Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reiseråd for pilegrimer til Mekka (Hajj og Umrah)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Reiseråd for pilegrimer til Mekka (Hajj og Umrah)

Artikkel

Reiseråd for pilegrimer til Mekka (Hajj og Umrah)

Dersom du skal på Hajj-reise er det viktig at du tar noen forholdsregler når det gjelder egen helse. Vaksinasjon bør planlegges i god tid før reisen. Ha god hygiene og vær nøye med hva slags mat og vann du inntar.

Illustrasjonsfoto, muslimer i bønn
Colourbox.com

Dersom du skal på Hajj-reise er det viktig at du tar noen forholdsregler når det gjelder egen helse. Vaksinasjon bør planlegges i god tid før reisen. Ha god hygiene og vær nøye med hva slags mat og vann du inntar.


Under pilegrimsferden til Mekka (Hajj/Umrah) vil millioner av mennesker oppholde seg på et begrenset geografisk område. Det har enkelte år vært utbrudd av smittsomme sykdommer under Hajj, for eksempel smittsom hjernehinnebetennelse. Det kan også oppstå utbrudd av meslinger når store menneskemengder samles. Saudiske helsemyndigheter stiller krav om at alle reisende er vaksinert mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom). Det er også krav om vaksinasjon mot gulfeber og polio for reisende fra en del land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Barn under 12 år og gravide rådes til å utsette pilegrimsreisen. Eldre over 65 år, de med kroniske sykdommer (for eksempel hjerte- og karsykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, diabetes, immunsvikt) eller annen alvorlig sykdom bør kontakte sin lege i god tid før reisen for å få vurdert om man bør reise.

Har du underliggende sykdom bør du få en vurdering fra fastlegen din om det er tilrådelig å reise på pilegrimsreise. Pilegrimsreiser kan være en hard fysisk påkjenning og man bør ha god helse når man drar. Ved reise til Hajj og Umrah bør du følge råd for å unngå sykdommen MERS som er forårsaket av et virus fra kameler/dromedarer.

Generelle reiseråd og anbefalinger til pilegrimer som reiser fra Norge

Vaksinasjon

 • For alle over 2 år krever saudiske helsemyndigheter vaksinasjon mot meningokokksykdom (vaksine mot typene ACWY). Internasjonalt vaksinasjonskort for gjennomført vaksinasjon må medbringes og vises frem ved innreise til Saudi-Arabia. Vaksinasjon må være utført minimum 10 dager før ankomst til landet og ikke senere enn tre år for polysakkaridvaksinen og fem år for konjugatvaksinen. Det er viktig at navnet på vaksinen fremgår i vaksinasjonskortet. I Norge har vi i de siste årene brukt konjugatvaksiner som beskytter mot serogruppene A, C, W og Y. Konjugatvaksinen kan gis til barn fra 6 ukers alder. Polysakkaridvaksine har ikke vært tilgjengelig i Norge siden 2012.
 • Vaksinasjon mot sesonginfluensa er anbefalt, uansett årstid. Dette gjelder særlig personer med økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper).
 • Hvis man ankommer Saudi-Arabia fra en del afrikanske og sør-amerikanske land stilles det krav til vaksinasjon mot gulfeber. Ler mer om gulfebervaksine i artikkel om vaksinasjon ved reiser.
 • Det stilles krav om vaksinasjon mot polio for reisende som ankommer fra enkelte afrikanske og asiatiske land der poliovirus sirkulerer. Les mer i artikkel om poliovaksinasjon ved reiser. Saudiske helsemyndigheter krever gjennomgått vaksinasjon fra flere land, og vil også vaksinere alle reisende fra enkelte land ved ankomst i Saudi-Arabia. Les mer på saudiske helsemyndigheters nettsider om Hajj og krav for innreise.
 • For noen kan det være aktuelt med vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) og vaksine mot hepatitt B.
 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

Unngå myggstikk

 • Denguefeber og andre myggoverførte sykdommer kan forekomme i Saudi-Arabia. Pilegrimer bør derfor være nøye med beskyttelse mot myggstikk ved bruk av myggmidler, beskyttende klær som dekker mest mulig av kroppen og bruk av myggnetting i dører og vinduer.

Generelle råd som forebygger smitte

 • Vask hendene hyppig og nøye med såpe og vann ( eventuelt bruk hånddesinfeksjonsmidler). Dette rådet gjelder spesielt før du spiser eller tilbereder mat, samt etter toalettbesøk.
 • Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.
 • Papirlommetørkle foran munnen beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Unngå direkte kontakt med syke (som hoster, nyser, kaster opp eller har diaré), og deres personlige eiendeler.
 • Sørg for å ha god personlig hygiene.

Mat og vann

 • Utvis forsiktighet når du inntar måltider på de provisoriske spisestedene. Unngå kjøtt som ikke er skikkelig varmebehandlet, samt upasteurisert melk (særlig kamelmelk).
 • Drikk flaskevann.
 • Sørg for at frukt og grønnsaker skylles grundig i rent vann før de spises.
 • Ved innreise til Saudi-Arabia er det kun tillatt å ha med forseglet/hermetisk mat eller mat som er pakket i mindre pakker lett tilgjengelig for inspeksjon.

Hvis du blir syk på reisen

 • Ta med deg tilstrekkelig mengde av faste medisiner, og medisiner til bruk ved diaré. Ekstra væsketilførsel anbefales dersom man trenger å kompensere for væsketap som ved diaré og/eller ekstra varmt klima. Ta gjerne med pulver til rehydreringsløsning (dette drikkes for å erstatte tap av væske og naturlige salter). Slikt pulver fås kjøpt på apotek i Norge.
 • Dersom du blir syk under reisen søk hjelp hos helsepersonell som vil være tilgjengelig mange steder.
 • Bruk kun antibiotika som er foreskrevet av lege. Unødig og feil bruk av antibiotika bidrar til utvikling av resistente bakterier. Unngå å kjøpe antibiotika på reise som ikke er forskrevet av lege.
 • Vær spesielt påpasselig med hygienen hvis du blir syk med diaré eller influensalignende symptomer slik at du unngår å spre sykdom til andre. Ha gyldig reiseforsikring.  

 

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

MERS skyldes et luftveisvirus som sirkulerer blant kameler/dromedarer spesielt i Midtøsten. Det kan gi akutt og alvorlig luftveisinfeksjon hos mennesker. Saudi-Arabia rapporterer jevnlig om nye tilfeller og dødsfall som følge av MERS. Det er registrert flest tilfeller hos personer som har hatt kontakt med kameler/dromedarer, eller nær kontakt med MERS-syk person. Det er særlig eldre personer eller personer med underliggende sykdommer (for eksempel hjerte- og lungesykdom, kreft, nedsatt immunforsvar) som kan bli alvorlig syke. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot MERS. Det er ikke gitt råd om reiserestriksjoner til noen av landene der MERS-CoV er registrert. Verdens helseorganisasjon fraråder heller ikke reise til regionen. Så lenge man følger rådene er det liten risiko for smitte med MERS på pilegrimsreise.

Forebyggende råd mot MERS

Som ved alle infeksjoner er god håndhygiene et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Det er økende bevis for at viruset stammer fra kameler/dromedarer. En bør uansett unngå kontakt med dyr, og da særlig kameler/dromedarer når en er på reise til Midtøsten. En bør også unngå å drikke kamelmelk og kamelurin, samt å spise utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt. Hvis du blir syk på reisen bør du ta kontakt med lokalt helsepersonell for oppfølging. Unngå å hoste på andre og vær påpasselig med håndhygiene for ikke å smitte andre.

Les mer i artikkel om MERS reiseråd og på temaside om MERS.  

Etter hjemkomst

Hajj og Umrah kan være fysisk anstrengende for mange, og enkelte vil utvikle plager som mageproblemer eller luftveisplager etter hjemkomsten. Det er viktig at du oppsøker lege dersom du innen to uker etter hjemkomst har tegn på kraftige luftveisplager, som for eksempel lungebetennelse. Symptomer kan være hoste, feber, brystsmerter eller pustevansker. Personer med underliggende sykdommer som blir syke etter hjemkomst fra Midtøsten (ikke bare lungebetennelse) bør også kontakte lege.

Dersom du etter reisen får symptomer på infeksjon, eller av annen grunn trenger helsehjelp, bør du informere legen din om hvor du har vært. Dette er spesielt viktig dersom du har mottatt en helsehjelp eller tannbehandling i utlandet eller har oppholdt deg lenge i et land med høy forekomst av resistente bakterier. Slik informasjon kan legen trenge for å gi riktig behandling av en infeksjon, eller for å forebygge at andre pasienter blir smittet dersom du trenger innleggelse i helseinstitusjon.

Aktuelle lenker