Hopp til innhold

Melding

Ny struktur på artikler om koronavirus 2019-nCoV på www.fhi.no

Publisert


Alle artikler om nytt koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV) er nå samlet i én publikasjon med tittelen: Nytt koronavirus 2019-nCoV – fakta, råd og tiltak.

Den bygger på strukturen fra våre veiledere som mange i helsetjenesten er kjent med.

Det er to hovedtema:

  • Fakta og generelle råd
    om viruset, smittemåter, definisjon av berørte områder, råd og informasjon til befolkninen samt reiseråd.
  • Råd til helsepersonell
    som blant annet inneholder definisjoner av mistenkte og bekreftede tilfeller med koronavirus, testing og diagnostikk, tiltak i primær- og spesialisthelsetjenesten, varsling og meldeplikt og rutiner for kontaktsporing.

På temasiden www.fhi.no/koronavirus er det direkte lenke inn til den nye publikasjonen. Her er det også lenker til noen av de mest aktuelle kapitlene.

Lenker til tidligere publiserte artikler vil bli omdirigert til tilsvarende faginnhold, eventuelt til forsiden av den nye publikasjonen.