Hopp til innhold

Artikkel

Om ringtestprogrammene

Publisert

En av oppgavene som er inkludert i samarbeidsavtalen mellom FHI og medisinske mikrobiologiske laboratorier i Norge er utsendelse av ringtester.

En av oppgavene som er inkludert i samarbeidsavtalen mellom FHI og medisinske mikrobiologiske laboratorier i Norge er utsendelse av ringtester.


Årlige ringtester

FHI arrangerer årlig ringtester i bakteriologi, mykologi og parasittologi, og i virologi og serologi. Fra og med 2018 sendes det ut tre ringtester i bakteriologi, mykologi og parasittologi og én ringtest i virologi og serologi. Mottakende laboratorie skal behandle materialet som ordinære kliniske prøver herunder gjennomføre etterspurte undersøkelser, samt vurdere den kliniske betydningen av funnet. Resultatene rapporteres til FHI.

Rapport med oppsummering

Hver ringtest oppsummeres i en rapport utarbeidet av FHI som sendes til alle mikrobiologiske laboratorier i samarbeidet om kvalitetssikring av medisinsk mikrobiologi. I rapporten er resultatene fra de deltakende laboratoriene anonymisert