Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hepatitt C-virus (HCV) helgenomsekvensering inkludert resistensbestemmelse og genotyping»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hepatitt C-virus (HCV) helgenomsekvensering inkludert resistensbestemmelse og genotyping

Melding

Hepatitt C-virus (HCV) helgenomsekvensering inkludert resistensbestemmelse og genotyping


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

På grunn av koronapandemien har laboratoriet ved FHI begrenset kapasitet til å utføre Hepatitt C-virus helgenomssekvensering inkludert resistensbestemmelse og genotyping. Analysen settes opp hver 4. uke (f.o.m. 1.mai 2021), med forbehold om at koronasituasjonen ikke forverres og ferieavvikling. Vi beklager ulempene dette måtte medføre

Indikasjon: Pasienter med kjent kronisk HCV-infeksjon der det er indikasjon for:

  • oppstart av genotypespesifikk behandling
  • påvisning av baseline resistensassosierte mutasjoner (RAS) før behandling
  • påvisning av RAS oppstått under behandling (behandlingssvikt)

Analysen er arbeidskrevende og utføres derfor i prøver med tilstrekkelig konsentrasjon av HCV-RNA slik at dekningen av sekvensert genom gir tolkbare resultater. For genotyping ligger nedre grense per i dag på ca. 10 000 IU/ml, mens for fullstendig resistensundersøkelse trengs betydelig høyere konsentrasjon, helst over 100 000 IU/ml.

Prøvemateriale: minimum 1 ml serum eller EDTA-plasma.  Dersom det er utført kvantitering av HCV-RNA ved lokalt laboratorium ber vi om at analyseresultatet oppgis, hvis ikke må HCV-kvantitering utføres på ny ved FHI for å bekrefte tilstrekkelig viruskonsentrasjon. Det kreves da til sammen 2 ml prøvemateriale. 

Rekvirering: Utfylt rekvisisjon med klinisk problemstilling, opplysninger om eventuell aktuell og tidligere behandling og nylig HCV-RNA kvantiteringsresultat fra lokalt laboratorium sendes sammen med prøven til Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsesprinsipp: Helgenom NGS-basert metode ved bruk av virusspesifikke prober for anrikning (VirCapSeq, Roche) og sekvensering med Illumina-teknologi. Helgenomsekvensering muliggjør påvisning av RAS i hele HCV-genomet. Analyseverktøyet HCV-GLUE benyttes for identifisering av RAS. Metoden vil også kunne påvise genotype og ko-infeksjon med ulike genotyper.

Svartid: 3-4 uker.

Tolkning: Analysen vil besvares med HCV genotype, samt eventuelle påviste RAS med tolkning knyttet til ulike antivirale medikament. Dersom det foreligger manglende dekningsgrad av genomet for å kunne vurdere forekomst av enkelte RAS vil dette kommenteres i svarbrevet. For ytterligere informasjon og lenker til forskningsartikler om betydning av ulike RAS vises til HCV-GLUE databasen. Alle NGS-undersøkelser av HCV vil inngå i RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)

Akkreditering: analysen er ikke akkreditert.