Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


For helsepersonell og forskere:

  • Alle henvendelser i kontortiden via sentralbord tlf: 21 07 70 00
  • Mikrobiologisk beredskapsvakt *) er en døgnbemannet tjeneste for politi og de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene: tlf: 952 14 993
  • For spørsmål som ikke haster, benytt kontaktskjemaet.

*) Beredskapsvakten bør kontaktes for undersøkelse av «pulverbrev» eller dersom det er klinisk/mikrobiologisk mistanke om infeksjon med mulige bioterroragens (bakterier i smitterisikoklasse 3). Det er viktig å komme frem til en løsning slik at prøver kan undersøkes så raskt som mulig. I tillegg til undersøkelse av bakteriekulturer kan det også utføres Real time PCR direkte fra prøvematerialet.

For privatpersoner:

  • Har du helserelaterte spørsmål,  kontakt fastlege eller legevakt.

For andre henvendelser:

  • Feil på nettsiden? Se kontaktskjema nedenfor.
Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!