Hopp til innhold

Melding

Aktuelt fra MSIS første halvdel av mai: bekrefter nedgang i smittsomme sykdommer

Publisert


I første halvdel av mai ble 331 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 meldt til MSIS. Det var 61 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Spesielt etter innføring av tiltak for sosial distansering i begynnelsen av mars, var det nedgang i alle sykdomsgrupper, se figur 1 nedenfor.

Rapportene "Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien" oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper, blant annet mage-tarminfeksjoner, vaksineforebyggbare infeksjoner og antibiotikaresistens. Formålet med rapporten er å overvåke og dokumentere endringer og å rette oppmerksomheten mot at covid-19-epidemien kan påvirke rapporteringen til MSIS.

Rapportene er basert på meldinger til MSIS og kommer to ganger per måned. Dette er den tredjerapporten i serien.

Figur 1. Klikk på bildet for å forstørre:

diagrammet viser meldte tilfeller i fem sykdomsgrupper
Antall meldte tilfeller til MSIS etter prøvedato, fordelt på halvmånedlige perioder november 2019 til mai 2020. . Illustrasjon: FHI.