Hopp til innhold

Artikkel

Ukerapporter influensa 2016-2017

Publisert Oppdatert

Ukerapportene publiseres hver onsdag i influensasesongen og beskriver utviklingen av årets utbrudd. Influensasesongen går fra uke 40 om høsten til uke 20 påfølgende vår.

ILI uke 22.png

Ukerapportene publiseres hver onsdag i influensasesongen og beskriver utviklingen av årets utbrudd. Influensasesongen går fra uke 40 om høsten til uke 20 påfølgende vår.


Ukerapportene inneholder oppdaterte data fra de ulike overvåkingssystemene for influensa, og gir blant annet oversikt over hvor mange som søker lege grunnet influensalignende sykdom og hvilke influensavirus som sirkulerer i ulike deler av landet. I tillegg beskrives influensaaktiviteten internasjonalt. Rapportene legges ut på onsdager.

Finn ukerapportene som dokumenter (pdf) nedenfor:

2017-39 Influensaovervåking 2016-2017 uke 23-39.pdf

2017-22 Influensaovervåking 2016-2017 uke 22.pdf

2017-21 Influensaovervåking 2016-2017 uke 21.pdf

2017-20 Influensaovervåking 2016-2017 uke 20.pdf

2017-19 Influensaovervåking 2016-2017 uke 19.pdf

2017-18 Influensaovervåking 2016-2017 uke 18v2.pdf

2017-17 Influensaovervåking 2016-2017 uke 17.pdf

2017-16 Influensaovervåking 2016-2017 uke 16.pdf

2017-14_15 Influensaovervåking 2016-2017 uke 14_15v2.pdf

2017-13 Influensaovervåking 2016-2017 uke 13.pdf

2017-12 Influensaovervåking 2016-2017 uke 12.pdf

2017-11 Influensaovervåking 2016-2017 uke 11.pdf

2017-10 Influensaovervåking 2016-2017 uke 10.pdf

2017-09 Influensaovervåking 2016-2017 uke 9.pdf

2017-08 Influensaovervåking 2016-2017 uke 8.pdf

2017-07 Influensaovervåking 2016-2017 uke 7.pdf

2017-06 Influensaovervåking 2016-2017 uke 6.pdf

2017-05 Influensaovervåking 2016-2017 uke 5 korrigert.pdf

2017-04 Influensaovervåking 2016-2017 uke 4.pdf

2017-03 Influensaovervåking 2016-2017 uke 3.pdf

2017-02 Influensaovervåking 2016-2017 uke 2.pdf

2017-01 Influensaovervåking 2016-2017 uke 1.pdf

2016-52 Influensaovervåking 2016-2017 uke 52.pdf

2016-51 Influensaovervåking 2016-2017 uke 51.pdf

2016-50 Influensaovervåking 2016-2017 uke 50.pdf

2016-49 Influensaovervåking 2016-2017 uke 49.pdf

2016-48 Influensaovervåking 2016-2017 uke 48.pdf

2016-47 Influensaovervåking 2016-2017 uke 47.pdf

2016-46 Influensaovervåking 2016-2017 uke 46.pdf

2016-45 Influensaovervåking 2016-2017 uke 45.pdf

2016-44 Influensaovervåking 2016-2017 uke 44.pdf

2016-43 Influensaovervåking 2016-2017 uke 43.pdf

2016-42 Influensaovervåking 2016-2017 uke 42.pdf

2016-41 Influensaovervåking 2016-2017 uke 41.pdf

2016-40 Influensaovervåking 2016-2017 uke 40.pdf