Hopp til innhold

Artikkel

Lenker - lover og forskrifter om smittevern

Publisert Oppdatert

Her listes en del lenker til lover, forskrifter og diverse andre tekster som er relevante for smittevernet i og utenfor helseinstitusjoner.

Her listes en del lenker til lover, forskrifter og diverse andre tekster som er relevante for smittevernet i og utenfor helseinstitusjoner.


Lovene og forskriftene forvaltes av Helse. og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet og, for arbeidsmiljøforskrifter, av Arbeidstilsynet. Spørsmål om tolkninger av regelverket kan rettes til disse eller til fylkeslegene. For mer om lover og forskrifter henvises til Smittevernbokas kapittel om 03. Lovverk og smittevern - veileder for helsepersonell.

Viktige lover om smittevern

Viktige forskrifter til smittevernloven

Lenker til utvalgte forskrifter som er særlig relevante for dagens smittevernarbeid, alle lenkene går til Lovdata:

Andre viktige forskrifter

Annet