Hopp til innhold

Artikkel

For helsetjenesten: Råd om antibiotikabruk og smittevern

Publisert Oppdatert

Begrenset og riktig bruk av antibiotika bidrar til å forebygge at resistente bakterier selekteres frem. Smitteverntiltak forebygger videre spredning av resistente bakterier mellom mennesker.

Antibiotika (illustrasjonsbilde)
Antibiotika. Foto: Colourbox.com

Begrenset og riktig bruk av antibiotika bidrar til å forebygge at resistente bakterier selekteres frem. Smitteverntiltak forebygger videre spredning av resistente bakterier mellom mennesker.


Råd om antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Kompetansesenter for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har utviklet retningslinjer for å fremme riktig og begrenset bruk av antibiotika.

Råd om antibiotikabruk i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje.

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten støtter norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk.

Råd om smitteverntiltak i helseinstitusjoner

Pasienter innlagt i helseinstitusjoner er mest utsatt for alvorlige infeksjoner med resistente bakterier. Spredning av antibiotikaresistente bakterier mellom personer forebygges gjennom aktiv prøvetaking, bruk av smitteisolering og andre smitteverntiltak.

 

Antibiotikavettreglane 2016 fra Haukeland University Hospital på Vimeo.

Nasjonale kompetansesentra (har felles nettside)