Hopp til innhold

Artikkel

Endringer innen referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi

Publisert

Informasjon om hvilke endringer som gjelder fra årsskiftet.

Informasjon om hvilke endringer som gjelder fra årsskiftet.


Andre metoder nødvendig

Mesteparten av de bakterielle agens som FHI har referansefunksjon for analyseres i dag med helgenomsekvenseringsteknologi i rutinen. Grunnet lenger analysetid for helgenomsekvensering i forhold til metoder brukt tidligere, er det for noen agens behov for å analysere prøver med andre metoder.

For mer detaljert beskrivelse av hva som gjøres innen hver referansefunksjon vennligst se vår Veileder for mikrobiologiske analyser.

Fra 1.1.2019 utfører Avd. for bakteriologi og molekylærbiologi fenotypisk resistensbestemmelse av neisseria gonorrhoeae og mykobakterier. Flere agens vil bli resistenstestet utover året. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er avklart.

Nytt for adenovirus

Nasjonal medisinsk referansefunksjon for adenovirus har vært delt mellom Folkehelseinstituttet og Helse Midt-Norge RHF v/St. Olavs Hospital HF. Etter ønske fra Helsedirektoratets rådgivende gruppe for nasjonale medisinske mikrobiologiske referansefunksjoner om å samle referansefunksjonene for hvert spesifikke agens til ett laboratoriemiljø er det nå vedtatt i Helsedirektoratet å samle referansefunksjonen for adenovirus ved St. Olavs Hospital.