Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkingssystemet for dødelighet (NorMOMO)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåkingssystemet for dødelighet (NorMOMO)

Artikkel

Overvåkingssystemet for dødelighet (NorMOMO)

Folkehelseinstituttet overvåker generell dødelighet i den norske befolkning. Siden mai 2015 har instituttet mottatt ukentlig oppdaterte, anonyme data fra Folkeregisteret over registrerte dødsfall i Norge. Data fra overvåkingen brukes i beredskapssammenheng som et supplement til overvåkingen av smittsomme sykdommer, blant annet influensa. Overvåkingen er en del av et internasjonalt samarbeid der Norge deltar som partner i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker generell dødelighet i Europa. Overvåkingen er satt på pause fra uke 42 2022.

Colourbox.com
Colourbox.com

Folkehelseinstituttet overvåker generell dødelighet i den norske befolkning. Siden mai 2015 har instituttet mottatt ukentlig oppdaterte, anonyme data fra Folkeregisteret over registrerte dødsfall i Norge. Data fra overvåkingen brukes i beredskapssammenheng som et supplement til overvåkingen av smittsomme sykdommer, blant annet influensa. Overvåkingen er en del av et internasjonalt samarbeid der Norge deltar som partner i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker generell dødelighet i Europa. Overvåkingen er satt på pause fra uke 42 2022.


Overvåkingen er satt på pause fra 15. november 2022, se mer informasjon på Overvåkingssystemet for totaldødelighet (NorMOMO) settes på pause

Bakgrunn

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO) ble startet som et treårig EU-finansiert prosjekt (2008–2011), koordinert av Statens Serum Institut, der formålet var å utvikle og drive en koordinert overvåking av dødelighet i Europa. Hensikten var å forbedre mulighetene for tidlig å oppdage og vurdere omfanget og betydningen av hendelser som kan ha effekt på folkehelsen i form av økt dødelighet. Eksempler på dette kan være pandemisk influensa eller andre store epidemier, men også hendelser av ikke-smittsom karakter, som f.eks. ekstreme hetebølger, kuldeperioder eller miljøkatastrofer. EuroMOMO-nettverket har utført rutinemessig overvåking av generell dødelighet i Europa siden 2009 og består av 29 internasjonale partnere fra 26 ulike land.

Folkehelseinstituttet deltok i EuroMOMO under prosjektperioden fra 2008–2011, da med historiske data. I 2014 ble Folkehelseinstituttet igjen aktiv partnere. I 2015 ble det norske overvåkingssystemet for generell dødelighet, Norwegian mortality monitoring system (NorMOMO), opprettet, og f.o.m mai 2015 har Norge bidratt med ukentlig oppdaterte data til overvåkingen av dødelighet i Europa (EuroMOMO).

Overvåkingssystemet – datagrunnlag og metode

Det norske overvåkingssystemet for generell dødelighet (NorMOMO) er basert på en matematisk modell utviklet av EuroMOMO-nettverket. Totaldødeligheten i Norge overvåkes ukentlig fordelt på ulike aldersgrupper (0–4 år, 5–14 år, 15–64 år og 65 år og eldre) og på fylkesnivå. Folkehelseinstituttet mottar ukentlig oppdaterte, anonyme data fra Folkeregisteret. Det norske datasettet inneholder også informasjon om kjønn som kan benyttes ved behov. Overvåkingssystemet inneholder ikke informasjon om dødsårsak.

I tillegg til ukentlig oppdaterte data, mottas det hver uke historiske data f.o.m. 2008. Disse brukes til å beregne antall dødsfall som er forventet («baseline»). På denne måten kan man hver uke beregne hvor mye observert antall døde avviker fra det antallet som er forventet, for å se om det forekommer overdødelighet i befolkningen. Siden det kan forekomme noe forsinkelse i registreringen av dødsfall, korrigeres den observerte dødeligheten for dette. Modellen tar også hensyn til sesongvariasjon i dødelighet. Ved bruk av statistiske metoder blir usikkerheten i estimatene bestemt og det settes en terskel i form av antall standardavvik overdødeligheten må være over baseline for å være av betydning. En standardisert tilnærming i Europa gjør det mulig å slå sammen tall fra ulike land, samt å sammenligne resultater mellom landene.

Det finnes mange årsaker til overdødelighet. Siden dødsårsak ikke inngår i overvåkingen, kan man ikke vite hva overdødeligheten skyldes. Ved å legge til supplerende data i videre analyser, f.eks. om influensaaktivitet, temperatur eller andre mulige årsaksfaktorer, kan man finne ut om dette er sannsynlige forklaringer for den observerte overdødeligheten.

Bruksområder

EuroMOMO ble brukt til å overvåke generell dødelighet under influensapandemien i 2009–2010. I de senere år er det utviklet en supplerende modell, FluMOMO, som blant annet benyttes til å anslå hvor mange dødsfall som forårsakes av influensa i Europa hver vintersesong. Antall influensarelaterte dødsfall i Norge beregnes også ved bruk av denne modellen. Det norske overvåkingssystemet for dødelighet (NorMOMO) er fra og med høsten 2015 brukt som et supplement til influensaovervåkingen i Norge og resultatene presenteres i influensa ukerapport som utgis av Folkehelseinstituttet under influensasesongen (uke 40–uke 20). I tillegg utgir Folkehelseinstituttet ukerapporter for totaldødelighet hver tirsdag året rundt.

Se ukerapport for totaldødelighet (NorMOMO):

 For mer informasjon om EuroMOMO og ukentlig oppdaterte tall fra Europa (engelsk):

Ukentlige tall over antall døde i Norge finnes her: