Hopp til innhold

Melding

Økt svartid for analyser innen referansediagnostikk på bakterier

Publisert


Grunnet tiltak i forbindelse med Covid-19 omprioriteres ressurser internt på FHI. Dette kan resultere i lengre svartid på analyser utført ved avdeling for bakteriologi forsinkede prøvesvar. Prøver med stor klinisk eller smittevernmessig betydning vil bli prioritert. Vi har normal beredskapsordning, og mistanke om ev alvorlig utbrudd vil håndteres.