Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Til deg som har vært utsatt for smitte med apekopper (nærkontakt)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Til deg som har vært utsatt for smitte med apekopper (nærkontakt)

Artikkel

Råd og informasjon til deg som har vært utsatt for smitte med apekopper (nærkontakt)

Denne artikkelen inneholder råd og informasjon til deg som har vært i kontakt med en person som har apekopper.

Denne artikkelen inneholder råd og informasjon til deg som har vært i kontakt med en person som har apekopper.


Innhold på denne siden

Hvem regnes som nærkontakt?  

Nærkontakter har vært i kontakt med en person som har fått bekreftet apekopper  i løpet av den smittsomme perioden av sykdommen. Nærkontakter vil bli kontaktet av helsetjenesten i kommunene i forbindelse med smittesporing eller av den smittede selv.  

Nærkontakter deles i lav- og høyrisiko ut ifra grad av eksponering for smitte. Det er spesielt langvarig og/eller tett kontakt som medfører smitterisiko. I det pågående utbruddet (oppdaget i mai 2022) har seksuell kontakt ofte vært årsak for smitte. Helsetjenesten vil gi deg beskjed om hvilken gruppe du tilhører og hvordan du bør følges opp. Nærkontakter bør følge med på egne symptomer og kontakte helsetjenesten ved utvikling av symptomer (se faktaboks).

Informasjon til deg som regnes som høyrisikokontakt  

Hvis du regnes som høyrisikokontakt, for eksempel har hatt intim eller seksuell kontakt med eller bor med en smittet, anbefales du å unngå alle former for tett kontakt med andre mennesker (gjelder også sex med kondom), i 21 dager etter siste eksponering. I denne perioden bør du spesielt unngå kontakt med personer med nedsatt immunforsvar, gravide, små barn (under 6 år) og skrøpelige eldre. Du bør også unngå kontakt med dyr/ kjæledyr.

Det anbefales at du måler temperaturen din (x 2 per døgn) og følger med på egne symptomer. Ta kontakt med lege hvis du får feber, utslett, muskelverk eller hovne lymfeknuter.  

Du kan gå på jobb, skole og andre aktiviteter som normalt. Hvis du jobber med grupper som har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp (barn under 6 år, gravide, skrøpelige eldre og personer med nedsatt immunforsvar), bør du diskutere om det er behov for tilrettelegging av arbeidet med din lege. 

Du skal ikke donere blod, biologisk materiale eller organer i perioden frem til 21 dager etter siste kontakt med en smittet.

Vaksine er tilgjengelig og kan være aktuelt for deg, se kapittelet om hvem som anbefales vaksine.

Informasjon til deg som regnes som lavrisikokontakt  

Hvis du ikke har symptomer, kan du leve som normalt.  

Du bør selv følge med på symptomer, måle temperaturen din daglig og kontakte lege dersom du får feber, utslett, muskelverk eller hovne lymfeknuter.  

Du skal ikke donere blod, biologisk materiale eller organer i perioden frem til 21 dager etter siste kontakt med en smittet.  

Hva skal du gjøre om du får symptomer?  

Dersom du mistenker at du er smittet med apekopper og får symptomer, bør du isolere deg og unngå tett kontakt med mennesker og dyr/kjæledyr til diagnosen eventuelt er avkreftet med en negativ test. Det er spesielt viktig å unngå kontakt med personer med nedsatt immunforsvar, gravide, små barn og skrøpelige eldre.   

Du vil få informasjon av helsetjenesten i din kommune om hvor du skal henvende deg ved symptomer. Du bør ringe lege for å avtale time og informere om mistanken om apekopper, slik at undersøkelse og prøvetaking kan forberedes.   

Forebyggende tiltak hjemme

Apekoppvirus kan overleve i sengetøy, klær og på overflater, spesielt der hvor det er mørkt og kjølig. Dersom du har hatt noen på besøk eller som har bodd hjemme hos deg de siste 15 dagene som hadde symptomer og senere har fått påvist apekopper anbefales følgende:

  • Vask alle tekstiler (håndklær, laken, tepper etc.) som kunne ha vært i kontakt med hud, eller som var tilsølt med biologisk materiale (sæd, avføring, blod, urin og andre kroppsvæsker) på minimum 60⁰ C.
  • Rengjør områder som kunne ha vært tilsmusset med biologisk materiale (sæd, avføring, blod, urin og andre kroppsvæsker) med husholdningsrengjøringsmidler i henhold til produsentens anvisninger. Det bør brukes engangskluter. Ved bruk av husholdningsklor til desinfeksjon, blandes klor med blandingsforholdet ½ dl husholdningsklorin per liter vann.
  • Bruk beskyttelsesutstyr under rengjøring, eksempelvis engangshansker og eventuelt munnbind.
  • Utfør håndhygiene etter rengjøring, også hvis hansker er brukt. Tilsølte hender rengjøres med såpe og vann. For øvrig kan man bruke hånddesinfeksjonsmiddel så fremt at hendene er tørre.

Hva skjer hvis du får påvist apekopper?  

Hvis du får bekreftet infeksjon med apekopper, bør du straks gå i isolasjon. Se:

Smittesporing vil igangsettes hvis du får påvist apekopper. Du regnes som smittsom fra debut av de første symptomene (feber, hodepine og lignende) (eller fra 48 timer før debut av utslett hvis utslett er eneste symptom) og så lenge du har utslett, det vil si frem til skorpene har tørket inn og det er dannet ny hud under. Det er viktig å få varslet alle dine nærkontakter gjennom hele denne perioden.  

Om apekopper

Hvordan kan du bli smittet med apekopper?  

Apekopper skyldes et virus (monkeypoxvirus), og gir sykdom med feber og utslett. Sykdommen er kjent for å smitte fra dyr til mennesker i enkelte afrikanske land. I det pågående utbruddet (oppdaget i mai 2022) ser vi smitte mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt med en smittet innebærer økt risiko for å bli smittet og er vanligste smittemåte i det pågående utbruddet, som så langt hovedsakelig har rammet menn. Kyssing kan også medføre risiko for smitte. For at dråpesmitte skal forekomme, kreves det vanligvis tett kontakt over lengre tid (timer).  

Hvor lenge kan du være smittet før du utvikler symptomer?  

Tiden fra smitte til symptomer oppstår er 5-21 dager (vanligvis 6-13 dager).  

Hva er symptomene på apekopper?  

De første symptomene er vanligvis feber, tretthet og hodepine. Muskelsmerte og stivhet er vanlig. En del utvikler deretter hovne lymfeknuter, og samtidig eller etter noen dager utvikles det kløende og/eller smertefullt utslett. Utslettet utvikles til blemmer, som får skorpedannelse og som deretter tørker inn og faller av. Det kan oppstå arrdannelser.

I det pågående utbruddet (oppdaget i mai 2022) har utslettet hos mange startet rundt kjønnsorganene og i sete- og endetarmsregionen. Utslettet kan også starte i ansiktet eller i munnen og kan spre seg til resten av kroppen, og kan da minne om vannkopper. Noen får også utslett i håndflater og fotsåler. Utslettet kan være sparsomt, med bare noen få og små blemmer eller sår, og kan ligne på blant annet herpes.

Sykdomsforløpet varer normalt 2 til 4 uker.  Man er smittsom fra symptomstart til skorpene har falt av og det er dannet ny hud under (ca. 3 uker).  

Vaksine 

Det finnes en vaksine mot kopper som kan gi beskyttelse mot apekopper. Denne er nå godkjent til bruk mot apekopper. 

Foreløpig anbefales det kun at vaksinen gis forebyggende etter en mulig smittesituasjon (posteksponeringsvaksinasjon) for å hindre sykdom eller redusere dens alvorlighet. 

Historikk

31.08.2022: Liten oppdatering i avsnitt om Forbyggende tiltak hjemme knyttet til avsnitt om håndhygiene og desinfeksjon med klor.

11.08.2022: Lagt inn lenke til kapittelet om hvem som anbefales vaksine under avsnittet "Informasjon til deg som regnes som høyrisikokontakt".

09.08.2022: Lagt inn beskrivelse av forebyggende tiltak hjemme og endret råd om vaksine.