Hopp til innhold

Melding

Oppdatert informasjon til mikrobiologiske laboratorier om SARS-CoV-2

Publisert


Informasjon om rapportering til referanselaboratoriet er oppdatert, samt råd om biosikkerhet på laboratoriet ved håndtering av prøver mistenkt for SARS-CoV-2. Rådene er utarbeidet i henhold til anbefalinger fra WHO, og i forhold til at Arbeidstilsynet har klassifisert SARS-CoV-2  i smitterisikogruppe 33 (Smitter normalt ikke gjennom luften)

Oppdatert artikkel: