Hopp til innhold

Artikkel

Opplysningstjeneste i Helfo om hvor asylsøkere er flyttet

Publisert

Kommuneleger kan innhente opplysninger hos Helfo om hvilken kommune asylsøkeren er flyttet til etter oppholdet på asylmottaket, for å lettere innhente svar på tuberkuloseundersøkelse.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Kommuneleger kan innhente opplysninger hos Helfo om hvilken kommune asylsøkeren er flyttet til etter oppholdet på asylmottaket, for å lettere innhente svar på tuberkuloseundersøkelse.


Det er viktig at svarene fra tuberkuloseundersøkelsene utført i asylmottak blir videresendt og tilgjengelige for kommunelegen i kommunen der asylsøkeren oppholder seg. For å lette denne informasjonsflyten kan kommuneleger innhente opplysning om hvilken kommune asylsøkeren er flyttet til etter oppholdet på asylmottaket.

Dette er en ny opplysningstjeneste i Helfo som kan gi relevant helsepersonell tilgang til informasjon om hvilken kommune eller bydel asylsøkere oppholder seg i, men asylsøkers bostedsadresse blir ikke oppgitt.

Ordningen gjelder kun for tuberkulose

Opplysningstjenesten er basert på informasjonsutveksling mellom UDI og helsetjenesten, og gjelder kun for oppfølging av tuberkuloseundersøkelser og ikke for annen helseinformasjon.

Kun for helsepersonell med HPR-nummer

Det er bare helsepersonell med HPR-nummer som kan kontakte Helfo veiledning for helseaktører for å få informasjon for formidling av prøvesvar for tuberkulose. Informasjonsutvekslingen må kun skje via telefon eller brev. E-post er ikke godkjent som kanal for slike personopplysninger.

Helsepersonell må identifisere seg med HPR-nummer.

Kontakt Helfo

For å bruke tjenesten kontakter du Helfo på telefon 815 70 070 som tilbyr veiledning for helseaktører.