får også gastrointestinale symptomer. Klinisk bilde kan være asymptomatisk eller alvorlig lungesvikt og dødsfall. Inkubasjonstid er opp til 14 dager med median inkubasjonstid 5 dager for smitte mellom mennesker.

Helsepersonell bør være oppmerksomme på pasienter som utvikler tegn på lungebetennelse av ukjent årsak eller akutt lungesviktsyndrom (ARDS) inntil 14 dager etter opphold i Midtøsten eller andre områder med MERS-utbrudd.  Disse bør testes for MERS coronavirus. Det er ikke anbefalt å teste personer uten symptomer eller pasienter med lettere luftveissymptomer. For detaljert beskrivelse av hvem som bør testes for MERS, se Diagnostikk og tester for MERS.

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Ved mistenkt tilfelle bør pasienten innlegges direkte på isolat i sykehus, helst på luftsmitteisolat.

 • Luftsmitteregime bør benyttes for alle mistenkte tilfeller inntil diagnosen er avkreftet. Helsepersonell skal bruke personlig verneutstyr i henhold til lokale retningslinjer, inkludert fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjetter, åndedrettsvern klasse FFP3, nitril- eller latexhanskar, samt briller ved stell og ved opphold nærmere pasienten enn 1 meter.
 • Se Diagnostikk og tester for MERS - om prøvetaking og innsending av prøve til Folkehelseinstituttet
 • Aerosolskapende medisinske prosedyrer og prosedyrer utført på luftveier, slik som tracheal intubering, diagnostiske prosedyrer som broncho-aleveolær lavage og manuell ventilering, krever ekstra forsiktighet. Tallet på personer som er til stede i rommet bør reduseres til et minimum, og alle som er til stede bør bruke tettsittende vernebriller i tillegg til hansker, smittefrakk og FFP3 åndedrettsvern.
 • Alvorlig syke pasienter kan skille ut virus i lengre perioder. Det er uklart hvor lenge en pasient som er infisert med MERS-CoV vil være smittsom. For bekreftede MERS-pasienter kan en gjenta den diagnostiske testen for MERS-CoV slik at en bedre kan vurdere når smitteverntiltakene kan endres. Se også Diagnostikk og tester for MERS
 • Helsepersonell som behandler bekreftede tilfeller og kontakter av slike tilfeller, bør følges opp og overvåkes i to uker etter siste kontakt. Dette skal skje både når anbefalte smittevernrutiner har blitt fulgt og i tilfeller der det har vært brudd på anbefalte rutiner. Dersom helsepersonell får luftveissymptomer, bør de det gjelder undersøkes og testes. Frem til MERS CoV sykdom kan avkreftes, skal de det gjelder oppfattes som mistenkte tilfeller som trenger isolasjon.

Tiltak i primærhelsetjenesten

Ved å følge basale smitteverntiltak vil smitterisiko være liten for MERS-CoV.

I primærhelsetjenesten (fastlegekontor, legevakter) er det viktigste å huske og spørre om reiseanamnese siste 14 dager (spesielt kontakt med kameler/dromedarer) eller kontakt med kjente MERS-pasienter. Dette gjelder når man får inn pasienter med pneumonier eller andre luftveissymptomer som krever innleggelse. Se Diagnostikk og tester for MERS.

 • Foreligger det indikasjon for testing for MERS-CoV bør helsepersonell som undersøker pasienten ha på seg munnbind, hansker og smittefrakk. Pasienten henvises så til spesialisthelsetjenesten.
 • Testing av pasienter med mistenkt MERS-infeksjon gjøres i spesialisthelsetjenesten.
 • Ved innleggelse av pasienter som har vært i Midtøsten og som har luftveissymptomer skal sykehuset informeres om reiseanamnese og MERS som differensialdiagnose.
 • Det er ikke nødvendig å teste for MERS hos personer med lettere luftveissymptomer/ forkjølelsessymptomer etter opphold i Midtøsten eller andre land hvor det er pågående utbrudd av MERS-CoV.
 • Ved oppfølging av nærkontakter av kjente MERS-pasienter vil testindikasjon bli utvidet, og det kan da også være aktuelt å gjennomføre testing i primærhelsetjenesten. Ved testing av personer som er definerte som nærkontakter (med eller uten symptomer), anbefales munnbind, hansker og smittefrakk. Slik testing gjøres i samarbeid med kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet, eventuelt spesialisthelsetjenesten.

Varsling av mistenkt tilfelle

Helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle av MERS-CoV, skal etter Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften), straks varsle kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen skal umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta (telefonnummer 21 07 63 48) og fylkesmannen.

Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte.

MERS er en varslings- og meldepliktig sykdom (gruppe A) i følge Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften).