Hopp til innhold

Melding

Ukerapport koronavirus 31. mars 2020

Publisert


Overvåkingen av covid-19 tyder på at spredningen i befolkningen fortsatt er lav. 

Ukerapporten for 31. mars 2020 oppsummerer utviklingen slik:

  • Det ser ut til at covid-19 fremdeles har en lav spredning i den generelle befolkningen, og at det ikke har vært noen dramatisk vekst i epidemien den siste uken.  Antall nye daglige meldinger om covid-19 er stabil.
  • Ettersom det er sårbare grupper og helsepersonell som prioriteres for testing, sier overvåkingen mest om forekomsten i denne delen av befolkningen.
  • Den siste uken har det vært en økning i antall pasienter med covid-19 som er innlagt på sykehus og i intensivavdelinger. Sykehusinnleggelser reflekterer smittesituasjonen to til tre uker tilbake i tid.
  • Det er hovedsakelig voksne og middelaldrende personer som fram til nå har blitt innlagt og behandlet i intensivavdeling i Norge. 
  • Dødeligheten av covid–19 er foreløpig lav. 

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Ukerapporten  som utgis i dag, beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge fra det første tilfellet ble identifisert den 26. februar til 29. mars, og med vekt på utviklingen av situasjonen siste uke (23. – 29. mars). 

Du finner hele ukerapporten på rapportsiden: Dags- og ukerappporter om civid-19