Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om varicella zoster-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om varicella zoster-studien

Artikkel

Om varicella zoster-studien

Publisert

Varicella zoster-virus forårsaker både vannkopper og herpes zoster (helvetesild). Begge sykdommene kan forebygges med vaksinasjon. Hensikten med studien er å estimere sykdomsbyrden av vannkopper og helvetesild i Norge for å gi råd om hensiktsmessig bruk av vaksiner mot disse sykdommene. I tillegg vil studien undersøke kost-nytte av ulike vaksinasjonsstrategier mot vannkopper og helvetesild.

Varicella zoster-virus (foto)
Varicella zoster-virus. Illustrasjon: CDC

Varicella zoster-virus forårsaker både vannkopper og herpes zoster (helvetesild). Begge sykdommene kan forebygges med vaksinasjon. Hensikten med studien er å estimere sykdomsbyrden av vannkopper og helvetesild i Norge for å gi råd om hensiktsmessig bruk av vaksiner mot disse sykdommene. I tillegg vil studien undersøke kost-nytte av ulike vaksinasjonsstrategier mot vannkopper og helvetesild.


Det finnes effektive vaksiner mot vannkopper og helvetesild som foreløpig ikke inngår i vaksinasjonsprogrammet i Norge. Erfaringer fra andre land viser at vaksinasjon mot disse sykdommene reduserer forekomst og dermed helse- og sosiale utgifter. Sykdomsbyrden av vannkopper og helvetesild i Norge er ukjent.

Hvordan gjennomføres studien?

I studien brukes informasjon fra flere sentrale helseregistre og andre kilder som sammenstilles for å beregne årlig antall sykehusinnleggelser, konsultasjoner i primærhelsetjenesten, og dødsfall forårsaket av vannkopper og herpes zoster i norsk befolkning. Studien benytter data om pasienter med diagnoser som er forenlige med vannkopper og herpes zoster fra Norsk pasientregister, Helseøkonomiforvaltningen, Dødsårsaksregister, Medisinsk fødselsregister, Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

I tillegg hentes også data fra et befolkningsrepresentativt utvalg av anonyme blodprøver for å estimere andelen personer i ulike aldersgrupper i Norge som har beskyttende immunitet mot varicella zoster-virus. Disse estimatene brukes i en matematisk modell for å forutsi virkninger av vaksinasjon mot varicella og helvetesild i Norge. Modellestimatene benyttes videre i kostnads-effektanalyser av ulike vaksinasjonsstrategier.

Personvern og data

Alt datamaterialet i prosjektet benyttes i samsvar med godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Behandling og analyse av data foregår i avidentifisert form. Det vil ikke være mulig å identifisere deltakerne i studiene når resultatene publiseres. Datamaterialet slettes innenfor prosjektslutt som er foreløpig satt til 31.12.2021.

Finansiering og godkjenning

Studien gjennomføres med midler fra Folkehelseinstituttet, og uten tilknytning til legemiddelindustri.

Samarbeidspartnere

Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet og utføres i tett samarbeid med en gruppe forskere fra Universitet i Pisa og Universitet i Roma, Italia.