Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tamilstudien: Identitet, trivsel og mestring blant tamilske barn og unge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tamilstudien: Identitet, trivsel og mestring blant tamilske barn og unge

Artikkel

Tamilstudien: Identitet, trivsel og mestring blant tamilske barn og unge

En studie av psykisk helse, livskvalitet, problemer og mestring blant tamilske barn og unge mellom 10 og 18 år i Norge. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om hvordan barna opplever oppveksten sin i Norge, og hvilke utfordringer og ressurser de har i forhold til familie, skole, venner og lokalmiljø.

Tamilsk skolegutt
Colourbox.com

En studie av psykisk helse, livskvalitet, problemer og mestring blant tamilske barn og unge mellom 10 og 18 år i Norge. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om hvordan barna opplever oppveksten sin i Norge, og hvilke utfordringer og ressurser de har i forhold til familie, skole, venner og lokalmiljø.


Viktige spørsmål som UngKul og Tamilstudien vil besvare, er bl.a.:

  • Hvordan trives barna våre?
  • Hvordan mestrer de hverdagen?
  • Hvilke utfordringer har de?
  • Er det forskjell mellom jenter og gutter?
  • Er det forskjeller knyttet til kultur og bosted i Norge?
  • Hva er det som gjør at noen barn trives og har det bra, mens andre blir triste, engstelige, urolige eller aggressive?
  • Er det perioder i utviklingen hvor barna er spesielt sårbare og lettere får problemer?

Barn og unge mellom 10 og 18 år med tamilsk bakgrunn i de største kommunene i Norge har blitt invitert til å delta i denne delstudien. Én av foreldrene, fortrinnsvis mødrene, til barna mellom 10 og 15 år har også blitt invitert til å delta.

Datainnsamlingen ble avsluttet i 2010.

Hovedresultatene fra Tamilstudien er oppsummert i arbeidsnotatet ”Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer”. Se link nederst på siden.

Hva informasjonen fra tamilstudien skal brukes til

Representanter fra UngKul har i samarbeid med representanter for mange ulike tamilske innvandrerorganisasjoner dannet Norsk-Tamilsk Helsenettverk. Helsenettverket vil benytte informasjonen fra undersøkelsen som bakgrunn for å iverksette tiltak som skal fremme tamilske barns og unges oppvekstforhold i Norge, og forebygge utvikling av psykiske problemer. Gjennom råd som Folkehelseinstituttet gir til sentrale og lokale myndigheter, vil resultatene fra undersøkelsen være en del av grunnlaget for å utvikle en flerkulturell helsepolitikk, som også ivaretar helse- og omsorgsbehovene i innvandrerbefolkningen.

Skolevesenet er også et viktig mål for UngKuls rådgivende virksomhet når det gjelder forebyggende tiltak rettet mot å fremme barns og unges trivsel og mestring. Kunnskap om hva slags utfordringer foreldre og barn med ulik etnisk bakgrunn opplever, og hvilke ressurser som er viktige for å mestre dem, er verdifull for familiene og for helsepolitikere.

Samarbeid

 Studien er gjennomført i samarbeid med Norsk Tamilsk Helseorganisasjon.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om UngKul eller Tamilstudien, kan du kontakte prosjektleder Brit Oppedal på e-mail: brit.oppedal@fhi.no eller på telefon: 21 07 82 26.