Hopp til innhold

Melding

Innsnevring av Salmonella-agglutinasjon i påvente av NGS-resultater ved referanselaboratoriet

Publisert


Av smittevernhensyn har FHI oppretthold en viss agglutinasjon av innsendte isolater med Salmonella i påvente av NGS-svar. Dette for å hjelpe primærlaboratoriene med å sannsynliggjøre at det ikke foreligger tyfoide Salmonella. Vi har gjort dette uavhengig om primærlaboratoriet har utført tilsvarende agglutinasjon selv, og uavhengig av hvilket prøvemateriale stammen ble isolert fra.

Fra nå av vil vi utføre slik agglutinering kun på følgende isolater:

  • Alle isolater fra blodkultur og andre «dype» prøvematerialer
  • Isolater fra feces der primærlaboratoriet ikke har, eller kun har en meget begrenset agglutinering

Vi oppfordrer primærlaboratoriene om å (fortsette å) nøyaktig føre opp egne agglutineringsresulater for Salmonella på rekvisisjonen.