Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Norske rapporter til WHOs influensavaksinemøte

Hvert år i månedsskiftet februar/mars vurderer WHO om komponentene i influensavaksinen for den nordlige halvkule for den kommende sesong bør endres eller ikke. Det samme blir gjort i september/oktober for den sørlige halvkule.

Illustrasjonsfoto: Scanpix/NTB
Illustrasjonsfoto: Scanpix/NTB

Det nasjonale influensalaboratoriet for WHO i Norge (WHO National Influenza Centre Norway), Avdeling for Influensa, FHI, utarbeider en rapport til WHO hver februar og september som beskriver influensasituasjonen i Norge og som tas med i vurderingen ved bestemmelse av ny influensavaksine. Rapporten går i dybden og tar for seg immuniteten i befolkningen og genetiske karakteriseringer av sirkulerende virus i Norge. Rapporten sammenfatter data og analyser fra den kliniske overvåkingen, virusovervåkingen og den seroepidemiologiske overvåkingen i Norge.

2018

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte  februar 2018:

Influenza epidemiological information prepared for WHO informal meeting on strain composition for inactivated influenza vaccines for use in season 2018-19 Geneva, Feb 2018 

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte september 2018:

Influenza epidemiological information prepared for WHO informal meeting on strain composition for inactivated influenza vaccines for use in season 2018-19 Atlanta, September 2018

2017 

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte september 2017.pdf

Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte februar 2017.pdf