Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Spørsmål og svar

Generelt om MRSA

Publisert

Gule stafylokokker (illustrasjonsfoto)
Gule stafylokokker (illustrasjonsfoto). Foto: Colourbox.com

Svar på ofte stilte spørsmål om MRSA.Har du funnet en feil?

Hvem må teste seg for MRSA?

Alle som skal arbeide i sykehus eller sykehjem i Norge, eller som skal legges inn som pasient, må teste seg for MRSA dersom de tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver, eller i løpet av siste 12 måneder har:

 • fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative, eller
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
 • har hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr, eller
 • i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
  • vært innlagt i helseinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller
  • arbeidet som helsearbeider, eller
  • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir.

Personer som skal arbeide med husdyr, spesielt svin, bør teste seg for MRSA hvis de tidligere har arbeidet med svin i Danmark eller utenfor Norden.

Hvorfor bruker Mattilsynet og helsepersonell beskyttelsesutstyr når de tar prøver, er MRSA virkelig så farlig?

Helsepersonell og mattilsynet bruker beskyttelsesutstyr når de tar prøver av pasienter eller dyr. Det er for å beskytte andre pasienter eller dyr de skal undersøke senere. MRSA er lite farlig for friske, men helsepersonell, veterinærer og folk som jobber med dyr bør ta ekstra forholdsregler for å unngå spredning av bakteriene.

Hva er risikoen for å bli syk av MRSA?

De aller fleste blir ikke syke av MRSA, men hos de med sterkt nedsatt infeksjonsforsvar kan det gi alvorlige infeksjoner. Resistente gule stafylokokker gir ikke nødvendigvis oftere eller mer alvorlig sykdom enn andre stafylokokker, men infeksjoner som er forårsaket av MRSA krever behandling med spesielle typer antibiotika. Vi ønsker ikke at disse bakteriene skal spres i norske helseinstitusjoner fordi behandlingen da blir mindre effektiv, betydelig dyrere og bidrar til at bakterier blir enda mer resistente.

Hva er dyreassosiert MRSA (LA-MRSA)?

LA-MRSA er forkortelse for livestock-associated MRSA. Dette er en spesiell variant av MRSA, CC398, som de siste årene er påvist hos produksjonsdyr, særlig hos griser, i mange land. LA-MRSA sprer seg mellom griser ved direkte kontakt. Bakterien kan vokse på grisenes slimhinner, men den fører sjelden til alvorlig infeksjon hos dyra. Den har imidlertid stor evne til å holde seg i miljøet og kan spres mellom besetninger via transportmidler, personer eller utstyr som er forurenset.

Hva er MRSA?

Gule stafylokokker er bakterier som de fleste av oss kan ha på huden eller i nesen. Vanligvis merker vi ikke at de er der, men av og til kan de gi infeksjoner, som regel i hud og sår. Alvorlige infeksjoner oppstår sjelden, men kan forekomme.

Enkelte gule stafylokokker er motstandsdyktige (resistente) mot viktige typer antibiotika. Ett av disse er meticillin (eller oxacillin, som er en type penicillin). Da kalles bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus).