Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om UngVekst»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om UngVekst

Artikkel

Om UngVekst

UngVekst-studiens formål er å forstå utviklingen i høyde og vekt for ungdommer i Norge. Det er nødvendig å ha representative målinger slik at vi kan se om det er økning i overvekt og fedme i Norge.

Ungdommer som løper sammen på en strand
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

UngVekst-studiens formål er å forstå utviklingen i høyde og vekt for ungdommer i Norge. Det er nødvendig å ha representative målinger slik at vi kan se om det er økning i overvekt og fedme i Norge.


Innhold på denne siden

Undersøkelsen bygger videre på Barnevekststudien, som ble gjennomført høsten 2008, 2010, 2012 og 2015. Barnevekststudien utgjør nå et solid kunnskapsgrunnlag for å forstå utviklingen i kroppsmål blant 8-åringer, men vi mangler fortsatt kunnskap om ungdommer.

Bakgrunn

UngVekst-studien starter i 2017. Den gjennomføres av Folkehelseinstituttet og er basert på støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Norges forskningsråd. For å få et bilde av ungdommers vekst skal vi måle høyde og vekt hos 13-åringer i oktober 2017. Det er ikke målingen av den enkelte ungdom som er viktigst, men måleresultatene fra ungdomsbefolkningen samlet sett.

En viktig bakgrunn for støtten fra Forskningsrådet er at denne studien gir oss en mulighet til å finne ut av om gratis frukt og grønt i skolen påvirker barn og ungdommers vektutvikling. I en periode ble det gitt gratis frukt og grønt til barn som gikk i kombinerte barne- og ungdomsskoler, men ikke til barn som gikk i rene barneskoler. Kunnskap om effekten av dette naturlige eksperimentet kan være viktig for fremtidig forebyggende arbeidet, blant annet i lokalsamfunn, skole og barnehage. 

Skoler og skolehelsetjeneste

I UngVekst-studien er 159 skoler i ti fylker trukket ut for å delta. Samlet utgjør de et landsrepresentativt utvalg.

Basert på sentral informasjon om skoler i Norge foretok vi en flernivå-trekking, det vil si at vi først valgte ut noen tilfeldige fylker, deretter noen tilfeldige kommuner innen fylkene. Til slutt ble det valgt ut én skole i hver av kommunene, og én 8.klasse på den aktuelle skolen.

Vi har beregnet at det er nødvendig med minst 150 klasser, altså omtrent 3750 elever. 

Skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner fordi helsesøstre er flinke til å måle høyde og vekt. De har også stor tillit hos elever og foreldre. Dette har vi god erfaring med fra Barnevekststudien, der målinger av 8-åringer ble utført av helsesøstre i skoletiden. Nesten 90 prosent av tredjeklassingene deltok i hver av de fire målerundene som ble gjennomført i perioden 2008-2015.  

Deltakelse, samtykke og oppfølging

Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Ungdommenes foreldre får et informasjonsskriv der de bes om å gi skriftlig samtykke til at barna deres måles. Vi lager også et informasjonsskriv til ungdommene der de selv også må samtykke til å delta i studien. Innhenting av samtykkene gjøres i samarbeid med klasselærer og skolehelsetjenesten. 

I følge Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i skolehelsetjenesten anbefales måling av vekt og høyde i 3. og 8. klassetrinnDet gjøres rutinemessige målinger av barns høyde og vekt av helsesøstre på skoler i Norge, og denne undersøkelsen vil ikke være annerledes. I UngVekst-studien vil det imidlertid ikke være oppfølging av den enkelte elev. Målingen, uansett om vekten er høy eller lav, blir ikke fulgt opp med individuelle tiltak.

Personvern og oppfølging

Gjennom studien mottar vi personidentifiserende opplysninger slik som navn og fødselsdato, men de som analyserer dataene sitter bare igjen med anonyme data.