Hopp til innhold

Artikkel

Laboratoriediagnostikk ved reiserelatert sykdom

Publisert Oppdatert

Tarminfeksjoner er det mest vanlige å smittes med ved reiser til utlandet, men ved reiser til enkelte områder i verden er det også risiko for å pådra seg eksotiske smittsomme sykdommer, f.eks. tropesykdommer som dengue. Mange slike tropesykdommer har lignende klinisk bilde ofte preget av feber og kan derfor ikke skilles fra hverandre uten at spesielle laboratorieundersøkelser utføres.

Tarminfeksjoner er det mest vanlige å smittes med ved reiser til utlandet, men ved reiser til enkelte områder i verden er det også risiko for å pådra seg eksotiske smittsomme sykdommer, f.eks. tropesykdommer som dengue. Mange slike tropesykdommer har lignende klinisk bilde ofte preget av feber og kan derfor ikke skilles fra hverandre uten at spesielle laboratorieundersøkelser utføres.


Man må ofte vurdere flere mulige årsaker til symptomene samtidig. Både tradisjonelle serologiske og genteknologiske metoder benyttes til laboratoriebekreftelse av tropesykdommer slik som dengue, chikungunya eller vestnil feber. En rekke forskjellige typer prøver er aktuelle for laboratoriediagnostikk ved mistanke om reiserelaterte infeksjoner. Ved spørsmål om tarminfeksjoner tas alltid avføringsprøve, men ofte bør det samtidig tas blodprøve. Det lokale mikrobiologiske laboratoriet er behjelpelige med å råde om prøvetaking i de enkelte tilfellene.

Det er viktig å påføre laboratoriehenvisningen opplysninger i sykehistorien som angivelse av dato for sykdomsdebut, hvilke symptomer som foreligger, samt hvilke destinasjonsland som er aktuelle og når disse er besøkt. Dessuten er det viktig å angi type og tidspunkt for reisevaksiner dersom dette har vært gitt. Basert på kunnskap om sykdommenes utbredelse og land med pågående utbrudd velges de mest aktuelle laboratorietestene.

Informasjon om mikrobiologiske analyser som utføres ved Folkehelseinstituttet og hvilke typer prøver som er aktuelle finnes i Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser