Hopp til innhold

Artikkel

Europeisk samarbeid om antimikrobiell resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner

Publisert

Folkehelseinstituttet leder to av arbeidspakkene som inngår i det treårige prosjektet European Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI).

Logo EU-JAMRAI.
Logo EU-JAMRAI.

Folkehelseinstituttet leder to av arbeidspakkene som inngår i det treårige prosjektet European Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI).


Europeisk samarbeid

28 europeiske land bidrar i arbeidet, som ble lansert i Paris 13. september 2017. Prosjektet skal bidra til å implementere tiltak for å møte utfordringene med helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistens. 4,1 millioner personer utvikler hvert år en helsetjenesteassosiert infeksjon i forbindelse med sykehusopphold i Europa, ifølge det europeiske smitteverninstituttet ECDC. Det medfører minst 37 000 dødsfall. ECDC har også estimert minst 25 000 dødsfall hvert år i EU grunnet en infeksjon med en antibiotikaresistent mikrobe.

En enhetlig tilnærming

EU-JAMRAI er ikke et forskningsprosjekt, men en innsats for å implementere tiltak basert på kjent kunnskap. Arbeidspakkene mot antimikrobiell resistens har en enhetlig tilnærming til menneske, dyr og miljø (et såkalt «One-health»-perspektiv).

Oliver Kacelnik fra Folkehelseinstituttet leder en arbeidspakke om bruk av antibiotika til mennesker og dyr sammen med personer fra Spania og Frankrike. Arbeidspakken har som mål å kartlegge informasjon om antibiotikastyring på alle nivåer av helsetjenesten og i dyrehold. Arbeidspakken skal evaluere tiltak for implementering, og prøve ut et overvåkingssystem for antibiotikabruk og resistens.

Christine Årdal fra Folkehelseinstituttet leder sammen med Antoine Andremont fra det franske nasjonale instituttet for helse- og medisinsk forskning, Inserm, en arbeidspakke for forskning og innovasjon. Arbeidspakken skal vurdere hvordan EUs investeringer i forskning og utvikling best kan dekke kunnskapshull, i tillegg til å se på hvordan EU kan stimulere forskning og utvikling rundt nye antibiotika.