Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Sykdomsutbrudd utlandet - oversikt

Løpende oppdateringer om økt forekomst og utbrudd av smittsomme sykdommer i ulike deler av verden. Utbrudd som omtales på disse sidene reflekterer de viktigste som har betydning for norske reisende og gir ikke en total oversikt over utbrudd i ulike deler av verden. I tillegg kan sykdommer som omtales være vanlig i land som ikke har utbrudd.

Illustrasjon: Colourbox.com
Illustrasjon: Colourbox.com

Denguefeber på Réunion

04.04.2018, oppdatert 17.4.2018: Det er meldt om økt forekomst av denguefeber på øya Réunion som er en fransk oversjøisk region i Indiahavet. Sykdommen forekommer normalt sporadisk på hele øya. Siden begynnelsen av 2018 er det meldt over 900 tilfeller, hovedsakelig fra de vestlige og sørlige deler av landet. Reisende bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber.  Det europeiske smittevernsenteret har utarbeidet en risikovurdering for situasjonen på Réunion: Rapid risk assesment: Dengue outbreak in Réunion

Rabies i Thailand

16.03.2018: Det er rapportert flere tilfeller av rabies blant dyr enn vanlig i Thailand. Det er også meldt om tre tilfeller hos mennesker som er blitt bitt av hunder med rabies. Reisende til Thailand bør som alltid unngå kontakt med hunder og andre dyr under opphold i rabiesområder. Dersom man blir bitt av dyr bør man snarest oppsøke helsetjenesten på stedet for å få vaksine og ev. immunglobulin. Det er aldri rapportert tilfeller av rabiessykdom hos reisende fra Norge som har vært i områder med rabies. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om rabies

Kolerautbrudd i flere afrikanske land

22.12.17, oppdatert 16.3.2018: Det rapporteres om kolerautbrudd i flere afrikanske land særlig Somalia, Tanzania, Uganda, Kenya, Nigeria, Demokratiske republikk Kongo, Malawi, Angola, Sør-Sudan og Zambia. Risikoen for at reisende til områdene blir smittet er liten. Reisende bør likevel være påpasselig med å bare bruke drikkevann kjøpt på flasker også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God hygiene med regelmessig vask er også viktig, særlig ved matlaging og etter toalettbesøk. Vaksinasjon kan være aktuelt for reisende som ikke vil få tilgang på rent vann og som skal leve under dårlige hygieniske forhold. Les mer om sykdommen  og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Gulfeber i Brasil

19.01.2018, oppdatert 02.03.2018: De siste månedene er det observert en oppblussing av gulfeber i Brasil, særlig i provinsene Sao Paulo, Minas Gerais og Rio de Janeiro. Alle som skal oppholde seg i landet, med unntak av nordøstre delen av landet, anbefales å vaksinere seg mot sykdommen. For mer informasjon og reiseråd se  Mer gulfeber i Brasil . Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om gulfeber

Lassafeber i Nigeria

01.03.2018: Det rapporteres om et utbrudd av lassafeber i store deler av Nigeria. Hittil i år er det meldt over 900 med 73 dødsfall. Lassafeber er en blødningsfeber som forekommer i mange vestafrikanske land, og i Nigeria forekommer det utbrudd nærmest årlig. Reisende til Nigeria bør unngå kontakt med smågnagere og avføring og urin fra disse. Matvarer bør alltid oppbevares i bokser eller kontainere for ikke å bli forurenset med gnagerurin eller -avføring. Det er som alltid viktig å ha en god håndhygiene ved utenlandsreiser. Helsepersonell som arbeider i området bør være nøye med adekvat beskyttelsesutstyr ved kontakt med pasienter. Les mer om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om hemoragiske febre

Listeriose i Sør-Afrika

01.02.2018: Siden høsten 2017 er det rapport utbrudd av bakteriesykdommen listeriose i Sør-Afrika, med en økning av meldte tilfeller i januar 2018. Bakterien overføres gjennom næringsmidler, spesielt kjølelagrede matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten videre varmebehandling. Gravide, eldre og immunsvekkede er spesielt utsatt for utvikling av alvorlig sykdom og bør unngå visse mattyper. Les mer om mat man bør unngå og om sykdommen i Smittevernveilederens kapitel om listeriose.

Denguefeber i Senegal

19.01.18: Siden september 2017 pågår det et utbrudd av denguefeber i Senegal, inkludert hovedstaden Dakar. Per 7.1.18 er det meldt 805 mistenkte tilfeller. Reisende til området bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapitel om denguefeber.

Hepatitt E- utbrudd i Namibia

19.01.18:  Det rapporteres om et utbrudd av virussykdommen hepatitt E i Namibia, inkludert i hovedstadsområdet Windhoek. Hepatitt E smitter i lavinnkomstland vanligvis gjennom forurenset vann eller matvarer. Det er undergruppene genotype 1 og 2 som vanligvis opptrer i disse områdene, og disse genotypene kan forårsake alvorlig sykdom hos gravide. Risikoen for smitte til turister anses som liten, men ved reiser til området er god mathygiene og å unngå ikke-desinfisert drikkevann viktig. Dette gjelder spesielt for gravide. For mer informasjon og reiseråd se Smittevernveilederens kapittel om hepatitt E

Difteriutbrudd Indonesia

27.12.17: Det rapporteres om utbrudd av difteri i Indonesia som skyldes lav vaksinedekning i befolkningen. Per 15.12.17 er det meldt mer enn 660 tilfeller hvorav 38 dødsfall hovedsakelig blant barn og unge. Flest tilfeller er meldt fra provinsene Banten, Østre og vestre Java, Bangka-Belitung, Jambi og Lampung, samt Jakarta.  Personer som skal oppholde seg i landet anbefales å tilse at de er vaksinert mot difteri.  Boostervaksinasjon av voksne som tidligere er grunnvaksinert er aktuelt når det er gått 10 år eller mer siden forrige. Barn som tas med på reise bør på forhånd vaksineres med de første dosene med vaksine mot difteri/tetanus/kikhoste/polio/Hib/hepB-vaksine (DTP-IPV-Hib-HepB). For mer informasjon og reiseråd se Smittevernveilederens kapittel om difteri

Kolera- og difteriutbrudd Jemen

27.12.17: To års krigssituasjon med bl.a. mangel på helsetjenester og infrastruktur har medført større utbrudd av kolera og difteri i hele landet. WHO melder at det per 17.12.17 er rapportert nærmere 1 million mistenkte tilfeller av kolera med 2226 dødsfall. Per 21.12.17 er det også rapportert 333 mistenkte tilfeller av difteri med 35 døde, hovedsakelig barn under 5 år. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Jemen. Nordmenn som befinner seg i Jemen oppfordres til å forlate landet. Personer som likevel skal oppholde seg og arbeide i området anbefales å tilse at de er vaksinert mot difteri samt å bare bruke drikkevann på flasker også ved laging av isbiter og ved tannpuss. God hygiene med regelmessig vask er også viktig.  Boostervaksinasjon mot difteri av voksne som tidligere er grunnvaksinert er aktuelt når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose. For mer informasjon og reiseråd se  Smittevernveilederens kapittel om difteri og Smittevernveilederens kapittel om kolera.

Denguefeber ved Rødehavskysten, Egypt

22.12.17: Det er rapportert flere tilfeller av denguefeber i områder ved Rødehavskysten i Egypt, også blant turister. Tilfeller er særlig rapportert fra byene El-Quasir, Safaga og Hurghada. Reisende til området bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid. Les mer om sykdommen og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber. 

Difteriutbrudd flyktningeleir Bangladesh

21.12.17: Siden starten av november 2017 har det pågått et utbrudd av difteri blant Rohingya-flyktninger i Cox’s Bazar i Bangladesh. Per 19. desember 2017 er det meldt om over 1600 mistenkte tilfeller og 20 dødsfall. Alle tilfellene har vært blant flyktninger og det er ikke rapportert tilfeller blant helsepersonell eller lokalbefolkningen. Personer som skal oppholde seg og arbeide i området anbefales å tilse at de er vaksinert mot difteri.  Boostervaksinasjon av voksne som tidligere er grunnvaksinert er aktuelt når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose.  Les mer om sykdommen  og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om difteri

Gulfeberutbrudd Nigeria

01.12.17, oppdatert 22.12.17: Siden september 2017 pågår det et gulfeberutbrudd i Nigeria. Per 19 desember 2017 er det påvist 341 mistenkte tilfeller i 16 delstater hovedsakelig på landsbygda. Reisende til alle deler av landet bør være vaksinert mot gulfeber og ha god myggstikkbeskyttelse. Siste gulfeberutbrudd i Nigeria var i 2002. Les mer om sykdommen  og reiseråd i Smittevernveilederens kapittel om gulfeber.

Denguefeber på Sri Lanka - økt forekomst 

13.09.17: Det er meldt om økt forekomst av denguefeber på hele Sri Lanka. Sykdommen forekommer normalt sporadisk i hele landet. Reisende bør være nøye med myggstikkbeskyttelse hele døgnet da myggen som overfører denguefeber også biter på dagtid.
Du kan lese mer om sykdommen og få flere råd i Smittevernveilederens kapittel om denguefeber.

Rapporterte utbrudd som anses over

  • 26.12.17 ble det meldt om et meslingeutbrudd med utgangspukt i Gøteborg. I perioden 10.12.17 til medio januar 2018 ble det meldt totalt 28 tilfeller.
  • 19.10.17 ble det rapportert at 18 turister som har oppholdt seg i og området rundt byen Palma Nova på Mallorca hadde utviklet legionellasykdom. Utbruddet omfattet etterhvert 27 tilfeller med ett dødsfall, de fleste av de syke var britiske turister. Smittekilden var et massasjebad på et hotell i området.
  • 28.09.17 ble det meldt om et utbrudd av pest på Madagaskar. Pestsituasjonen på øya er nå tilbake på et normalt nivå. Reisende til landet bør fortsatt følge anbefalte forholdsregler for å unngå å bli smittet med pestbakterien. 
  • 28.9.17 meldte det europeiske smittevernsenteret (ECDC) at flere var blitt smittet med malaria i områder i Hellas og på Kypros. Reisende til disse områdene ble anbefalt å være nøye med myggstikkbeskyttelse.
  • 25.9.17 rapporterte italienske helsemyndigheter om et utbrudd  av chikungunyavirus-sykdom i regionene Lazio (som også inkluderer Roma) og Calabria. Dette var andre gangen Italia opplevede et utbrudd av sykdommen.  Etter at myggsesongen i de aktuelle områdene var over i januar 2018 var det liten risiko for smitteoverføring av viruset.
  • 15.9.17 ble det rapportert økning av malariatilfeller i hovedstaden, Praia, på Santiago-øya på Kapp Verde. Siden den gang anbefales forbyggende malariamedisin i tillegg til god myggstikkbeskyttelse ved reiser til området.