Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Søknad til nordisk utdanning i smittevern ved Göteborgs universitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Søknad til nordisk utdanning i smittevern ved Göteborgs universitet

Artikkel

Søknad til nordisk utdanning i smittevern ved Göteborgs universitet

Nå kan du søke opptak til hele magisterprogrammet eller kun enkeltemner innenfor magisterprogrammet. Utdanningen går på deltid slik at man kan kombinere jobb og studier.

videomøte
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nå kan du søke opptak til hele magisterprogrammet eller kun enkeltemner innenfor magisterprogrammet. Utdanningen går på deltid slik at man kan kombinere jobb og studier.


Nordisk utdanning i smittevern (smittskydd och vårdhygien) startet ved Göteborgs universitet (GU) høsten 2019. Utdanningen erstatter diplomutdanning i smittevern ved Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap (NHV) som ble avsluttet i 2014. Den nye utdanningen ble etablert på initiativ av Nordisk ministerråd og de nordiske folkehelseinstituttene i samarbeid med Göteborgs universitet. Programmet er tverrfaglig og retter seg primært mot leger og sykepleiere som arbeider med smittevern, men også andre som har interesse for fagfeltet.

Utdanningen

Utdanningen består av fire moduler, en modul (15 ECTS) per semester. Fire moduler fører frem til en svensk magistergrad (60 ECTS). Du kan søke opptak til hele magisterprogrammet eller kun enkelt emner innenfor magisterprogrammet. Utdanningen går på deltid slik at det er mulig å kombinere jobb og studier.

Utdanningen kan også tas som oppdragsutdanning eller via ordinært opptak. Oppdragsutdanningen har tilsammen tyve plasser fordelt på de nordiske land. Kostnadene for de som tas opp til oppdragsutdanningen er ca SEK 50 000,- per modul. Dette dekker ikke reise og opphold. Det er også mulig å søke opptak gjennom GU. Universitetet har ti plasser for sitt orinære opptak. De som kommer inn på ordinært opptak til GU, trenger kun å betale studieavgift i tillegg til å dekke reise og opphold.

Undervisningen

Undervisningen foregår med en blanding av fysisk tilstedeværelse i Göteborg med forelesninger og praktiske øvelser, videoforelesninger og gruppearbeid. Det legges opp til hjemmearbeid og forberedelser av innleveringer av oppgaver mellom modulene.

Grunnet covid-19 pandemien har undervisningen med fysisk tilstedeværelse ikke latt seg gjennomføre, slik at undervisningen i hovedsak nå foregår gjennom videoforelesninger.

Søknadsfrister

  • For opptak til oppdragsutdanningen er søknadsfrist Januar 2021
  • For ordinært opptak til Göteborgs universitet er søknadsfrist April 2021

Les mer om utdanningen:

Mastergrad i folkehelsevitenskap

FHI har inngått et samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om at  studenter ved magisterutdanningen fra Gøteborgs universitet kan søke om å få emner fra denne utdanningen innpasset som en del av NMBUs 2-årig (120 studiepoeng) hel- eller deltids masterprogram i folkehelsevitenskap. Studenter som ønsker å ta en mastergrad i folkehelsevitenskap ved NMBU og innpasse slike emner må først søke til ordinært opptak for 2-årig masterprogram ved NMBU og deretter søke om innpassing. Søknadsfristen til masterprogrammet i 2021 er 15. april (endret søknadsfrist fra 2020).  For omtale av programmet, lenke til NMBUs søknadsportal og kontaktinformasjon: