Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Vitenskapelige publikasjoner om smittevern

Publikasjoner om forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner og/eller antibiotikaresistente bakterier.

Elstrøm P, Kacelnik O, Bruun T, Iversen BG, Hauge SH, Aavitsland P: Meticillin-resistant Staphylococcus aureus in Norway, a low-incidence country, 2006-2010. J Hosp Infect 2012; 80:36-40.

Kacelnik O, Førland OJ, Iversen B: Evaluation of the national campaign to improve hand hygiene in nursing homes in Norway. J Hosp Infect 2011;77:359-60.

Kalenic S, Cookson B, Gallagher R, et al. Comparison of recommendations in national/regional Guidelines for prevention and control of MRSA in thirteen European countries. Int J Infect Control 2010, v6:i2.

Koch AM, Eriksen HM, Elstrøm P, Aavitsland P, Harthug S: Severe consequences of healthcare-associated infections among residents of nursing homes: a cohort study. J Hosp Infect 2009; 71(3):269-74.

Elstrøm P, Aavitsland P: Meticillin resistant Staphylococcus aureus in Norway. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2008; 128(23):2730-3.

Iversen BG, Hofmann BM, Aavitsland P. Questions on causality and responsibility arising from an outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections in Norway. Emerg Themes Epidemiol 2008, 5:22.

Iversen BG, Brantsæter AB, Aavitsland P. Nationwide study of invasive Pseudomonas aeruginosa infection in Norway: Importance of underlying disease. J Infect 2008; 57: 139-46.

Elstrøm P, Iversen BG, Aavitsland P: Should children adopted from abroad be screened for methicillin-resistant Staphylococcus aureus? Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2008; 128(3):291-3.

Heggelund L, Holm Samdal H, Eggum R, Jacobsen T, Bruun T, Elstrøm P: Severe case of invasive community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection in Norway. Euro Surveillance: Bulletin Europeen sur les Maladies Transmissibles = European Communicable Disease Bulletin 2007; 12(11):E071108.3 

Hajdu A, Samodova OV, Carlsson TR, Voinova LV, Nazarenko SJ, Tjurikov AV, Petrova EG, Tulisov AV, Andresen S, Eriksen HM: A point prevalence survey of hospital-acquired infections and antimicrobial use in a paediatric hospital in north-western Russia. J Hosp Infect. 2007; 66(4):378-84

Eriksen HM, Koch AM, Elstrøm P, Nilsen RM, Harthug S, Aavitsland P: Healthcare-associated infection among residents of long-term care facilities: a cohort and nested case-control study. Journal of Hospital Infection 2007; 65(4):334-40.

Iversen BG, Eriksen HM, Bo G, Hagestad K, Jacobsen T, Engeset E, Lassen J, Aavitsland P: Pseudomonas aeruginosa contamination of mouth swabs during production causing a major outbreak. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2007; 6: 3.

Iversen BG, Jacobsen T, Eriksen HM, Bukholm G, Melby KK, Nygard K, Aavitsland P: An outbreak of Pseudomonas aeruginosa infection caused by contaminated mouth swabs. Clin Infect Dis 2007; 44: 794-801.

Eriksen HM, Elstrøm P, Harthug S, Akselsen PE: Infection control in long-term care facilities for the elderly. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2005; 125(13):1835-7.  

Eriksen HM, Chugulu S, Kondo S, Lingaas E: Surgical-site infections at Kilimanjaro Christian Medical Center. J Hosp Infect. 2003; 55(1):14-20.

 

  • Relaterte saker