Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Tamilstudien: Identitet, trivsel og mestring blant tamilske barn og unge

Publisert Oppdatert

Tamilsk skolegutt
Colourbox.com

En studie av psykisk helse, livskvalitet, problemer og mestring blant tamilske barn og unge mellom 10 og 18 år i Norge. Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om hvordan barna opplever oppveksten sin i Norge, og hvilke utfordringer og ressurser de har i forhold til familie, skole, venner og lokalmiljø.


Om Tamilstudien og UngKul

Tamilstudien er en delstudie i UngKul (Ungdom, kultur og mestring), som undersøker betydningen av etnisitet og migrasjon i barns utvikling av mestring, trivsel og psykisk helse. Ca. 8000 barn og ungdommer med etnisk norsk bakgrunn og minoritetsbakgrunn ble invitert til å delta i UngKul– i tillegg til ca 4000 foreldre.

Studien er avsluttet. 


Har du funnet en feil?

Viktige spørsmål som UngKul og Tamilstudien vil besvare, er bl.a.:

  • Hvordan trives barna våre?
  • Hvordan mestrer de hverdagen?
  • Hvilke utfordringer har de?
  • Er det forskjell mellom jenter og gutter?
  • Er det forskjeller knyttet til kultur og bosted i Norge?
  • Hva er det som gjør at noen barn trives og har det bra, mens andre blir triste, engstelige, urolige eller aggressive?
  • Er det perioder i utviklingen hvor barna er spesielt sårbare og lettere får problemer?

Barn og unge mellom 10 og 18 år med tamilsk bakgrunn i de største kommunene i Norge har blitt invitert til å delta i denne delstudien. Én av foreldrene, fortrinnsvis mødrene, til barna mellom 10 og 15 år har også blitt invitert til å delta.

Datainnsamlingen ble avsluttet i 2010.

Hovedresultatene fra Tamilstudien er oppsummert i arbeidsnotatet ”Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer”. Se link nederst på siden.

Hva informasjonen fra tamilstudien skal brukes til

Representanter fra UngKul har i samarbeid med representanter for mange ulike tamilske innvandrerorganisasjoner dannet Norsk-Tamilsk Helsenettverk. Helsenettverket vil benytte informasjonen fra undersøkelsen som bakgrunn for å iverksette tiltak som skal fremme tamilske barns og unges oppvekstforhold i Norge, og forebygge utvikling av psykiske problemer. Gjennom råd som Folkehelseinstituttet gir til sentrale og lokale myndigheter, vil resultatene fra undersøkelsen være en del av grunnlaget for å utvikle en flerkulturell helsepolitikk, som også ivaretar helse- og omsorgsbehovene i innvandrerbefolkningen.

Skolevesenet er også et viktig mål for UngKuls rådgivende virksomhet når det gjelder forebyggende tiltak rettet mot å fremme barns og unges trivsel og mestring. Kunnskap om hva slags utfordringer foreldre og barn med ulik etnisk bakgrunn opplever, og hvilke ressurser som er viktige for å mestre dem, er verdifull for familiene og for helsepolitikere.

Samarbeid

 Studien er gjennomført i samarbeid med Norsk Tamilsk Helseorganisasjon.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon om UngKul eller Tamilstudien, kan du kontakte prosjektleder Brit Oppedal på e-mail: brit.oppedal@fhi.no eller på telefon: 21 07 82 26.