Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensa A(H5)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Influensa A(H5)

Artikkel

Influensa A(H5)

Influensa A(H5)-virus finnes naturlig hos villfugl og kan noen ganger gi alvorlige sykdomsutbrudd hos fjørfe. Enkelte virus i denne gruppen kan i sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom.

www.colourbox.com
www.colourbox.com

Influensa A(H5)-virus finnes naturlig hos villfugl og kan noen ganger gi alvorlige sykdomsutbrudd hos fjørfe. Enkelte virus i denne gruppen kan i sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom.


Forekomst

Det finnes mange forskjellig influensa A(H5)-virus som kan gi sykdom hos fugl. Bare noen få av disse har vært opphav til sykdom hos mennesker. Smitte fra fugl til menneske forekommer sjeldent. 

Det er i hovedsak fugleinfluensavirus tilhørende den asiatiske varianten av A(H5N1) som i forbindelse med utbrudd i fjørfebesetninger av og til har smittet over på mennesker. Første gang man oppdaget at slike virus kunne smitte mennesker og gi alvorlig sykdom og død, var i Hong Kong i 1997. Der fikk man kontroll over utbruddet hos fjørfe, men i 2003-04 oppdaget man ny utbredelse av slike virus i flere asiatiske land, med alvorlige utbrudd hos fjørfe men også et voksende antall tilfeller av smitte til mennesker. WHO holder til en hver tid oversikt over hvor mange tilfeller av fugleinfluensa som er rapportert hos mennesker, mens internasjonale dyrehelsemyndigheter som OIE og FAO følger situasjonen på dyrehelsesiden. Det er i hovedsak i flere land i Asia og Afrika tilfellene hos mennesker er påvist, og det siste utbruddet der mange mennesker ble smittet var i Egypt i 2014-15. Det er aldri påvist infeksjon med A(H5N1) hos mennesker i Norge.

I 2013 påviste man i Kina et nytt A(H5)-virus hos fugl, kalt A(H5N6), som kunne smitte til mennesker og gi alvorlig sykdom. Viruset har siden forårsaket utbrudd hos viltlevende fugl og hos fjørfe i Kina, Sør-Korea og Japan.

I 2014 ble utbrudd av høypatogen influensa A(H5N8) blant fjørfe påvist flere europeiske land. Virus fra disse utbruddene er til dels i slekt med de asiatiske H5N1-virusene. Et lignende H5N8-virus forårsaket i 2016 omfattende utbrudd blant ville fugler og fjørfe i Asia, Europa og Afrika, men ble ikke påvist hos fugl i Norge. 

Sesongen 2020-2021 var det et svært omfattende utbrudd med høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler og fjørfe i Europa. Utbruddet ble dominert av subtypen H5N8. I november 2020 ble viruset oppdaget hos villfugl i Norge. Dette var den første gangen høypatogen fugleinfluensa ble påvist i Norge. Smitte til mennesker med influensa A(H5N8) ble påvist i Russland i desember 2020 hos syv arbeidere tilknyttet et utbrudd hos fjørfe. Ingen av de smittede hadde symptomer og det var ikke tegn til smitte mellom mennesker. 

Det har også høsten 2021 vært utbrudd av influensa A(H5) hos ville fugler og fjørfe i flere europeiske land, der H5N1 har vært det dominerende viruset. I november 2021 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i et kommersielt fjørfehold i Norge. Det har så langt ikke vært rapportert om tilfeller av smitte til mennesker i forbindelse med disse utbruddene.

Høy- og lavpatogene fugleinfluensavirus

Man skiller mellom fugleinfluensavirus som gir alvorlig sykdom og høy dødelighet hos hønsefugl (høypatogene) og virus som ikke gir alvorlig sykdom hos hønsefugl (lavpatogene). Begge utgavene kan gi sykdom hos mennesker og betegnelsene beskriver ikke nødvendigvis hvorvidt viruset gir alvorlig sykdom eller ikke hos mennesker. For å avgjøre om et virus er høy- eller lavpatogen aviær influensa kan man observere smittede dyr, eller undersøke om viruset bærer bestemte genetiske kjennetegn på høypatogene egenskaper. I nesten alle tilfeller tilhører de høypatogene fugleinfluensavirusene subtypene H5 eller H7, som åpenbart lettere muterer til høypatogen form enn de øvrige H-subtypene.

Symptomer

Tiden fra man blir smittet til man blir syk (inkubasjonstiden) er vanligvis 2-5 dager men det har også vært rapportert om inkubasjonstid på opp til 17 dager. A(H5)-viruset kan gi «influensa-lignende» symptomer som høy feber, hoste, sår hals og pustebesvær. Selv om sannsynligheten for å bli smittet er svært lav, er risiko høy for å bli alvorlig syk når man først er blitt smittet. Noen får komplikasjoner som rask utvikling til lungebetennelse og alvorlig lungesvikt og eventuelt svikt av andre organer. Flere av de rapporterte infeksjonene har ført til sykehusinnleggelse, men asymptomatisk infeksjon eller mildt sykdomsforløp kan også forekomme. Letaliteten varierer med virusstamme. For tilfeller av laboratoriebekreftet A(H5N1) rapportert til WHO har letaliteten vært rundt 50%. Rask tilgang til god helsehjelp er viktig for å bedre prognosen.

Melding om mistenkte tilfeller

Helsepersonell som mistenker smitte med fugleinfluensa (alle typer) hos pasienter bes melde dette (jamfør MSIS-forskriften og IHR-forskriften) til Smittevernvakten i Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 63 48.

Mistanke om fugleinfluensa hos dyr skal meldes til Mattilsynet. Man skal unngå å håndtere syke og døde fugl man finner i naturen.

Laboratorietesting

Det anbefales at pasienter med alvorlig luftveissykdom og som kan ha blitt smittet av fugleinfluensa, blir innlagt i sykehus og testet. Folkehelseinstituttet har spesifikke tester (PCR) for H5-virus. Ved funn av influensa A-virus som ikke kan subtypes bør prøven videresendes til referanselaboratoriet for influensa ved Folkehelseinstituttet, hvor subtypeidentifikasjon og videre testing vil bli gjort, og eventuelt også oversendelse til Verdens helseorganisasjons (WHO) referanselaboratorium.

Forebygging og behandling

Det finnes en godkjent vaksine som kan beskytte mot influensa A(H5N1)-virus, men den er ikke kommersielt tilgjengelig. Vanlig sesonginfluensavaksine gir ikke beskyttelse mot A(H5)-virus. Personer som har vært eksponert for kjent influensa A(H5) skal følges i 10 dager med tanke på utvikling av symptomer. Laboratorieundersøkelser tyder på at legemiddelet oseltamivir (Tamiflu) virker mot influensa A(H5)-virus. Legemiddelet kan korte ned sykdomsforløpet noe. Disse legemidlene bør gis innen 48 timer etter symptomstart for å ha best mulig effekt, men kan også vurderes senere i forløpet. Antivirale midler kan også gis forebyggende til personer som har vært eksponert for kjent eller mulig H5-smitte.

Risikovurderinger

Risikoen for spredning av A(H5)-virus til mennesker i Norge ansees per i dag som svært lav. Fugleinfluensavirus smitter svært sjeldent til og mellom mennesker.

Har A(H5) pandemisk potensiale?

Influensavirus av subtypen A(H5) smitter vanligvis ikke til eller mellom mennesker. Derfor er immunitet mot viruset i befolkningen lite utbredt. Ethvert influensavirus fra fugl og pattedyr (for eksempel svin) som utvikler evnen til å smitte mennesker innebærer en teoretisk risiko for pandemi. Det springende punktet er virusets evne til å smitte fra menneske til menneske, samt mangelen på immunitet i befolkningen. Om influensa A (H5)-virus kan føre til en pandemi er usikkert. Hittil har det ikke vist nevneverdig evne til å medføre smitte mellom mennesker. Det er imidlertid tenkelig at A(H5)-virus kan blande seg med sesonginfluensavirus, eller gjennom andre endringer gi opphav til et virus som smitter lettere mellom mennesker.