Hopp til innhold

Melding

Aktuelt fra MSIS: nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19

Publisert


Mellom 16. og 30. april ble 257 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 meldt til MSIS. Det var 61 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Spesielt etter innføring av tiltak for sosial distansering i begynnelsen av mars, var det nedgang i alle sykdomsgrupper (figur 1).

Nedgangen kan reflektere både trender i sykdomsforekomsten, effekten av distansering, lavere tilgang til helsetjenester og redusert diagnostisering.

"Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien" oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper under covid-19-epidemien, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens. Formålet med rapporten er å overvåke og dokumentere endringer og å rette oppmerksomheten mot at covid-19-epidemien kan påvirke rapporteringen til MSIS.

Rapportene er basert på meldinger til MSIS og kommer to ganger per måned. Dette er den andre rapporten i serien.

Figur 1. Klikk på bildet for å forstørre: