Hopp til innhold

Melding

Digitalisering av rekvisisjoner

Publisert


    Kontakt

Alle helseforetak, fastlegekontorer og private laboratorier i Norge sender prøver til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyser. Rekvisisjoner og svarbrev er papirbasert, og statusoppdatering foregår nå på tradisjonelt vis med telefon og e-post. Nå har FHI signert en kontrakt for å innføre elektroniske rekvisisjoner. Oppstart av pilotprosjekt blir januar 2020.

Når er løsningen på plass?

Mye av det første året vil gå til teknisk implementering og testing, først internt på FHI, så gradvis med utvalgte helseforetak. Når dette er på plass, ønsker vi at så mange rekvirenter som mulig blir med på den nye digitale plattformen. Vårt foreløpige estimat er oppstart i løpet av høsten 2020, men med forbehold om endringer i tidslinjen.

Hva innebærer den nye løsningen?

Den nye løsningen vil være web-basert og koblet opp mot ID-porten. Rekvirentene vil dermed kunne bruke dagens løsninger (eks Buypass) for å logge seg på. En rekvisisjon lages i nettleseren, og det vil være et standard oppsett for hvordan data skal skrives inn. Med den nye løsningen blir det færre manuelle trinn, og dermed lavere risiko for feil. Det vil være mulig å sjekke prøvestatus i sanntid, og prøvesvarene vil komme raskere tilbake til rekvirenten. Langtidsvisjonen er at løsningen også blir integrert med rekvirentenes EPJ-system. Dette vil innebære bruk av IKT ressurser fra rekvirentenes side.

Hvilke utfordringer finnes det?

Når løsningen er på plass, vil det være nødvendig med en liten innsats fra rekvirentene for å sette seg inn i en ny rutine, men løsningen vil på lengre sikt gjøre det raskere og sikrere for både rekvirenter og for FHI.

Mer informasjon om løsningen vil komme i løpet av første halvdel av 2020, og spørsmål om løsningen kan til enhver tid sendes til digilab-support@fhi.no.

    Kontakt