Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Informasjonsmateriell

Publisert Oppdatert

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Brosjyrer og skjemaer for deltagere i UngVekst-studien.


Har du funnet en feil?

Brosjyrer

Tidsplan for utsendelse - høsten 2017

  • Siste del av september: Informasjonsmateriell om UngVekst-studien sendes fra Folkehelseinstituttet til ledende helseykepleier/skolehelsesykepleier. Skolehelsesykepleier deler ut informasjonsmateriellet til elever i klasse 8A bestående av: informasjonsskriv til foreldre + informasjonsbrosjyre til ungdommene + samtykkeerklæring m/returkonvolutt. Denne informasjonen er samlet i en stor konvolutt. Elevene tar med seg konvolutten med informasjonsmateriellet hjem som ranselpost.
  • Oktober: Skolehelsesykepleier samler inn signerte samtykker (i samarbeid med lærer).
  • Oktober/november: Veiing og måling av elever i klasse 8A. UngVekst-studien kan kun bruke vekstmålene til elever som har levert signert samtykke. Helsesykepleier kan sende én påminnelse/purring til foreldrene.
  • Oktober/november/desember: Signerte samtykker returneres til Folkehelseinstituttet i ferdigfrankert konvolutt merket «svarsending 8233». Ønskes innen 21. desember.
  • Vekstmål fra fødsel og fram til 8. trinn registreres inn i et elektronisk skjema. Innsending av vekstdata via nettskjema ønskes innen 21. desember.