Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon av asylsøkere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon av asylsøkere

Artikkel

Vaksinasjon av asylsøkere

Råd om vaksinasjon til asylsøkere er nå knyttet til tid etter ankomst og ikke ulike mottaksfaser.

Råd om vaksinasjon til asylsøkere er nå knyttet til tid etter ankomst og ikke ulike mottaksfaser.


Anbefalinger barn

  • På store, tettbebodde ankomstsentre bør alle barn og unge som ikke har gjennomgått meslinger eller er vaksinert mot meslinger tilbys vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) allerede ved ankomst.
  • Oppvaksinering av barn i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet anbefales startet opp snarest mulig, fortrinnsvis ved ankomst for barn under 2 år. Det vil være nødvendig med en konsultasjon hos helsepersonell for å kartlegge vaksinebehov hos disse barna. For alle andre barn anbefales oppstart innen 3 måneder etter ankomst til Norge.

Anbefalinger voksne

  • Voksne som ikke har hatt meslinger og rubella eller er vaksinert mot sykdommene bør tilbys en dose MMR- vaksine. Vaksinen bør gis fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst. Dette er mest aktuelt for de som er under 40 år fordi de fleste over denne alderen som  kommer fra land hvor meslinger og rubella sirkulerer i befolkningen er immune.
  • Voksne som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys vaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst.

Vaksinasjon av barn

MMR vaksine i store ankomstsentre

Ved opphold i store ankomstsentre anbefaler FHI at barn og unge som ikke tidligere er vaksinert eller har gjennomgått meslinger tilbys MMR-vaksine. Dette som et spesielt tiltak på grunn av boforholdene der. MMR-vaksine til de yngste er vurdert som et raskt virkende, effektivt og relativt enkelt tiltak for å unngå meslingutbrudd der svært mange bor svært tett. Nedre aldersgrense er som i barnevaksinasjonsprogrammet. Asylmottak som mottar asylsøkere fra ankomstsentre må undersøke om denne vaksinasjonen er gjennomført.

Oppvaksinering i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefales at oppvaksinering i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet startes opp så raskt som mulig, fortrinnsvis ved ankomst for barn under 2 år. Det vil være nødvendig med en konsultasjon hos helsepersonell for å kartlegge vaksinebehov hos disse barna. For alle andre barn anbefales oppstart innen 3 måneder etter ankomst til Norge.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og hepatitt B bør fortrinnsvis gis i form av kombinasjonsvaksinene Hexyon (DTP-IPV-Hib-Hep B) til barn under 5 år og Tetravac (DTP-IPV) for eldre barn, alternativt Boostrix Polio (dtp-IPV) dersom det kun er behov for boosterdoser. Barn født før 1. november 2016 med foreldre fra land med middels- eller høy forekomst av hepatitt B-infeksjon skal ha tilbud om hepatitt B-vaksine enten i form av monovalent vaksine eller som en del av seksvalent kombinasjonsvaksine (DTP-IPV-Hib-Hep B).

Barn som har fått oral poliovaksine (OPV) i tidligere oppholdsland skal ha minst en dose inaktivert poliovaksine (IPV) for å regnes som fullvaksinerte. IPV kan gis som kombinasjonsvaksine (DTP-IPV + evt. Hib eller dtp-IPV) hvis barnet trenger dette, for eksempel på grunn av at DTP-vaksinen er gitt med for korte intervaller (EPI-program).

Ved usikker vaksinestatus anbefales det å gi en ekstra vaksinedose. Mer informasjon om videre vaksinering av barn som er vaksinert i henhold til et annet lands vaksinasjonsprogram er tilgjengelig i kapittel om barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning til norsk program i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet er tilgjengelig (PDF) på ulike språk på Folkehelseinstituttets nettsider:

Kostnader og bestilling

Vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis til barn og unge opp til 20 år og rekvireres på skjema for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn under 18 uten lovlig opphold har rett på tilbud om nødvendige helsetjenester, inkludert  vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet (1). 

Vaksinasjon av voksne

Voksne asylsøkere som ikke vet om de har hatt meslinger og rubella eller har fått vaksine mot disse sykdommene, bør få tilbud om en dose MMR-vaksine. Vaksinen bør gis fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst. Dette er mest aktuelt for de som er under 40 år fordi de fleste over denne alderen som kommer fra land hvor meslinger og rubella sirkulerer i befolkningen er
immune.  Voksne som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys vaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst. Ved bosetting bør det tas stilling til behov for ytterligere oppvaksinering.

Kostnader og bestilling

MMR-vaksine utleveres kostnadsfritt fra Folkehelseinstituttet.

Enkeltkomponentvaksine mot polio (IPV) leveres ut gratis til voksne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Ved bestilling må det påføres at bestillingen gjelder disse gruppene. Bestilling må gjøres av lege. Person­opplysninger er ikke nødvendig.

Influensavaksinering av barn og voksne

Anbefalingene om sesonginfluensavaksinasjon er de samme for asylsøkere som for den øvrige befolkningen. Barn og voksne i de definerte risikogruppene bør få tilbud om influensavaksine for å redusere alvorlig sykdom og død som følge av influensa. Det enkelte mottak og kommune står imidlertid fritt til å velge andre strategier utover vaksinering av de allerede anbefalte gruppene. Ved knappe ressurser bør tuberkulosescreening og vaksinering mot MMR og polio prioriteres fremfor sesonginfluensavaksinering.

Registrering av vaksinasjoner

All vaksinasjon i Norge er frivillig, men det er meldeplikt til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK for alle vaksinasjoner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet. For vaksinasjoner gitt utenom barnevaksinasjonsprogrammet er det krav om samtykke fra den vaksinerte til registrering i SYSVAK. Folkehelseinstituttet oppfordrer til registrering i SYSVAK.

For personer som har fått tildelt norsk fødsels- eller D-nummer skal innrapportering til SYSVAK skje på disse og ikke DUF-nummer.  For personer som kun har mottatt DUF-nummer er følgende innrapporteringsmuligheter tilgjengelig:

  • Elektronisk via journalsystemene CGM Journal, HsPro, Pridok og System X
  • Skjema på papir – tilgjengelig fra SYSVAK registreringsskjema

Mottakene må beholde kopi i helsejournalen som sendes med personen. Medisinsk informasjon skal fortsatt gå mellom helsetjenestene i mottakskommunene. Ved sykdomsutbrudd vil informasjon kunne hentes ut gjennom manuelt oppslag i SYSVAK.

Etterregistrering av vaksiner gitt før ankomst til Norge

Etterregistrering av vaksiner gitt til barn før ankomst til Norge avventes som vanlig til norsk fødsels- eller D-nummer foreligger, da kan registreringen kan gjøres som normalt via journalsystemet.

Referanse:

1) Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket   (Lovdata)