Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Endring av innsending av tarmpatogene bakterier til FHI grunnet Covid-19 situasjonen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Endring av innsending av tarmpatogene bakterier til FHI grunnet Covid-19 situasjonen

Melding

Endring av innsending av tarmpatogene bakterier til FHI grunnet Covid-19 situasjonen


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Utbruddet med koronaviruset (Covid-19) medfører endret prioritering av personell og begrenset tilgang til reagenser for både primærlaboratorier og referanselaboratoriet for tarmpatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI foreslår derfor følgende korona-tilpasninger når det gjelder de tarmpatogene bakteriene som er gjeldende fra i dag 19.03.2020 og inntil videre:

Blodkultur-isolater og isolater fra dype prøvematerialer

Dette ønskes innsendt som tidligere.

EHEC

FHI ønsker fortsatt innsendt renkultur ved:

  • Klinisk HUS
  • Mistanke om lokalt utbrudd med høyvirulent (stx2 positive) EHEC
  • Dersom primærlaboratorier ikke har kapasitet til å sende inn renkultur for andre EHEC åpner vi for at blandingskultur/strøk som er bekreftet positivt for stx kan sendes FHI.
  • FHI oppfordrer primærlaboratoriene til å ta vare på EHEC-blandingskulturer slik at man ved behov (f. eks. ved mistanke om et utbrudd) har mulighet til å gå tilbake å isolere renkultur.

Shigella/EIEC

Dersom primærlaboratoriet ikke har kapasitet til å sende inn renkultur for alle Shigella/EIEC ber FHI om at det prioriteres å sende inn renkultur for innenlands smittede tilfeller.

Andre tarmpatogene coli (atypisk EPEC, typisk EPEC, EIEC, ETEC og EAEC)

FHI ønsker fortsatt innsendt renkultur ved:

  • Klinisk HUS (EHEC-LST)
  • Mistanke om et lokalt utbrudd med en av disse patogenene

Salmonella

Renkultur ønskes innsendt for alle Salmonella Dette for å kunne påvise alle Salmonella Typhi og S. Paratyphi isolater. I tillegg fører Salmonella til flere utbrudd årlig og FHI ønsker å videreføre molekylærepidemiologisk overvåking av denne patogenen

Yersinia

Renkultur ønskes innsendt for Yersinia enterocolitica og Yersinia pseudotuberculosis isolert fra innenlands smittede tilfeller.

Campylobacter

Innsending av isolater til NORM kan avventes til Covid-19 pandemien har roet seg

Når kan vi gjenoppta den nasjonale overvåkingen?

FHI understreker at de ovenfor nevnte tilpasninger vil svekke den molekylærepidemiologiske overvåkingen av de tarmpatogene bakteriene, i særlig grad for EHEC, og vi håper å raskt kunne gjenoppta den nasjonale overvåkingen av disse bakteriene når Covid-19 pandemien har roet seg.