Hopp til innhold

Artikkel

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt

Publisert Oppdatert

I media ser vi ofte bilder av sivilbefolkningen i ulike land som benytter munnbind når de ferdes på gata, tilsynelatende for å beskytte seg mot luftveisvirus. Det er imidlertid svært lite som tyder på at bruk av munnbind hos friske mennesker i vanlig sosial omgang har effekt.

COLOURBOX41383571.jpg

I media ser vi ofte bilder av sivilbefolkningen i ulike land som benytter munnbind når de ferdes på gata, tilsynelatende for å beskytte seg mot luftveisvirus. Det er imidlertid svært lite som tyder på at bruk av munnbind hos friske mennesker i vanlig sosial omgang har effekt.


Hvordan smitter influensa- og forkjølelsesvirus?

Influensa- og forkjølelsesvirus smitter ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person til slimhinnene i øyne, nese eller munn hos en annen person. Smitten kan overføres på tre måter:

  1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Hvorfor har munnbind trolig lite effekt brukt utenfor helsetjenesten?

Munnbind er primært konstruert for å hindre smitte fra helsepersonell til sårbare pasienter. De er altså konstruert for å hindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet. De har imidlertid også en beskyttende effekt for de som har det på ved at de hindrer større dråper å trenge inn til luftveiene fra omgivelsene.

For at munnbindet skal ha en smitteforebyggende effekt for den som har det på må det imidlertid sitte tett rundt munn og nese. Dette er vanskelig å få til uten trening. Videre har munnbindene begrenset effekt og levetid. De har kun effekt overfor større partikler (som dråper) og må byttes med jevne mellomrom, noe som ofte ikke blir fulgt opp.

Hvorfor kan munnbind utgjøre en smitterisiko?

Munnbind er ubehagelig å ha på, og som regel vil ufaglært personell som har munnbind på hyppig berøre munnbindet og ansiktet for øvrig. Dersom man har vært i kontakt med urene flater kan man fort komme i kontakt med øyne og munn og på denne måten øke risikoen for sykdom.

Hvordan hindre smitte?

Folkehelseinstituttet anbefaler på bakgrunn av dette ikke bruk av munnbind utenfor helsetjenesten. Unntak er ved nær kontakt med syke personer, som pleie av syke familiemedlemmer.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og, når det er mulig, holde minst en meters avstand til andre personer. Ved behov for tettere kontakt og opphold utenfor hjemmet, som ved transport, bør den syke vurdere å benytte munnbind. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå med etterfølgende håndvask) eller i armkroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært i kontakt med syke eller vært ute blant folk, før du spiser eller tilbereder mat, og etter toalettbesøk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden