Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikk

Artikkel

Statistikk om koronavirus og covid-19

På denne siden finner du tall for kommuner, fylker og landet totalt. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.

graf-korona.PNG

På denne siden finner du tall for kommuner, fylker og landet totalt. Tall og diagrammer oppdateres alle hverdager cirka kl 13.


Innhold på denne siden

Nøkkeltall for Norge

Totalt (kumulativt) antall i Norge fra og med februar 2020 (alle tall og diagrammer oppdateres mandag-fredag ca kl 13.00):

100
100
100
100

Innlagt i sykehus 

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Innlagt i intensivavdeling

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling i Norge.

Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister

 

Dødsfall

Fra og med 17.3.22 overvåkes Covid-19 assosierte dødsfall kun basert på data fra Dødsårsaksregisteret og inkluderer dermed dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i MSIS. De nye kriteriene har medført en oppjustering av antall meldte dødsfall:

Diagrammet viser covid-19 assosierte dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet etter uke dødsfallet fant sted.

Diagrammet viser covid-19 assosierte dødsfall meldt til Folkehelseinstituttet.
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Antall meldte 

Diagrammet viser daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Du kan velge fylke og se daglig antall meldte tilfeller for hvert fylke. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Antall tilfeller oppdateres derfor bakover i tid når nye meldinger kommer inn.

Hva inngår i tallene for antall meldte tilfeller?

Covid-19 er en meldingspliktig sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge (MSIS). Meldingskriteriene for covid-19 til MSIS har endret seg underveis. Fra pandemiens start var alle PCR-positive tilfeller meldingspliktig til MSIS.

Fra desember 2020 ble også tilfeller diagnostisert med antigen hurtigtester meldingspliktig til MSIS. Gjennom høsten 2021 har det vært økende bruk av selvtester. Svar på selvtester registreres ikke i MSIS. Alle som tester positivt på selvtester har fram til 24.01.2022 blitt oppfordret til å ta en bekreftende PCR test.

Fra 24.01.2022 vil personer som har fått oppfriskningsdose, eller som har fått 2 doser koronavaksine og gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, som hovedregel ikke lenger bli tilbudt bekreftende PCR-test, eller antigen hurtigtest på teststasjon etter positiv selvtest. Dette vil påvirke antall meldte tilfeller til MSIS, først og fremst i befolkningen over 18 år hvor vi vil fange opp en lavere andel av de smittede enn tidligere. Data over meldte tilfeller er ikke derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

Velg et fylke for å se mer detaljerte data
Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 

Kjønn og alder

Diagrammet viser totalt antall meldte tilfeller i Norge siden epidemiens startet, fordelt på kjønn og alder. Velg uke for å se fordelingen på kjønn og alder for hver uke. 

Ukevelger
Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

 

Fylkesoversikt

Kartene viser meldte tilfeller per fylke hittil i epidemien og antall per 100.000 innbyggere.

Fra 01.01.21-06.03.21 ble det brukt befolkningstall for 2020. SSB har nå oppdatert befolkningstall for 2021 så fra 07.03.21 brukes det 2021 befolkningstall for 2021 data. Dette gjelder tallene på denne siden, men det vil ikke være oppdatert i alle rapporter enda.

Antall meldte tilfeller per fylke
Antall meldte tilfeller per 100 000

I ukerapportene finner du flere tabeller for fylkene.

Kommuneoversikt

Kartet viser antall meldte tilfeller hittil av covid-19 per kommune.

Antall meldte tilfeller per kommune

Figuren er oppdatert med antallet kl 24.00. Tilfeller i MSIS registreres geog

rafisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller enn det kommunen selv har oversikt over. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen.  

Dersom du ikke finner din kommune på lista, betyr det at MSIS hittil ikke har fått meldinger om påvist covid-19 hos personer som er registrert med bostedsadresse i kommunen. 

Antall testet 

Figuren som viser antall testede og antall og andel positive bland disse er oppdatert. Figuren viser data fra 1. april 2020. De positive tilfellene i denne figuren er nå basert på meldte tilfeller til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er derfor noe justeringer i data sammenlignet med tidligere figur. I perioden før 1. april 2020 er antall tester basert på data samlet inn fra de mikrobiologiske laboratoriene som analyserte SARS-CoV2 prøver i denne perioden. Det totale antall tester i denne perioden er 102 560.

Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og antall og andel positive tilfeller (meldt til MSIS) blant disse i Norge siden 1.april 2020. 

"Antall personer testet": En ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test på samme person. Dersom personen testes på nytt etter 7 dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering.

Hva inngår i tallene for antall testet?

Figuren som viser antall testet viser kun data basert på personer som er testet med PCR-test.

Antigen hurtigtester: Fra 2021 har stadig flere blitt testet med antigen hurtigtest. Disse er ikke inkludert i datagrunnlaget for figur 1. I ukerapporten presenteres samlede tall for både PCR- og antigen-hurtigtester.

Selvtester: Fra august 2021 har ungdom testet seg selv i stor skala med antigen-hurtigtester, som en del av strategien der testing skal erstatte karantene. Disse selvtestene blir ikke registrert i MSIS labdatabasen og er ikke inkludert i datagrunnlaget i figur 1. Det er kun de som tester positivt på selvtestene og som deretter tar en bekreftende PCR-test som blir registrert i MSIS labdatabase. Disse inngår dermed i datagrunnlaget til Figur 1. 

F.o.m 24.01.2022 vil personer som har fått oppfriskningsdose, eller som har fått 2 doser koronavaksine og gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, som hovedregel ikke lenger tilbys bekreftende PCR-test eller antigen hurtigtest på teststasjon etter positiv selvtest. Dette vil påvirke antall testede.

Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet med PCR i Norge siden epidemiens start. Antall personer testet: en ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test på samme person. Dersom personen testes på nytt etter 7 dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Koronavaksinasjon

Ukerapporter og andre rapporter

Spørsmål og svar om koronatallene

Lurer du på hvordan tallene rapporteres og publiseres? 

Smittetallet R, innlagte i sykehus og totaldødelighet

Smittetallet R (modelleringsrapporter)

Smittetallet (reproduksjonstallet; R) er uttrykk for hvor mange personer en smittet person smitter videre. R kan beregnes på flere måter. Folkehelseinstituttet har utviklet beregningsmetodene over tid og har til nå presentert tre metoder for utregning av R. Metodene som er i bruk er presentert nærmere i modelleringsrapportene.

Innlagte i sykehus 

Totaldødelighet

FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene.

Historikk

17.03.2022: Byttet ut grafen som viser antall covid-assosierte dødsfall. Fra og med 17.3.22 overvåkes Covid-19 assosierte dødsfall kun basert på data fra Dødsårsaksregisteret og inkluderer dermed dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i MSIS.

16.03.2022: Lagt inn avsnitt om endring i registreringen av covid-19-relaterte dødsfall.

24.01.2022: Byttet om på rekkefølgen på grafene

15.11.2021: Endring av lenke til undersøkelser om forekomst av koronaviruset i befolkningen.

20.04.2021: Figuren som viser antall testede og antall og andel positive bland disse er oppdatert. Figuren viser data fra 1. april 2020 og de positive tilfellene i denne figuren er nå basert på meldte tilfeller til meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) . Det er derfor noe justeringer i data sammenlignet med tidligere figur. I perioden før 1.april 2020 er antall tester basert på data samlet inn fra de mikrobiologiske laboratoriene som analyserte SARS-CoV2 prøver i denne perioden. Det totale antall tester i denne perioden er 102 560. Laboratoriedata hentes nå fra den nye MSIS laboratoriedatabasen. Elektroniske kopisvar går direkte fra laboratoriene inn til MSIS laboratoriedatabase. Diagrammet viser daglig antall personer testet og antall og andel positive tilfeller (meldt til MSIS) blant disse i Norge siden 1.april. Antall personer testet: en ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test på samme person. Dersom personen testes på nytt etter 7 dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering.

19.02.2021: Fjernet avsnitt om feil i tall for Oslo i uke 6, samt fjernet avsnitt om endring av presentasjon om testaktivitet fra oktober 2020.

11.02.2021: Lagt inn melding om at tall for bla Oslo har vært feil siden tirsdag 9.2.21.

07.01.2020: Lagt inn lenk til side om koronavaksinasjonsstatistikk.

04.01.2020: Lagt inn lenk til side om statistikk over meldte tilfeller av muterte koronavirusvarianter.

23.10.2020: Midlertidig fjernet visning av tabell i tidsseriegrafene grunnet feil. Tallgrunnlaget kan fremdeles lastes ned i CSV og Excel via hamburgermeny.

Endring i presentasjon av data

Folkehelseinstituttet har endret sin presentasjon av data om testaktivitet i Norge. Dette vil føre til et høyrere antall personer testet enn det som tidligere er presentert. Endringen ble implementert på nøkkeltallssiden 19.10.20. 

Om rapportene

Dagsrapporter publiseres daglig og inneholder tall for antall meldte tilfeller fram til kl 24.00 dagen før, samt opplysninger om alder, kjønn, fylke og smittested, antall som har fått eller får intensivbehandling, og antall døde. Rapportene inneholder også tall for Norden og verden

Rettelser

24.09.2020:Ved oppdateringen 24.9. ble det rapportert tre nye dødsfall de siste tre uker. Ved en feil ble et av dødsfallene rapportert i aldersgruppen under 40 år. Det korrekte var to personer over 90 år og en person mellom 80 og 89 år.

2. juli 2020: Oppdatert avsnitt om smittetallet R.

4. juni 2020: Oppdatert tekst for beskrivelse av smitttetallet R.

Dagsrapport 11. mai: Det er rettet noen tall i tabell 5 klokken 14.30. Rettelsene er foretatt i kolonnen "Antall".

Dagsrapport 5. mai 2020: Antall personer som er rapportert testet for covid-19 er rettet til 184 657.

Kommunekart 10. april 2020: Tall for Bergen var feilaktig satt til 2. Rettet 11.4.kl 13

Dagsrapport 10. april 2020: På side 1: Tallet for antall intensivinnleggelser skal være 41 (ikke 51) i aldersgruppen 50-59 år. Ny versjon (v2) er publisert.

Dagsrapport 5. april side 6: Det skulle stått:.... har 1368 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle, 1328 har ikke kjent smittevei,... Tallene er korrekte i dagsrapporten fra 6. april.

Dagsrapport 3. april 2020: Antall med kjent fødeland, side 7, rettet fra 922 til 1001.

Dagsrapport 30. mars 2020: Tabell 2 side 4: raden med tilfeller i ukjent fylket flyttet ned til nestsiste rad i tabellen (v2).

Dagsrapport 28.mars: Ny versjon (v2) publisert klokken 15:30 med tall for innleggelser (hentet fra Helsedirektoratet)

Dagsrapport 26.mars: 29.3.2020: rettelse i dagsrapport 26. mars: tabellen på side 4 rettet, se fotnote. Tabellen side 3 rettet, se fotnoter under tabellen.

Dagsrapport for 24. mars korrigert med riktig dato for intensivpasienter (rettet fra 23. 3. til 24.3.).

Dagsrappport for 23. mars er korrigert med riktig tall for antall innleggelser i sykehus (rettet fra 380 til 193).

Dagsrappport for 21. mars er korrigert med riktig dato for innlagte i sykehus (rettet fra 21. til 20. mars).

Dagsrapporten for 20. mars er oppdatert med riktig dato for antall innlagt i sykehus (rettet fra 19.mars).