Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikk

Artikkel

Statistikk om koronavirus og covid-19

Denne siden inneholder informasjon om hvor du kan finne statistikk om covid-19.

graf-korona.PNG

Denne siden inneholder informasjon om hvor du kan finne statistikk om covid-19.


Innhold på denne siden

Avvikling av daglig statistikk om covid-19

Fra tirsdag 15. november kl. 05 fjerner Folkehelseinstituttet innholdet på denne nettsiden. Grunnen er at kilden til de daglige oppdaterte tallene, Sykdomspulsen, stenger ned tjenesten tallene hentes fra. Dette gjøres av budsjettmessige årsaker:

Hvordan finne statistikk om covid-19? 

  • Statistikk på nasjonalt og regionalt nivå både på meldte tilfeller av covid-19 til MSIS og vaksinasjon mot korona og influensa i SYSVAK finnes på Folkehelseinstituttets statistikksider (fungerer bare for PC)
  • Ukentlige nøkkeltall om sykehusinnlagte, intensivinnlagte og antall dødsfall vil bli oppdatert hver torsdag sammen med ukerapporten på nettsiden levert i Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.  
  • Dersom du trenger særskilte data eller sammenstillinger fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK eller Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), kan du benytte søknadsskjema for å søke om tilgang til data. 

Andre rapporter

Spørsmål og svar om koronatallene

Lurer du på hvordan tallene rapporteres og publiseres? 

Smittetallet R, innlagte i sykehus og totaldødelighet

Smittetallet R (modelleringsrapporter)

Smittetallet (reproduksjonstallet; R) er uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre. R kan beregnes på flere måter. Folkehelseinstituttet har utviklet beregningsmetodene over tid og har til nå presentert tre metoder for utregning av R. Metodene som er i bruk er presentert nærmere i modelleringsrapportene.

Innlagte i sykehus 

Totaldødelighet

FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene.

Overvåkingen er satt på pause fra 15. november 2022, se mer informasjon på Overvåkingssystemet for totaldødelighet (NorMOMO) settes på pause

Overvåking av SARS CoV-2 i befolkningen

Overvåking av symptomer i befolkningen

Historikk

15.11.2022: Lagt til at overvåkingssystemet EuroMOMO er satt på pause.

15.11.2022: Fjernet alle grafer og kart med daglige data da Sykdomspulsen som har levert tallene via API er avviklet grunnet nedskjæringer. Det henvises til ukerapport.

17.03.2022: Byttet ut grafen som viser antall covid-assosierte dødsfall. Fra og med 17.3.22 overvåkes Covid-19 assosierte dødsfall kun basert på data fra Dødsårsaksregisteret og inkluderer dermed dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i MSIS.

16.03.2022: Lagt inn avsnitt om endring i registreringen av covid-19-relaterte dødsfall.

24.01.2022: Byttet om på rekkefølgen på grafene

15.11.2021: Endring av lenke til undersøkelser om forekomst av koronaviruset i befolkningen.

20.04.2021: Figuren som viser antall testede og antall og andel positive bland disse er oppdatert. Figuren viser data fra 1. april 2020 og de positive tilfellene i denne figuren er nå basert på meldte tilfeller til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) . Det er derfor noe justeringer i data sammenlignet med tidligere figur. I perioden før 1.april 2020 er antall tester basert på data samlet inn fra de mikrobiologiske laboratoriene som analyserte SARS-CoV2 prøver i denne perioden. Det totale antall tester i denne perioden er 102 560. Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og antall og andel positive tilfeller (meldt til MSIS) blant disse i Norge siden 1.april. Antall personer testet: en ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test på samme person. Dersom personen testes på nytt etter 7 dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering.

19.02.2021: Fjernet avsnitt om feil i tall for Oslo i uke 6, samt fjernet avsnitt om endring av presentasjon om testaktivitet fra oktober 2020.

11.02.2021: Lagt inn melding om at tall for bla Oslo har vært feil siden tirsdag 9.2.21.

07.01.2020: Lagt inn lenk til side om koronavaksinasjonsstatistikk.

04.01.2020: Lagt inn lenk til side om statistikk over meldte tilfeller av muterte koronavirusvarianter.

23.10.2020: Midlertidig fjernet visning av tabell i tidsseriegrafene grunnet feil. Tallgrunnlaget kan fremdeles lastes ned i CSV og Excel via hamburgermeny.

Endring i presentasjon av data

Folkehelseinstituttet har endret sin presentasjon av data om testaktivitet i Norge. Dette vil føre til et høyrere antall personer testet enn det som tidligere er presentert. Endringen ble implementert på nøkkeltallssiden 19.10.20. 

Om rapportene

Dagsrapporter publiseres daglig og inneholder tall for antall meldte tilfeller fram til kl 24.00 dagen før, samt opplysninger om alder, kjønn, fylke og smittested, antall som har fått eller får intensivbehandling, og antall døde. Rapportene inneholder også tall for Norden og verden

Rettelser

24.09.2020:Ved oppdateringen 24.9. ble det rapportert tre nye dødsfall de siste tre uker. Ved en feil ble et av dødsfallene rapportert i aldersgruppen under 40 år. Det korrekte var to personer over 90 år og en person mellom 80 og 89 år.

2. juli 2020: Oppdatert avsnitt om smittetallet R.

4. juni 2020: Oppdatert tekst for beskrivelse av smittetallet R.

Dagsrapport 11. mai: Det er rettet noen tall i tabell 5 klokken 14.30. Rettelsene er foretatt i kolonnen "Antall".

Dagsrapport 5. mai 2020: Antall personer som er rapportert testet for covid-19 er rettet til 184 657.

Kommunekart 10. april 2020: Tall for Bergen var feilaktig satt til 2. Rettet 11.4.kl 13

Dagsrapport 10. april 2020: På side 1: Tallet for antall intensivinnleggelser skal være 41 (ikke 51) i aldersgruppen 50-59 år. Ny versjon (v2) er publisert.

Dagsrapport 5. april side 6: Det skulle stått:.... har 1368 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle, 1328 har ikke kjent smittevei,... Tallene er korrekte i dagsrapporten fra 6. april.

Dagsrapport 3. april 2020: Antall med kjent fødeland, side 7, rettet fra 922 til 1001.

Dagsrapport 30. mars 2020: Tabell 2 side 4: raden med tilfeller i ukjent fylket flyttet ned til nestsiste rad i tabellen (v2).

Dagsrapport 28.mars: Ny versjon (v2) publisert klokken 15:30 med tall for innleggelser (hentet fra Helsedirektoratet)

Dagsrapport 26.mars: 29.3.2020: rettelse i dagsrapport 26. mars: tabellen på side 4 rettet, se fotnote. Tabellen side 3 rettet, se fotnoter under tabellen.

Dagsrapport for 24. mars korrigert med riktig dato for intensivpasienter (rettet fra 23. 3. til 24.3.).

Dagsrapport for 23. mars er korrigert med riktig tall for antall innleggelser i sykehus (rettet fra 380 til 193).

Dagsrapport for 21. mars er korrigert med riktig dato for innlagte i sykehus (rettet fra 21. til 20. mars).

Dagsrapporten for 20. mars er oppdatert med riktig dato for antall innlagt i sykehus (rettet fra 19.mars).