Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «SkoleUngKul: Klassemiljø og trivsel i flerkulturelle skoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • SkoleUngKul: Klassemiljø og trivsel i flerkulturelle skoler

Artikkel

SkoleUngKul: Klassemiljø og trivsel i flerkulturelle skoler

I SkoleUngKul inviterer vi flerkulturelle ungdomsskoler og videregående skoler til å delta i en kartlegging av skolemiljø og elevenes psykiske helse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I SkoleUngKul inviterer vi flerkulturelle ungdomsskoler og videregående skoler til å delta i en kartlegging av skolemiljø og elevenes psykiske helse.


Gjennom tenårene møter ungdommene mange nye utfordringer, og det skjer store forandringer med dem så vel intellektuelt og emosjonelt, som sosialt. Hensikten med studien er å få kunnskap om faktorer i elevenes skolehverdag som er av betydning for deres av mestring, tilpasning og læring i ungdomsårene. Noen av spørsmålene vi ønsker å finne svar på er blant annet:

  • Hvilke ressurser har ungdommene til å mestre alle de nye oppgavene de står overfor
  • Hvilke utfordringer opplever de som særlig belastende?
  • Hvordan tilegner de seg nødvendig kompetanse for å kunne mestre utfordringer de møter på ulike kulturelle arenaer?
  • Hvilke forhold påvirker deres identitetsutvikling?
  • Hvilken rolle har skolens psykososiale miljø for deres trivsel og psykiske helse?

Spørreskjemaer

Datainnsamling skjer ved at elevene svarer på et spørreskjema på skolen, enten papirskjema eller elektronisk. Det er alltid forskningsassistenter fra Folkehelseinstituttet til stede som kan bistå elevene dersom de trenger det. Selv om en del elever synes undersøkelsen tar lang tid og at noen av spørsmålene er rare, får vi mange positive tilbakemeldinger fra deltakere som takker oss for at vi bryr oss om hvordan de har det, og som sier at de synes det er godt å få tenke gjennom noen av de sidene ved tilværelsen deres som spørreskjemaet fokuserer på.

Skolehelseprofiler

For at skolene skal ha nytte av undersøkelsen vår, utarbeider vi såkalte Skolehelseprofiler basert på elevenes svar, som vi presenterer til skolens ansatte. Skolehelseprofilene belyser hvordan elevene opplever sider ved skolehverdagen som har betydning for deres psykiske helse, mestring og trivsel. De kan gi nyttig tilleggsinformasjon til skolens egne undersøkelser i forhold til det arbeidet skolen gjør for å fremme det psykososiale læringsmiljøet.