Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om smitteverntiltak for klubber og andre møtesteder for sex»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd om smitteverntiltak for klubber og andre møtesteder for sex

Artikkel

Råd om smitteverntiltak for klubber og andre møtesteder for sex

Denne artikkelen inneholder råd om renholdsrutiner og avfallshåndtering for å redusere smitterisiko for apekopper.

Denne artikkelen inneholder råd om renholdsrutiner og avfallshåndtering for å redusere smitterisiko for apekopper.


Viruset smitter via kontakt med utslett, sår- og kroppsvæsker fra en som er smittet, og kan også overleve på gjenstander og flater over lengre tid og dermed smitte via indirekte kontakt. Hyppig og grundig rengjøring, og trygg avfallshåndtering er derfor svært viktig for å redusere smitterisiko for apekopper i sexklubber og andre møtesteder for sex og annen intim kontakt.

Personer som utfører rengjøring og håndterer avfall bør bruke beskyttelsesutstyr, det vil si munnbind, engangshansker og eventuelt engangsforkle.  

Håndhygiene er viktig etter rengjøring/ avfallshåndtering, også dersom man bruker hansker.  

Tilsølte eller fuktige hender rengjøres med såpe og vann, for øvrig kan man bruke hånddesinfeksjonsmiddel. 

Eksisterende rutiner for renhold bør styrkes med ytterligere tiltak: 

  • Spesialrengjøring er ikke nødvendig. Bruk husholdningsrengjøringsmidler (ikke organiske) til rengjøring og desinfeksjon i henhold til produsentens anvisninger. Det bør brukes engangskluter. Ved bruk av husholdningsklor til desinfeksjon, blandes ønsket mengde til en konsentrasjon på 5 %.
  • I tillegg til rutinemessig rengjøring, bør områder rengjøres hyppigere hvis de er tilsmusset med sæd, avføring, blod, urin eller smøremiddel. 
  • Punktrengjøring bør utføres minst hver time (eller oftere hvis det er nødvendig i travle perioder).  Områder som trenger hyppig rengjøring inkluderer alle overflater som kan være i kontakt med menneskers hud, for eksempel benker, stoler, vegger, senger og sofaer. 
  • Alle tekstiler (håndklær, laken etc.) som har vært i kontakt med hud, eller som er tilsølt med biologisk materiale, vaskes på minimum 60⁰ C. Unngå å riste brukte tekstiler før vask.
  • Alt avfall (papirhåndklær, kondomer m.m.) dobbel-emballeres, og håndteres for øvrig i henhold til standard rutiner.
  • Mulighet til håndvask eller hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig.