Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om UngKul-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om UngKul-studien

Artikkel

Om UngKul-studien

Uansett nasjonal opprinnelse og kulturell tilhørighet møter alle barn i Norge utfordringer og motgang i løpet av oppveksten. Hva består utfordringene av, og hvordan mestrer barna dem?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Uansett nasjonal opprinnelse og kulturell tilhørighet møter alle barn i Norge utfordringer og motgang i løpet av oppveksten. Hva består utfordringene av, og hvordan mestrer barna dem?


UngKul er en ”paraplystudie” for flere delstudier knyttet til spørsmål om betydningen av etnisitet og migrasjon for barn og unges læring, tilpasning og psykiske helse. Gjennom UngKul ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin. 

Vi tror at svarene på disse spørsmålene kan variere fra kultur til kultur. Derfor er det viktig å ikke bare ha med etnisk norske familier i prosjektet, men også inkludere familier fra mange forskjellige land. Når er det en ressurs for barna å vokse opp med påvirkning fra forskjellige kulturer, og når kan det bidra til at barnet føler seg motløst og trist?

Følger barna over flere år

UngKul følger de samme barna og ungdommene gjennom flere år. På denne måten kan man få kunnskap om faktorer som påvirker utviklingen, enten i positiv eller negativ retning. Vi samler også informasjon fra foreldrene med særlig fokus på hvilke verdier som er viktige for dem, og for måten de oppdrar barna sine på.

Frivillig og anonymt

Studien er underlagt Datatilsynets og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag sine gjeldende etiske retningslinjer og regler for taushetsplikt. Det betyr at informasjonen deltagerne i studien gir oss ikke kan spores tilbake til den enkelte. Deltagelse i UngKul er frivillig, og deltakerne kan når som helst trekke seg fra prosjektet. 

Delstudier

Samarbeidsprosjekter

Hva skal resultatene brukes til?

Svarene fra deltagerne vil ha betydning for myndighetenes arbeid for å sikre gode utviklingsmuligheter for barn i det flerkulturelle Norge. Det kan igjen bidra til å redusere psykiske helseplager hos barn og ungdom.

Resultatene vil også være viktige som bakgrunn for helsemyndighetenes tiltak for å bygge opp et behandlingstilbud som tar hensyn til kulturelle variasjoner og spesielle behov hos dem som har eller får psykiske helseproblemer.